Olemme Vala:n (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsenjärjestö

Lahjoitukset välitetään Checkout Finland Oy:n kautta

Kaikki Kansanlähetyksen sivujen kautta lahjoitettavat lahjoitukset välitetään Checkout Finland Oy:n kautta.  Verkkopankissa lahjoitus ohajutuu Checkout Finlandin tilille, joka välittää lahjoitetun summan Kansanlähetykselle.

Miksi kysymme postinumeroa?

Kysymme lahjoittajan postinumeroa, koska tarvitsemme tietoomme lahjoittajan kotiseurakunnan ja kansanlähetyspiirialueen. Näitä tietoja käytetään Suomen Ev.lut. kirkon lähetyskannatustilastoihin sekä kansanlähetyspiirien kannatusosuuksien määrän laskemiseksi.

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (0215273-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero:RA/2017/54
Myöntämisajankohta: 17.1.2017
Toimeenpanoaika: 17.1.2017-31.12.2021
Toimeenpanoalue: Koko maa pois lukien Ahvenanmaa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Kertyvillä varoilla tuetaan yhteistyöjärjestökirkkoja ja –järjestöjä henkilöstöresurssein, materiaalisin avuin sekä taloudellisesti. Tuetut kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin yhdistyksen palkatut työntekijät on lähetetty tai jonka alaisuudessa tehdään työtä eri kohteissa. Varoja käytetään myös työntekijöiden henkilöstö- ja työkuluihin. Varoja käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, lähetyskeskuksen rakennusten ylläpitoinvestointeihin ja raamatunkäännöstyöhön.

Kerättävät varat on tarkoitus käyttää samalla tai seuraavalla tilikaudella.

Piirijärjestöjen rahankeräysluvat löytyvät piirien omilta sivuilta:

Etelä-Pohjanmaan KL
Etelä-Saimaan KL
Etelä-Savon KL
Helsingin KL
Hämeen KL
Kainuun KL
Keski-Pohjanmaan KL
Keski-Suomen KL
Kymenlaakson KL
Lapin KL
Pohjois-Karjalan KL
Pohjois-Pohjanmaan KL
Pohjois-Savon KL
Päijät-Hämeen KL
Satakunnan KL
Uudenmaan KL
Varsinais-Suomen KL

Share This