Olemme VaLa:n (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsenjärjestö.

Lahjoitukset välitetään Checkout Finland Oy:n kautta

Kaikki Kansanlähetyksen sivujen kautta lahjoitettavat lahjoitukset välitetään Checkout Finland Oy:n kautta.  Verkkopankissa lahjoitus ohjautuu Checkout Finlandin tilille, joka välittää lahjoitetun summan Kansanlähetykselle.

Miksi kysymme postinumeroa?

Kysymme lahjoittajan postinumeroa, koska tarvitsemme tietoomme lahjoittajan kotiseurakunnan ja kansanlähetyspiirialueen. Näitä tietoja käytetään Suomen Ev.lut. kirkon lähetyskannatustilastoihin sekä kansanlähetyspiirien kannatusosuuksien määrän laskemiseksi.

Rahankeräyslupa 1.1.2022 alkaen

Luvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (0215273-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2021/1202
Myöntämisajankohta: 24.09.2021

Rahankeräyslupa nro. RA/2021/1202, voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, Lähetyskeskuksen rakennusten ja pihapiirin ylläpitokuluihin sekä raamatunkäännöstyöhön. Lisäksi kerätyillä varoilla tuetaan yhteistyökirkkoja sekä -järjestöjä henkilöstöresurssein, materiaalisin avuin sekä taloudellisesti. Tuetut kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin yhdistyksen palkatut työntekijät on lähetetty ja jonka alaisuudessa työtä eri kohteissa tehdään. Varoja käytetään myös työntekijöiden palkka- ja työkuluihin edellä mainittujen toimintamuotojen osalta.

Katso lupa >>tästä.

Piirijärjestöjen rahankeräysluvat löytyvät piirien omilta sivuilta:

Etelä-Pohjanmaan KL
Etelä-Saimaan KL
Etelä-Savon KL
Helsingin KL
Hämeen KL
Kainuun KL
Keski-Pohjanmaan KL
Keski-Suomen KL
Kymenlaakson KL
Lapin KL
Pohjois-Karjalan KL
Pohjois-Pohjanmaan KL
Pohjois-Savon KL
Päijät-Hämeen KL
Satakunnan KL
Uudenmaan KL
Varsinais-Suomen KL

Share This