Sisaremme ja veljemme Inkerin kirkossa tarvitsevat tukeamme erityisesti tänä aikana

27.9.2023

Viisi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston työntekijää vihittiin Inkerin kirkossa 3.9. pastorin virkaan. Vihkimyksestä on seurannut monivivahteinen keskustelu, jossa sekä Inkerin kirkon asema vähemmistökirkkona Venäjällä että suomalaisten lähetysjärjestöjen rooli on monelta osin kuvattu harhaanjohtavasti.

Evankeliumiyhdistys, Kansanlähetys ja Raamattuopisto toimivat yhteistyössä lukuisten ulkomaisten luterilaisten kirkkojen kanssa. Inkerin kirkko on luterilainen vähemmistökirkko Venäjällä. Olemme työskennelleet kirkon kanssa yhteistyössä jo niinä aikoina, kun Inkerin kirkko taisteli olemassaolostaan vainojen alla Neuvostoliitossa. On kohtuutonta vaatia Inkerin kirkolta voimakasta julkista vastarintaa sodalle tilanteessa, jossa tästä seuraisi yli kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Nyt käynnissä olevan sodan aikana Inkerin kirkko tarvitsee entistä enemmän rohkaisua ja rinnalla kulkijoita. Hädässä olevaa ystävää ei tule hylätä.

Inkerin kirkon pastorinvirkaan vihityt henkilöt ovat osa tätä vuosikymmenten yhteistyön jatkumoa: he palvelevat kirkon kanssa sovitulla työpanoksella opetustehtävissä Inkerin kirkossa. Ihmettelemme julkisuudessa esitettyjä perusteettomia väitteitä siitä, että järjestöt olisivat sekaantuneet jollain tavalla Venäjän valtion politiikkaan. Muistutamme kahdeksannesta käskystä, joka kieltää puhumasta lähimmäisestä perättömiä ja panettelemasta häntä.

Inkerin kirkolla on ollut samat perinteiset arvot ja käsitykset avioliitosta ja sukupuolesta kuin järjestöillämme koko niiden historian ajan. Nämä uskonnolliset käsitykset Inkerin kirkossa ja järjestömme työssä eivät ole Venäjän vaikuttamistoimintaa vaan osa Raamatusta ja luterilaisista tunnustuskirjoista nousevaa hengellistä identiteettiämme, johon työssämme olemme sitoutuneet.

Työ Venäjällä vaatii tällä hetkellä erityistä valppautta ja jatkuvaa keskustelua viranomaisten kanssa. Siksi teemme mielellämme yhteistyötä kaikkien Suomen viranomaistahojen kanssa turvallisen lähetystyön puolesta.

Emme hyväksy Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa. Tässä tilanteessa tahdomme ennen kaikkea haastaa kaikkia suomalaisia kristittyjä rukoukseen rauhan puolesta. Kehotamme rukoukseen erityisesti niiden tavallisten ihmisten puolesta, jotka ovat sodan uhreja Ukrainassa ja Venäjällä. Rukoilkaamme myös lähetystyöntekijöillemme rohkeutta ja johdatusta tärkeässä työssään ahtaalla olevan Inkerin kirkon parissa.

”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta,” Kol. 4: 2–3a.

Daniel Nummela, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston Säätiö

 

Share This