Raamatunkäännöstyössä välimatkat taittuvat uusilla ja vanhoilla menetelmillä

27.7.2021

Raamatunkäännöstyö jatkuu koronapandemiasta huolimatta. Susanne ja Kari Valkama, jotka tekevät käännöstyötä kaakkoisaasialaiselle vähemmistökielelle Suomesta käsin, ovat voineet jatkaa työtä lähes normaaliin tapaan.

Yleensä Valkamat ovat vierailleet työalueella kahdesti vuodessa tapaamassa käännöstiimin paikallisia jäseniä. Pandemiasta johtuneiden matkustusrajoitusten vuoksi työryhmä on siirtynyt työskentelemään pikaviestinohjelma Zoomin välityksellä.

Kolme tuntia päivässä matkoihin

Viimeisimmässä kokoontumisessa tarkistettiin Psalmien käännökset siten, että Kari Valkama oli Suomessa ja käännöstiimi Kaakkois-Aasiassa. Tiimin koordinaattori toimi kolmen lukijan kanssa kotonaan ja kaksi käännöstiimin jäsentä kukin omassa kodissaan. Lisäksi työryhmässä oli mukana uusi sveitsiläinen konsultti André. Paikkoja oli siis yhteensä viisi ja he olivat yhteydessä toisiinsa Internetin välityksellä.
– Lukijat matkustivat oman kotinsa ja koordinaattorin kodin väliä joka päivä. Matkaan heiltä kului aikaa puolitoista tuntia suuntaansa, Susanne ja Kari Valkama kertovat viimeisimmässä uutiskirjeessään.

Psalmien 101–120 tarkistus eteni niin, että André kysyi kysymyksiä maan virallisella kielellä ja yksi käännöstiimin jäsen käänsi ne vähemmistö-kielelle. Sen jälkeen lukija vastasi vähemmistökielellä, ja vastaus käännettiin maan viralliselle kielelle, jotta André ymmärsi sen. Sen perusteella hän pystyi päättelemään, onko käännös hyvä, Valkamat selvittävät.

Verkkokokous kahden aikavyöhykkeen välillä

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käännöstä tarkistettiin Zoomin avulla. Niin kuin monet videoviestintätyökaluja käyttävät tietävät, niissä on omat haasteensa, kuten oli tässäkin työskentelyssä. Yksi niistä oli äänen laatu.
– Koska koordinaattorin kotona oli auki kaksi tietokonetta, ääni lähti helposti kiertämään, kun molempien koneiden mikrofonit olivat päällä. Niin oli kuitenkin pakko tehdä, koska yhden lukijan sanoista oli vaikea saada selvää, jos vain yksi mikrofoni oli auki. Erityisen haastavaksi tämä kävi kääntäjälle, joka seurasi kotonaan omalta tietokoneeltaan lukijoiden vastauksia.

Toinen muutos normaaliin käytäntöön oli se, että aikaeron takia tarkistusta voitiin tehdä vain neljä tuntia päivässä. Tämä osoittautui Valkamien mielestä kuitenkin hyväksi ratkaisuksi.
– Zoomin avulla tehtävä tarkistus vie paljon enemmän voimia kuin paikan päällä tehtävä tarkistus. Neljän tunnin käännöstyön jälkeen aivot olivat aika tyhjät.

Parhaat termit käyttöön

Valkamat totesivat, että on hyvä saada uusia tuoreita silmiä tarkistamaan käännöksiä. Silloin löytyvät paremmin sellaisetkin virheet, jotka muuten voivat jäädä pimentoon.
– Tästä esimerkkinä on termi kulmakivi, joka mainitaan Vanhassa testamentissa vain Psalmeissa. Kävi ilmi, että valitsemamme termi ei ollut hyvä, joten se muutettiin. Sitten kun koko Raamattu painetaan, pitää muistaa korjata se myös Uuteen testamenttiin.

Toinen vakiintunut termi, joka tässä työskentelyssä päätettiin vaihtaa, on sana, joka merkitsee sopimusta, liittoa tai lupausta. Kieli kehittyy kaikkialla koko ajan ja se, mitä sanoja käytetään, on usein sukupolvikysymys.
– Meillä on tekstejä, joissa aikaisemmin käyttämämme termi esiintyy ja myös naapurikielessä se on käytössä, mutta kolmekymppiset lukijat eivät sitä hyväksyneet. Tämäkin pitää korjata myös Uudessa testamentissa, kun koko Raamattu painetaan.

Konsulttitarkastus avaa ymmärrystä

Kaiken kaikkiaan konsulttitarkistus oli Valkamien mielestä myönteinen kokemus.
– Käännöstiimin koordinaattori näki, minkälaisia kysymyksiä konsultti teki Psalmeista, jotka ovat runoutta. Tämä auttaa häntä esittämään samanlaisia kysymyksiä, kun hän tekee kylätestausta.

Kylätestaus on periaatteessa samanlainen testaus kuin konsulttitarkistus. Mitä paremmin kylätestaus tehdään, sitä vähemmän korjattavaa jää konsultille.
– Käännöstiimiläiset puolestaan näkivät taas kerran, että käännös, joka heistä tuntuu selvältä, ei välttämättä olekaan selvä ihmisille, jotka eivät ole tutustuneet etukäteen kommentaareihin saadakseen selville, mitä tekstin pitäisi sanoa.

Valkamat saivat työskentelystä myönteistä palautetta mukana olleilta lukijoilta. Nämä olivat kiitollisia siitä, että saivat osallistua ja oppia lisää Raamatusta. Työskentelyn ohessa käytiin myös vilkasta ajatustenvaihtoa.
– Eräs keskustelua herättänyt kohta oli Psalmien suhde Jumalan lakiin, joka ilmenee esimerkiksi Psalmista 119:143: ”Minä olen joutunut ahdinkoon ja hätään, mutta sinun käskyistäsi saan ilon.”  Yleensä kukaan ei iloitse käskyistä ja määräyksistä, mutta David teki niin.

Toim. Anne Lepikko
Kuva: André

Tue Valkamien työtä

Voit tukea Karin ja Susannen työtä oheisen painikkeen kautta tai tilisiirrolla jollekin seuraavista tileistä:
Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.
viitteellä 25108 (Kari Valkama) tai viitteellä 25153 (Susanne Valkama).
Kiitos tuestasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This