Kansanlähetyspäivien tiedote: Daniel Nummela pohti Kansanlähetyksen ja kirkon tilannetta

6.7.2024

Kansanlähetyspäivien tiedote 6.7.2024

Lähetysjohtaja Daniel Nummela kirkon lähetysjärjestön asemasta:
TEOLOGINEN VAKAUMUS EI OLE RAHALLA OSTETTAVISSA

”Kansanlähetyksellä ei ole ensisijaista halua irrottautua Suomen ev.lut. kirkosta ja perustaa uutta kirkollista todellisuutta. Johtajina emme kuitenkaan voi hoitaa tehtäväämme vastuullisesti varautumatta tilanteeseen, jossa meidät käytännössä pakotetaan kirkon ulkopuolelle. Teologinen vakaumus ei ole rahalla ostettavissa”, sanoi Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela Polttopiste-puheessaan Kansanlähetyspäivillä lauantaina 6.7.2024 Ryttylässä.

Lähetysjärjestön asema uhattuna

Kansanlähetyksen suhde kirkkoon alkoi kriisiytyä Inkerin kirkossa saatujen pappisvihkimysten myötä viime syksynä. Arkkipiispaa oli informoitu asiasta tapaamisessa viikkoa ennen vihkimystä. Piispainkokous käynnisti kuitenkin asiasta virallisen kuulemisen ikään kuin asia olisi tullut yllätyksenä.

Kansanlähetyksen ja SLEY:n pysyminen kirkon lähetysjärjestönä on piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen käsissä. Molemmat järjestöt ovat jo keväällä antaneet vastauksensa pitäen kiinni omasta teologisesta identiteetistään.

”Teologinen vakaumus ei ole rahalla ostettavissa. Kansanlähetyksen identiteetti ei ole asemassa tai omaisuudessa, vaan Jumalan lapseudessa”, tiivistää Nummela viitaten mahdollisuuteen, että järjestö menettää kirkon virallisen lähetysjärjestön aseman.

Lähetysjohtaja lupaa, että Kansanlähetys tulee joka tapauksessa jatkamaan raamatunopetus-, lähetys- ja evankelioimistyötä. Järjestön kutsumus ei ole muuttunut kuulemismenettelyn myötä.

”Piispainkokouksessa prosessi on vielä kesken. Sekä Kansanlähetys että Evankeliumiyhdistys haluavat jatkaa yhteistyötä Suomen ev.lut. kirkon kanssa. Näen tähän olevan myös hyvät mahdollisuudet, jos vain kirkon puolella löytyy siihen tahtoa”, Nummela totesi.

Kirkon avioliittokäsitys

Piispankokouksen kanta kirkon avioliittokäsityksen muuttamiseksi on järkyttänyt herätysliikeväkeä alkuvuodesta.

”Tilanne on äärimmäisen vakava. Piispojen esitys on kokonaisuudessaan vakava askel suuntaan, jossa kirkkomme tulisi hajoamaan”, lähetysjohtaja totesi.

”Kun Raamatun sana ja kirkkomme tunnustus eivät enää johda kirkkoamme, kadotetaan kirkossa sekä käsitys Jumalan pyhyydestä että ajatus Jeesuksesta ainoana tienä taivaaseen. Tämä muuttaa myös itse evankeliumin sanoman niin, että vaikka käytetään edelleen sanaa “evankeliumi”, ei sillä tarkoiteta ilosanomaa syntien anteeksiannosta Jeesuksessa, vaan sanomaa yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja inhimillisen elämän paremmaksi tekemisestä”, Nummela jatkoi.

Kansanlähetys ei ole muuttunut, vaan kirkko on muuttunut tai muuttumassa. Monissa seurakunnissa yhteistyö seurakunnan ja Kansanlähetyksen kanssa sujuu hyvin, mutta osa seurakunnista on torjunut sen. Omia jumalanpalvelusyhteisöjen rakentamalla Kansanlähetys vahvistaa hengellisen kodin rakentamista ja varautuu samalla tulevaan. Tähän kuuluu myös verkostoitumisen lisääminen ja yhteistyön vahvistaminen etenkin SLEY:n ja Suomen Raamattuopiston kanssa.

Lähettien siunaaminen

Lähetystilaisuudessa siunattiin matkaan kuusi lähetystyöntekijää: Annukka ja Tuisku ensimmäiselle työkaudelle Lähi-itään, Jouni Haverinen seurakuntatyöhön Bulgariaan kotimaasta käsin, Sakari Heinonen SAT-7 -mediatyöhön, Ari maahanmuuttajatyöhön ja Heidi Lähi-itään.

Kuva: Lähetysjohtaja Daniel Nummela pitämässä ajankohtaista Polttopiste-puhetta Kansanlähetyspäivillä. Kuvaaja Naomi Mgaya.

Tutustu päiviin lisää >>täältä.

 

Share This