Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen avoimet työpaikat

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on yksi Suomen ev.lut kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä. Meidät tunnetaan vahvasta raamatunopetuksesta, lähetysrakkaudesta sek̈ä hyvästä yhteistyöstä paikallisseurakuntien kanssa.

Etsimme palveluksemme keskustoimistoomme Ryttylään palvelemaan sekä Kansanlähetystä että Kansanlähetysopistoa. Jatkoimme hakuaikaa.

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ (Financial Manager)

Talouspäällikön tehtävän tarkoitus on taloushallinnon johtaminen ja kehittäminen, taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin laadukas ja toimintaa palveleva hoitaminen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, kokoaikainen ja sijoittuu organisaatiossa hallinto-osastolle.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

 • Johtaa SEKL:n hallinto-osaston talousyksikköä.
 • Vastaa tilinpäätöksen ja talousarvion valmistumisesta.
 • Vastaa tilastojen ja selvitysten valmistumisista aikataulujen mukaisesti.
 • Vastaa talousarvion seurannasta ja raportoinnista.
 • Esittelee liittohallitukselle/liittokokoukselle talousarvion ja tilinpäätöksen.
 • Vastaa käyttöomaisuuskirjanpidon valvonnasta ja seurannasta.
 • Vastaa sisäisen valvonnan johtamisesta.
 • Kehittää edellä lueteltuja tehtäviä
 • Koordinoi työyhteisön talousosaamisen kehittämistä osana koulutussuunnitteluun liittyvää osaamisen johtamista.
 • Ohjaa työyhteisöä talousasioissa.
 • On talousyksikön henkilöstön esimies

Tehtävät henkilöstöyksikössä:

Toimii henkilöstöpäällikön sijaisena palkkahallinnon tehtävissä.

Muut tehtävät:

 • Mahdollisuuksien mukaan oman lähettäjätiimin perustaminen ja ylläpitäminen
 • Muut esimiehen määräämät tehtävät.

Odotamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta järjestön tai seurakunnan taloushallinnosta sekä tehtävään soveltuvaa taloushallinnon koulutusta.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä suunnitelmallisuutta, joustavuutta, hyvää yhteistyökykyä työyhteisössä sekä paineensietokykyä ja sitoutumista järjestömme arvopohjaan. Hyvät sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavan henkilön työpiste sijaitsee Ryttylässä (Hausjärvellä).

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kristillisten järjestöjen TES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Hakemus:

Kiinnostuneita hakijoita pyydämme lähettämään seuraavat asiakirjat viimeistään 7.8.2019 klo 15.00 osoitteeseen teijo.peltola@sekl.fi:

1) CV

2) Vapaamuotoinen hakemus (1-2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
Miksi haen juuri tätä tehtävää.
Minun vahvuuteni taloushallinnon osaajana ja kehittäjänä.
Minun suhteeni kirkkoon ja herätysliikkeisiin.
Liitä hakemukseen myös mahdollisten suosittelijoiden nimet yhteystietoineen.

Valintaprosessi:

Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 12.-13.8.2019.
Kansanlähetyksen liittohallitus vahvistaa valinnan 24.8.2019.

Lisätietoja tehtävästä antavat: 

Ensisijaisesti Irmeli Hakkarainen, ma. talouspäällikkö, irmeli.hakkarainen@sekl.fi, 044 271 9904
Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja, teijo.peltola@sekl.fi, 044 4477895 (22.7. alkaen).

 

Share This