Evankeliumia maahanmuuttajille Saksassa 50 vuoden ajan

13.2.2023

Kansanlähetys lähetti ensimmäiset työntekijät Saksaan maahanmuuttajia kohtaamaan reilut 50 vuotta sitten. Työtä on tehty turkinkielisen väestön parissa, mutta myös arabian- ja farsinkielistä väestöä on kohdattu yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Alkuvaiheen henkilökohtaisista kohtaamisista työn painopiste on vuosien varrella siirtynyt turkinkielisten seurakuntien tukemiseen erityisesti koulutuksen ja kirjallisuuden avulla.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Katunäkymä Saksasta.
Saksan asukasmäärä on yli 83 miljoonaa, joista 16 miljoonan ihmisen syntyperä ei ole saksalainen. Näistä seitsemän miljoonaa on maahanmuuttajia. Saksalaisten jälkeen suurin etninen ryhmä ovat turkkilaiset. Kuvituskuva

Kansanlähetyksen työ Saksassa lähti liikkeelle aktioista. Münchenin olympialaisten aikaan 1972 järjestettiin aktiomatka Saksaan. Jo silloin huomattiin, että alueella oli paljon turkinkielistä väestöä. Saman vuoden syksyllä Saksaan muuttivat ensimmäiset pitkäaikaiset lähetystyöntekijät. He jatkoivat ihmisten kohtaamista ja alkoivat tutkia toimintamahdollisuuksia. Maaperä Saksassa on ollut kivikkoista. Yksi aktiotiimin jäsen kuvasi työtä: ”Ennen aktiota minulle kerrottiin, että silloisista aktiokentistä nimenomaan Saksa oli kovin kenttä.”

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Nuoret esittävät pantomiimia kadulla. Kuva Mikko Tiira
Evankeliumia on kerrottu Saksa-aktioissa myös pantomiimin avulla. Kuva vuodelta 2006, Kansanlähetyksen arkisto

Yhtenä tavoitteena on ollut herättää saksalaisten kristittyjen parissa intoa tavoittaa turkinkielisiä. Saksalaiset halusivat oman raskaan historiansa tähden osoittaa maahan saapunutta vierastyövoimaa kohtaan kunnioitusta niin pitkälle, etteivät kirkot katsoneet sopivaksi tehdä ”käännytystyötä” muslimien parissa. Työntekijät kertoivat: ”Vierastyöläiset nähtiin saksalaisissa kirkoissa ihmisinä, joilta ei saanut riistää kaiken muun lisäksi uskontoakin; olivathan he kaukana kodistaan ja luopuneet kaikesta tutusta, jopa perheestä.”

Kun samanaikaisesti turkinkielisten yhteisöjen sisäinen kuri johti monet siirtotyöläiset ja perheenjäsenet kääntymään aiempaa tiukemmin islamin puoleen, maahan muodostui vuosien saatossa vahvoja islamin keskittymiä. Tänäkin päivänä muslimiyhteisöjen sisällä on valvontaa ja toinen toisensa tarkkailua, ja sen vuoksi osa kristinuskosta kiinnostuneista ei välttämättä rohkene etsiä lisää tietoa.

Työ Saksassa on pitänyt sisällään kirjapöytätoimintaa kävelykaduilla ja kirkon edustalla, vankila- ja sairaalavierailuja, kasteopetusta ja seminaareja sekä islamin tutkimusta tutkimusinstituutti ELRIMin puitteissa. Ihmisiä on kohdattu kodeissa ja kahviloissa. Mannheimissa järjestettiin säännöllistä seurakuntatoimintaa usean vuoden ajan. Työtä on tehty yhdessä paikallisen kirkon ja eri järjestöjen kanssa. Yksi pisimpään jatkuneista työmuodoista on vuosittain marras-joulukuussa toteutettava kalenteriaktio, jossa on vuosien aikana ollut mukana myös saksalaisia kristittyjä. Mannheimin aktiossa on kierretty ovelta ovelle tarjoamassa kalenteria, jossa on Raamatun jae vuoden jokaiselle päivälle. Jotkut ovet eivät aukea, mutta monessa kodissa kalenteria ja keskustelua odotetaan.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Kalenteri
Kalenteriaktioita tehdään vielä nykyäänkin. Kuvan kalenteri on vuodelta 2013. Kuva: SEKLin arkisto

 

Painopiste seurakuntien tukemiseen

Euroopan unioni on mahdollistanut ihmisten vapaan liikkumisen. Sen myötä myös Saksaan on tullut paljon turkinkielisiä vierastyöläisiä Bulgariasta, osa heistä kristittyjä. Kristittyjen perustamat kymmenet turkinkieliset seurakunnat pyrkivät aktiivisesti tavoittamaan turkinkielistä muslimiväestöä läntisessä Euroopassa.

Kansanlähetyksen työ alkoi kohtaamalla ihmisiä henkilökohtaisesti. Tavoiteltiin turkinkielisen seurakunnan perustamista: kutsuttiin turkinkielisiä saksalaisiin seurakuntiin ja tarjottiin tulkkausapua kielimuurin ylittämiseksi sekä kuljettiin rinnalla kulttuurierojen tasoittamiseksi. Vuosien varrella on joitakin ihmisiä osallistunut kasteopetukseen tämän tuen turvin. Jotkut ovat käyneet tutustumassa saksalaiseen seurakuntaan, mutta pysyvää apua siitä ei ole ollut. Kieli- ja kulttuurierot ovat niin suuret, ettei saksalainen seurakunta tunnu kodilta.

Työn painopiste on Kansanlähetyksen toiminnassa siirtynyt turkinkielisten seurakuntien tukemiseen. Edelleen ihmisten kohtaaminen arjessa ja heidän kysymystensä ja ajatustensa kuunteleminen on tärkeä osa työtä; toisinaan he voivat tarvita myös konkreettista apua ruokakassin muodossa tai asioiden hoitamisessa. Työn keskiössä on nykyisin seurakuntien ja niiden vastuunkantajien varustaminen.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle mielekkääksi palvelutehtäväksi on noussut maahanmuuttajien seurakuntien tukeminen. Kuva Kirsi T. 2023

Vuosina 2020–21 toteutettiin turkinkielisten seurakuntien johtajille suunnattu koulutusohjelma, jossa työntekijämme oli mukana opettamassa. Vuonna 2023 alkaa kaksivuotinen viikonloppuseminaareista koostuva ohjelma Frankfurtin ja sen ympäristön seurakunnille. Seurakuntien ja niiden johtajien varustaminen tukee seurakuntien hyvinvointia ja rohkaisee seurakuntia evankelioimistyössä omassa ympäristössään.

Jeesus sanoi: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” Evankeliumille on suuri tarve Saksan maahanmuuttajaväestön parissa.

Kirsi
Kirjoittaja toimii maahanmuuttajatyössä Saksassa

Tue maahanmuuttajatyötä Saksassa

Voit tukea Mikon ja Kirsin työtä oheisen painikkeen kautta tai tilisiirrolla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille
OP: FI14 5043 1920 0034 52
TAI NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25
viitteellä 24400 (Perhe maahanmuuttajatyössä Saksassa). Kiitos tuestasi! Jumalan siunausta sinulle.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This