Kansanlähetys vetoaa tukijoihin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi

15.6.2023

Kansanlähetyksen taloudellinen tilanne on haastava. Kehitys alkoi hallintojohtaja Samuli Virtasen mukaan jo vuonna 2022. Hän kertoo, että koronakriisin hellitettyä viime vuonna menot lähtivät suunnitellusti selvään kasvuun, mutta toiminnan tulot eivät odotusten vastaisesti palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle.

− Haastetta on lisännyt elinkustannusten voimakas nousu Suomessa ja ulkomaisilla työalueilla. Energian, ruoan ja matkustamisen hinnat kohosivat merkittävästi, ja ne ovat jatkaneet kasvuaan tänä vuonna.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen vuoden 2022 tilikauden tulos oli 156 745 euroa alijäämäinen. Operatiivinen tulos vajosi 304 149 euroa tappiolliseksi. Taloudellinen tulos ennen poistoja oli 250 000 euroa tappiollinen. Suurin menoerä, henkilöstökulut, nousi vuodesta 2021 noin neljä prosenttia, 161 000 eurolla. Toiminnan menot puolestaan kasvoivat 16,6 prosenttia, runsaalla 460 000 eurolla. Taseen loppusumma yhdistyksen osalta oli 5 771 487 euroa. Vuoden 2021 lukema oli 5 863 571 euroa.

Työllä on paljon tukijoita

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden, kotimaan työntekijöiden ja piirien työntekijöiden lähettäjätiimeissä oli vuonna 2022 yhteensä 6 528 jäsentä. Lahjoituskohteillemme lahjoitti toimintavuonna 5 217 henkilöä, joista 741 oli uusia lahjoittajia. Vuoden 2022 tilinpäätöksen varainhankinnan tuloksesta Virtanen kiittää työn ystäviä sekä seurakuntia. Lähettäjät ovat olleet mukana työssä taloudellisesti tukien.

Varainhankinnan kokonaistulot ilman testamenttituottoja kasvoivat noin 172 000 eurolla. Seurakuntien talousarviomäärärahaa yhdistys sai 2 024 153 euroa. Yksityistä kannatusta kertyi 1 552 092 euroa ja Kansanlähetyspiirien kautta tuli lähetyskannatusta 799 412 euroa.

− Tänä vuonna kiristyvä taloustilanne on näkynyt siinä, että yksityisiä lahjoittajia on ollut kolmesataa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Japani, Etu-Aasia ja SAT-7 suurimmat työalueet

Yhdistyksen operatiivista työtä tarkasteltaessa ulkomaisen työn kulut olivat vuonna 2022 yhteensä 3 495 780 euroa (3 526 593 vuonna 2021) ja kotimaan työn kulut 1 674 323 euroa (1 384 764 vuonna 2021) sisältäen myös Kansanlähetysopiston kulut. Talouden volyymin näkökulmasta suurimmat työalueet olivat Japani, Etu-Aasia sekä SAT-7 Kyproksella.

Tukikeräys työn jatkumiseksi

Tämänhetkinen haastava taloudellinen tilanne johtuu hallintojohtajan mukaan monesta eri tekijästä.

− Espoon seurakuntayhtymä päätti leikata lähetysmäärärahojamme 153 000 eurolla. Myös muutamissa pienemmissä seurakunnissa tuki on vähentynyt. Samaan aikaan yleinen hintataso ja toimintamme menot ovat nousseet voimakkaasti. Kansanlähetysliikkeen taloudellinen tulos oli viime vuonna 250 000 euroa miinuksella. Tänä vuonna alijäämä uhkaa kasvaa entistä suuremmaksi.

Kiristyvän taloustilanteen takia Kansanlähetys aloitti tukikeräyksen toiminnan turvaamiseksi. Kansanlähetyksen johtajat uskovat yhteisen työn tärkeyteen ja haluavat siksi tehdä kaikkensa, että työ voisi jatkua nykyisessä laajuudessa.

− Kutsumuksemme on kertoa sanomaa Jeesuksesta kaikille kansoille. Jotta tämä voisi toteutua, tarvitsemme kipeästi lisää lahjoittajia. Tukea voi antaa tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi. Olemme varmoja, että yhdessä tuhansien esirukoilijoiden, vapaaehtoisten, taloudellisten tukijoiden ja työntekijöidemme kanssa työmme evankeliumin hyväksi voi jatkua.

− Erityisesti haluamme haastaa mukaan niitä, jotka ovat mukana toiminnassa ja lähettäjätiimeissä, mutta eivät vielä tue työtämme taloudellisesti.

Teksti: Anne Lepikko
Artikkelikuvassa Samuli Virtanen (vas.) ja lähetysjohtaja Daniel Nummela. Kuva: Sanna Myllärinen

***

Lahjoita tukikeräykseen

Voit lahjoittaa sivun alaosassa olevan lahjoituspainikkeen kautta tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 77774 tilille:

Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

Voit lahjoittaa helposti myös MobilePayllä, 24124.

Lisäksi etsimme uusia kuukausilahjoittajia. Voisitko rukoillen harkita mukaan lähtemistä? Kuukausilahjoittaminen on sinulle vaivattominta ja meille kustannustehokkainta. Ota yhteyttä puhelimitse 019 77 920, sähköpostitse lahjoitus@sekl.fi tai kotisivuillamme:
kansanlähetys.fi/kuukausilahjoittajaksi.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita tukikeräykseen

Voit lahjoittaa oheisella lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 77774 tilille:
Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.
Voit lahjoittaa myös MobilePayllä, 24124.
Lämmin kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This