Kansanlähetys tekee yhteistyötä evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa

Lähetystyö ja Jeesuksen antaman lähetystehtävän täyttäminen on yhteistyötä seurakunnan, lähetystyöntekijän ja lähetysjärjestön välillä. Yhteistyö pohjautuu kirkon lähetyksen yhteiseen todistukseen - Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018. Yhteistyön mahdollistamiseksi solmimme nimikkosopimuksia lähetystyöntekijöiden lähettämiseksi eri maihin sekä nimikkokohdesopimuksia lähetystyön tukemiseksi Kansanlähetyksen työaloilla. Iloitsemme hyvästä yhteistyöstä Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa ja olemme kiitollisia sekä seurakuntien esirukouksista että taloudellisesta tuesta lähetystyön ja -tehtävän mahdollistamiseksi eri maissa.

”Kirkko ja jokainen seurakunta toteuttavat kolmiyhteisen Jumalan lähetystä (Missio Dei), johon kaikki kristityt on kutsuttu (Luuk. 4:16- 22; Matt. 28:18–20; Joh. 20:21). Kristityt ovat Jumalan lähetyksen palveluksessa (2. Kor. 5:20; 2. Kor. 6:1). Evankeliumia Kristuksen ainutlaatuisuudesta julistetaan aina ja kaikkialla. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen.” (Yhteinen todistus - Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018: Jumalan lähetys).

Kansanlähetyksen visio on: Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille.
Artikkeli: Miksi teemme lähetystyötä?
Share This