Raamatunkäännöstyö etenee poikkeusoloista huolimatta

9.4.2021

Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, joilla ei ole Raamattua sillä kielellä, jota he ymmärtävät parhaiten. Suuri osa heistä on lukutaidottomia. Siksi raamatunkäännöstyöhön kuuluu myös kirjakielen luomista ja lukutaidon kehittämistä. Käännöstyön edetessä lukutaidottomille valmistetaan äänitteitä ja videoita, joiden avulla he voivat kuulla ja nähdä Jumalan sanaa.

Kari ja Susanne Valkama ovat toimineet vuodesta 1984 lähtien raamatunkäännöstyössä kaakkoisaasialaisen kielen parissa. Vuodesta 2001 alkaen he ovat työskennelleet Suomesta käsin. Käännöstyö onnistuu hyvin etäyhteyksien avulla. Poikkeusoloja lukuunottamatta Valkamat käyvät työalueella kahdesti vuodessa tapaamassa käännöstiimin paikallisia jäseniä.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Raamatunkääntäjät Susanne ja Shalom.
Susanne ja Kari Valkama kävivät työalueella viimeksi viime vuonna, juuri ennen koronarajoitusten alkamista. Kuvassa Susanne ja käännöskonsultti Shalom. Kuva: Valkamien kuva-arkisto.

 

Shalom työssään.
Paikallinen pastori, Shalom on auttanut tekemään konsulttitarkistuksia eräälle toiselle kielelle, jota puhuu noin viisi miljoonaa ihmistä.

Uusi testamentti vähemmistökielelle valmistui vuonna 2005. Susanne Valkamalla on päävastuu Vanhan testamentin käännöstyöstä. Lisäksi hän toimii käännöstarkastajana sekä ylläpitää kotisivuja. Kari Valkamalla on päävastuu sanakirjan ja kieliopin laatimisesta. Lisäksi hän kehittää iPad-ohjelmaa kansallisille kääntäjille.

Valkamat ovat käännöstiimin kanssa juuri saaneet valmiiksi 1. Samuelin kirjan korjauksen ja aloittaneet Jesajan kirjan korjaamista.
”Se on vaikea kirja kääntää”, toteaa Susanne Valkama. ”Kääntäjän on yritettävä ymmärtää, mistä profeetta puhuu usein hyvin runollisella kielellä käyttäen monia kielikuvia, voidakseen kääntää oikein. Sinun on tarkistettava, että ihmiset, jotka lukevat tekstiä, ymmärtävät kuvaannollisen kielen oikein. Tässä auttaa esimerkiksi alaviitteiden käyttäminen.”

Kari Valkama on johtanut käännöstiimin tapaamisia ja tiimin viisi jäsentä ovat kaikki olleet uskollisesti mukana.
”Keskustelut ovat olleet vilkkaita eikä kukaan ole halunnut jäädä niistä pois.”

Ennen kuin raamatunkäännös julkaistaan konsultin pitää tarkistaa se. Tarkistuksen aikana tekstin pohjalta tehdään kysymyksiä, joiden avulla nähdään, ymmärtävätkö ihmiset käännöstä. Konsultti tarkistaa myös, että käytetään teologisesti oikeita sanoja ja että niitä käytetään järjestelmällisesti. Paikallinen pastori, Shalom on auttanut tekemään konsulttitarkistuksia eräälle toiselle kielelle, jota puhuu noin viisi miljoonaa ihmistä.

”Hän on iloinnut siitä, että on saanut mahdollisuuden kouluttautua käännöskonsultiksi. Hän on ollut mukana 4. Mooseksen kirjan joidenkin lukujen tarkistuksessa. Melkein kaikki tätä kieltä käyttävät ovat muslimeja, mutta on olemassa pieni ryhmä kristittyjä, joille käännöstä tehdään”, Susanne Valkama kertoo.

Tarkistusvaiheessa yksi tiimin jäsenistä luki käännöksen ja joku ”tavallisista” ihmisistä kertoi, mitä tekstissä sanottiin.
”Melkein kaikki muistivat tekstin oikein. He todistivat myös, kuinka Jumala on voimakas ja rakastava. Tehtyihin kysymyksiin vastaamalla he saivat syvemmän käsityksen Herrasta.”

Toim. Anne Lepikko

Artikkelikuvassa kääntäjät Calvin ja Kari työssään. Kuvat: Valkamien albumi

 

Tue Valkamien työtä

Voit tukea Karin ja Susannen työtä oheisen painikkeen kautta tai tilisiirrolla sivun alareunassa näkyville tileille viitteellä 25108 (Kari Valkama) tai viitteellä 25153 (Susanne Valkama). Kiitos tuestasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This