Pastori Bultin tutkimus etenee – lento Suomeen on varattu

14.10.2021

Pastori Bulti Fayissa Bulke työskentelee maailman suurimman luterilaisen kirkon, Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon, palveluksessa. Pastori Bulti hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan, ja hän on myös saanut kolmen vuoden palkattoman virkavapaan seminaarin opetustehtävästään. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin kotonaan Addis Abebassa, mutta käy saamansa rahoituksen turvin mahdollisimman monia jaksoja Suomen Turussa. Siellä hänellä on mahdollisuus käyttää Åbo Akademissa yliopiston kirjastoa ja nettitietokantoja sekä käydä vuoropuhelua ohjaajiensa, professori Antti Laaton ja teologian tohtori Pekka Lindqvistin, kanssa. Alla pastori Bultin viimeisimmät kuulumiset.

Tervehdin teitä Herramme Jeesuksen nimessä.
Aivan ensiksi haluan lausua suuret kiitokset sekä Kansanlähetykselle että myös jokaiselle teille tuestanne, jota olette antaneet minulle ja samalla Etiopian Evankeliselle Mekane Yesus -kirkolle. Olette olleet kehittämässä ja vahvistamassa Kristuksen ruumiissa toteutuvaa kumppanuutta Jumalan valtakunnan työn hyväksi.

Tohtorinväitöskirjani aihe on muotoutunut sanoiksi Aika, identiteetti ja rangaistus Jobin kirjassa. Jobin ystävien mukaan vanhurskaat ovat aina siunattuja, kun taas pahat ovat aina kirottuja. Kukin saa aina palkan tekojensa mukaan. Raamatusta ja elävästä elämästä huomaamme kuitenkin, että “aina” -sanan liittäminen yhteen Jumalan maksaman palkan kanssa ei suinkaan aina ole oikea tulkinta.

Tulva ja sen seuraukset

Yksi esimerkki edellämainitusta on tulva, joka elokuussa 2021 yhtäkkiä valtasi Mekane Yesus -seminaarin alueen ja vei samalla kahdeksan ihmisen hengen. Vanhurskas ja väärintekijä ovat siinä suhteessa samassa asemassa, ettei kumpikaan heistä tiedä, milloin heidän aikansa täällä maan päällä loppuu.

Alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti halusin kirjoittaa väitöskirjani identiteettiä ja rangaistusta käsittelevän alaluvun valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Sitten elokuussa tuli kuitenkin tulva, ja kaikki seminaarin kampuksella asuvat työntekijät joutuivat muuttamaan muualle. Muutin perheeni kanssa kahdeksi viikoksi vaimoni sisaren luokse asumaan. Tulva tuhosi tietokoneeni täysin, mutta olen iloinen siitä, että väitöskirjani aineisto säilyi sähköisessä muodossa. Tätäkin raporttia kirjoitan lainakoneella. Tähän päivään saakka suurin osa perheeni ajasta on kulunut seminaarin alueella sijaitsevan kotimme puhdistamiseen savivellistä, jonka tulva sinne tullessaan toi. Asumme nyt väliaikaisesti vuokraamassamme kerrostalokaksiossa.

Pastori Bultin on majoittunut tilapäisesti hotellelliin tulvan aiheuttamien vaurioiden vuoksi.
Pastori Bulti joutui tulvan aiheuttaman tuhon vuoksi muuttamaan perheineen tilapäismajoitukseen. Vaikka hänen tietokoneensa vaurioitui täysin, tutkimusaineisto säilyi sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Kuva: Bultin arkisto.

Minkä identiteetin toisillemme annamme?

Yritän väitöskirjassani osoittaa, että identiteetti, joka liitetään Jumalan rangaistukseen, on tapa, jolla Jobin kirjan henkilöt arvioivat toisia henkilöitä. Tapa, jolla identifioimme toisia, osoittaa kuinka arvostamme heitä. Jumala identifioi Jobin palvelijakseen sekä ennen että jälkeen tämän kärsimyksen, vaikka olikin hiljaa Jobin kärsimyksen keskellä. Jumalan hiljaisuus oli syynä Jobin valitukseen. Vaikka Jobin ystävät aluksi osoittivatkin tälle myötätuntoa, he kuitenkin identifioivat hänet syntiseksi, jonka oli tehtävä parannus, jotta Jumala siunaisi häntä.

Ystävien mielestä Jobin väite syyttömyydestä Jumalan edessä oli mieletön, koska kukaan ei voi olla riittävän puhdas Jumalan edessä. Jobin kirjan johdanto kuitenkin osoittaa, että Job oli oikeassa. Jobin ystävien hänelle antama identiteetti oli väärä. On totta, että kukaan ei ole puhdas Jumalan edessä, mutta Jobin kärsimyksen syynä ei ollut mikään erityinen rikkomus Jumalaa vastaan, jonka vuoksi hän olisi joutunut kärsimään. Tästä johtuen identiteetti, joka annettiin hänelle rangaistuksen teologian perusteella, oli väärä.

Job identifioi ystäviensä näkemyksen täydeksi valheeksi. Jobin sanojen mukaan sen, mitä ystävät kutsuivat viisaudeksi, tietävät eläimet ja linnutkin (Job 12:7). Job identifioi ystävänsä eläimiä alemmalle tasolle. Näin siitäkin huolimatta, että Jobin ystävät yrittivät puolustaa perinteistä rangaistuksen teologiaa. Ystävät ajattelivat, että perinteisen opin puolustaminen oli Jumalan tahdon puolustamista, vaikka se tapahtuikin Jobin kustannuksella. He tuomitsivat Jobin, koska he ajattelivat, ettei Jumala voi antaa vanhurskaan kärsiä. Tämän seurauksena heidät itsensä identifioitiin eläimiä alemmalle tasolle, valehtelijoiksi ja hyödyttömiksi puoskareiksi. Tosiasiassa ihmiset ovat eläinten yläpuolella ja luodut Jumalan kuvaksi. Kun ihmiset kuitenkin menevät niin pitkälle, että he oikeaa oppia puolustaessaan kadottavat myötätunnon kärsivää ihmistä kohtaan, he itse identifioituvat eläinten tasolle. Eli identifioidessaan ja tuomitessaan vanhurskaan syntiseksi, he samalla sortuvat itse eläimiä alemmaksi.

Lähtökuopissa

Olen nyt lähtökuopissa valmiina tulemaan Suomeen. Viisumianomukseni on ollut käsittelyssä jo kohta kuukauden ajan. Olen myös saanut rokotuksen koronaa vastaan ja todistuksen rokotuksestani. Jos kaikki sujuu kuten toivon, lentoni saapuu Helsinkiin maanantaina 25.10. Pyydän, että muistatte minua ja perhettäni rukouksin.

Kiitos paljon teille jokaiselle kiinnostuksestanne tohtoriopintojani kohtaan!

Kunnioittavin terveisin
Bulti Fayissa Bulke

Tue pastori Bultin opiskelua

Voit lahjoittaa oheisen painikkeen kautta tai verkkopankissa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52
viitteellä 77046.
Lämmin kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This