Mikä riittää?

6.6.2019

Kristittyjen ja muslimien uskossa on näennäisesti paljon yhteistä. Molemmilla on Pyhä Kirja, joka katsotaan jumalalliseksi ilmoitukseksi. Molemmissa uskonnoissa uskotaan yhteen Jumalaan. Molemmissa uskonnoissa uskotaan Jeesukseen. Molemmissa uskonnoissa uskotaan viimeiseen tuomioon. Olisiko siis mahdollista todeta, että näillä kahdella suurella uskonnolla on hyvin paljon yhteneväisyyksiä, jopa niin paljon, että voitaisiin puhua saman uskon erilaisista tulkinnoista tai haaroista? Näin ehkä voisimme jopa löytää rauhan ja sovinnollisen yhteiselon muslimien kanssa kaikkialla maailmassa. Tätä tuskin voi kukaan vastustaa tai pitää huonona tavoitteena! 

Nykymaailmassa on luonnollista pyrkiä silottelemaan eroja ja edistää rauhaisaa rinnakkaiseloa. Mutta onko tällainen lähestymistapa todella edes mahdollinen? Onko kristillisellä uskolla ja islamilla, jotakin niin suurta yhteistä pohjaa ja ymmärrystä, että voisimme tällaiseen ihanteeseen päästä? Ihminen, joka ottaa vakavasti sekä kristillisen uskon käsitykset että islamin käsitykset, huomaa varsin nopeasti, että yhtäläisyydet ovat lopulta aika näennäisiäja ajatus suuremmasta yhteydestä pinnallista. Voimme esimerkiksi sekä kristittyinä että muslimeina puhua Jeesuksesta merkittävänä henkilönä, mutta samalla puhumme oikeasti täysin kahdesta eri henkilöstä. Jos oikeasti haluamme käydä vakavaa keskustelua muslimien tai kristittyjen kanssa uskosta, niin on ehdottomasti otettava vakavasti kunkin uskonnon itseymmärrys itsestään. On otettava vakavasti kummankin uskonnon esittämät väittämät ja käsitykset.  

Iso osa islamia pyrkii ratkaisemaan ongelman, joka syntyy koko kristillisen uskon keskuksesta. Siitä, että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama [jumalallinen] olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Koraani pitää tällaista ajatusta vääränä ja se kielletään useaan kertaan, tosin Koraani ei täysin ymmärrä tai kuvaa oikein kristillistä käsitystä Jumalan kolmiyhteydestä. Tähän samaan yhteyteen liittyy se, että muslimi ei voi koskaan tunnustaa Jeesusta ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi. Nämä molemmat taas ovat kristityille aivan luovuttamattomia lähtökohtia. Ei ole kristinuskoa ilman Jeesuksen jumaluutta — ja ihmisyyttä. Tämä on juuri kuitenkin se suuri kauhistus, joka islamissa tuomitaan. Tästä seuraa, ettäJeesuksen merkitys islamissa on hyvin erilainenkuin kristinuskossa. Muslimille Jeesus on yksi merkittävä profeetta profeettojen ketjussa. Muslimeille Jeesus tuli tuomaan kirjan ja ohjaamaan palvomaan yhtä Jumalaa. Kristitylle Jeesus on ristinkuolemallaan ihmisten syntien sovittaja. Kristitylle Jeesuksen kuuliaisuus, kärsimys, kuolema ristillä sekä ylösnousemus ovat koko vanhurskauttamisen ja pelastuksen perusta. Tätä ei islamissa hyväksytä. Islamin Jeesus ei kuollut ristillä ihmiskunnan syntien puolesta. Näin hän ei myöskään ylösnoussutkolmantena päivänä. Itse ristiinnaulitseminen tapahtui, mutta ristillä ei ollut Jeesus. Näin siis Koraanin mukaan.  

Jo nämä esimerkit selvästi osoittavat, että islamilla ja kristinuskolla on hyvin erilainen käsitys Jumalasta ja myös ihmisen pelastuksesta.Kristittyinä uskomme, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tekee itsensä tunnetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus opettaa meidät tuntemaan Isän. Voisimme jopa sanoa, että Jeesus opettaa meitä tuntemaan myös oman asemamme Jumalan edessä. Ensin hän opettaa meidät tuntemaan itsemme syntisinä ja kadotuksen ansainneina. Tämä on jokaisen ihmisen tila. Ihminen syntinen ja ansaitsee Jumalan edessä iankaikkisen rangaistuksen. Tämän tuomion alta ei ihminen voi päästä pois millään omilla teoillaan. Ihminen on itsessään toivottomassa tilassa.  

Jeesus paljastaa tuomion lisäksi myös pelastuksen. Hän paljastaa pelastuksen itsessään, hänen ristissään ja ylösnousemuksessaan. Jeesuksessa Kristuksessa, ja vain Jeesuksessa Kristuksessa, lahjoitetaan syntiselle ihmiselle syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen pelastus uskolla vastaanotettavaksi. Islam ei opeta tätä Jeesusta eikä usko tähän Jeesukseen. Se Jeesus, jota islam edustaa, ei ole todellinen historiallinen Jeesus, johon uskomalla ihminen pelastuu iankaikkiselta kadotukselta. Islamin Jeesus on väärä Jeesus, joka ei voi pelastaa yhtään ihmistäiankaikkiselta kadotukselta. Vain oikea todellinen Jeesus voi pelastaa ihmisen. Väärät jeesukset eivät tähän pysty. Tässä on perimmäinen syy tehdä lähetystyötä muslimien parissa. Julistaa myös heille todellista Raamatun opettamaan Jeesusta, joka voi pelastaa myös heidät iankaikkiseen elämään.  

Kaikkien ihmisten, myös muslimien, tulee saada kuulla todellinen evankeliumi ihmiseksi tulleesta Jumalasta, joka sovitti ja lunasti ihmiset ristinkuolemallaan ja ylösnousemukselleen. Islam ei opeta tätä todellisuutta, vaan jotakin muuta, mikä ei ole todellista. Islam ei vie ihmisiä kohti pelastusta, vaan kohti kadotusta. Meillä taas on todellinen ilosanoma Jeesuksesta, jossa on pelastus jokaiselle ihmisille.  

Tue työtä Etu-Aasiassa

Evankeliumin näkökulmasta islamin alue on laiminlyötyä, alueella on suhteellisen vähän kristillistä todistusta satojen miljoonien ihmisten keskuudessa. Kuka tuo heille todistuksen Kristuksesta?
Tämän artikkelin kohteeseen kertalahjoitukset kohdistuvat tästä painikkeesta.
Kertalahjoituksessa suoraan pankkiin tilinumero on FI14 5043 1920 0034 52, viite on 78058. Kiitos lahjastasi!

Lahjoita

Share This