Elämä ja opiskelu jatkuvat

10.11.2020

Etiopian Mekane Yesus -kirkon pastori Bulti Fayissa Bulke hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin Addis Abebassa, mutta Kansanlähetyksen tavoitteena on mahdollistaa pastori Bultille kaksi kolmen kuukauden opiskelujaksoa Turussa. Yksi kolmen kuukauden opintojakso maksaa matkoineen ja majoituksineen noin 5.800 euroa. 

Pastori Bulti johtaa raamatullisten oppiaineiden osastoa Mekane Yesus -kirkon korkeimmassa oppilaitoksessa Mekane Yesus -seminaarissa Addis Abebassa. Hän tekee myös opetustyötä tässä seminaarissa, joka kouluttaa pappeja ja johtajia kirkon palvelukseen.  

Pastori Bultin tohtoriopinnot vahvistavat merkittävästi sekä Mekane Yesusseminaaria että koko kirkkoa ja sen pappiskoulutusta. Koulutettujen pastoreiden tarve on Etiopiassa suuri. Tavoitteena on, että pastori Bulti valmistuu teologian tohtoriksi vuoden 2022 aikana. 

Kerromme tässä artikkelissa pastori Bultin opintojen ja niiden kustannusten kattamiseksi järjestetyn keräyksen etenemisestä. Uusimmat uutiset julkaistaan aina ylimpänä.

Kiitos, että olet mukana tukemassa pastori Bultin opintoja rukouksin ja taloudellisesti.
Keräys on tähän mennessä tuottanut 4.741,61 € euroa vuosittaisesta 5.900 euron vuosittaisesta ja 11 600 euron kokonaistavoitesummasta (tilanne 12.11.2020).

Elämä ja opiskelu jatkuvat
Addis Abeba 30.9.2020

Opetusta korona-aikana. Kuva: Esko Siljanen
Pastori Bulti opettamassa Mekane Yesus -seminaarissa Addis Abebassa. Kuva: Bultin arkisto

Nimeni on Bulti Fayissa Bulke ja olen toiminut jo vuodesta 1993 lähtien raamatullisten aineiden opettajana Mekane Yesus -seminaarissa (MYS). MYS on Etiopian evankelisen Mekane Yesus kirkon (EECMY) seminaari. Mekane Yesus -kirkko on maailman suurin luterilainen kirkko ja sillä on noin 10 miljoonaa jäsentä. Opetan seminaarissa kirkon nykyisiä ja tulevia pappeja ja evankelistoja. Olen itsekin kirkon vihitty pappi.

Aivan ensiksi kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tukeneet taloudellisesti opintojani, joiden tarkoituksena on suorittaa teologian tohtorin tutkinto Åbo Akademissa, Suomen Turussa. Kiitos kirjasta (Vanhan testamentin konkordanssi), jonka lähetitte minulle opiskelujeni avuksi! Siitä on ollut paljon apua ja hyötyä. Jumala teitä runsaasti siunatkoon!  Seuraavaksi kerron teille lyhyesti kuulumisiani.

COVID 19 -pandemia on häirinnyt sekä minun opiskelujani että kaikkea opetustyötä Mekane Yesus -seminaarissa. Kaikki seminaarin opiskelijat ovat menneet koteihinsa ja parhaillaan käymme keskustelua siitä, kuinka voisimme aloittaa opetustyön uudelleen. Minä olen myös pysytellyt pääasiassa kotona ja auttanut kahta tytärtämme, jotka suorittavat peruskoulun seitsemättä luokkaa koronan vuoksi etänä.

Miksi on tärkeää, että pääsen tulemaan uudelleen Turkuun? Se on opiskelujeni etenemisen ja menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.  Olenkin teille kaikille todella kiitollinen, että haluatte auttaa minua tämän tavoitteen toteutumiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että voin käydä keskustelua väitöskirjani ohjaajien, muiden opettajien ja toisten tohtoriopiskelijoiden kanssa. Samoin tutkimustyöni edistymisen kannalta on tärkeää, että pääsen käyttämään Åbo Akademin hyvää kirjastoa ja muita akateemisia väyliä lähdeaineiston ja kirjallisuuden hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kun sain viettää vuoden 2020 alussa kaksi kuukautta Turussa, huomasin, että se auttoi minua suuresti keskittymään tutkimukseni kirjoittamiseen ilman ulkoisia häiriötekijöitä, joita täällä kotona Addis Abebassa on runsaasti.

Seuraavaksi haluan kertoa teille, kuinka tuleva tohtorintutkintoni hyödyttää Mekane Yesus -seminaarin työtä. Meitä on seminaarissa kaksi etiopialaista opettajaa, jotka opetamme Vanhaa testamenttia. Minä olen ainoa, joka opetan Vanhan testamentin viisauskirjallisuutta ja myös tohtorinväitöskirjani käsittelee Jobin kirjaa. Jobin kirja pohtii kärsimyksen ongelmaa Jumalaan uskovan ihmisen elämässä, ja se esittää yleisinhimillisiä kärsimykseen liittyviä kysymyksiä ja myös antaa niihin syvällisiä vastauksia. Tässä mielessä tohtoriopintoni auttavat suoraan opetustyötäni seminaarissa.

Kiitos paljon teille! Rakkain terveisin Etiopiasta,
Bulti Fayissa Bulke, pastori

Pastori Bultin seuraava opintojakso Suomessa

Jos Jumala suo ja koronatilanne sallii pastori Bultin seuraava Suomen jakso on suunnitteilla tammikuun 2021 lopusta alkaen. Hän kirjoittaa tällä jaksolla väitöskirjaansa professori Antti Laaton ja tohtori Pekka Lindqvistin ohjauksessa.

Esko Siljanen
lähetystyöntekijä

Tohtorikoulutettava pastori Bulti. Kuva Pastori Bultin arkisto

Pastori Bulti opiskelee Turussa ja Addis Abebassa

7.8.2020

Etiopialainen pastori Bulti Fayissa Bulke hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin kotonaan Addis Abebassa, mutta Kansanlähetyksen tavoitteena on mahdollistaa pastori Bultille kaksi kolmen kuukauden opiskelujaksoa Turussa koulutuskeräyksen avulla. Yksi kolmen kuukauden opintojakso Turussa maksaa matkoineen ja majoituksineen noin 5 000 euroa.

Pastori Bulti työskentelee Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon palveluksessa, joka on maailman suurin luterilainen kirkko. Hän johtaa kirkon korkeimman oppilaitoksen Mekane Yesus -seminaarin raamatullisten oppiaineiden osastoa Addis Abebassa. Hän tekee myös opetustyötä tässä seminaarissa, joka kouluttaa pappeja ja johtajia kirkon palvelukseen.

Pastori Bultin tohtoriopinnot vahvistavat merkittävästi sekä Mekane Yesus   -seminaaria että koko kirkkoa ja sen pappiskoulutusta. Koulutettujen pastoreiden tarve on Etiopiassa suuri.

Pastori Bulti perheensä kanssa.
Pastori Bulti ja hänen vaimonsa Berhane Tafarraa sekä tyttäret Yannike ja Sifan kotinsa edustalla Addis Abebassa. Kuva: Esko Siljanen

Miksi juuri Suomen Turkuun?

Kansanlähetyksen pitkäaikainen lähetystyöntekijä Esko Siljanen on opettanut Mekane Yesus -seminaarissa vuosina 2013–2016, ja pastori Bulti oli hänen läheisin työtoverinsa. Siljanen kuvailee pastori Bultia sanalla gentleman eli herrasmies. Hän on Esko Siljasen mukaan hyvin paneutunut omaan opetusaineeseensa ja häntä kiinnostavat Raamatun alkukielet. Pastori Bulti on yksi harvoista seminaarin opettajista, jotka hallitsevat sekä Vanhan testamentin heprean että Uuden testamentin kreikan kielen opettamisen.

Opintojaksot Turussa ovat välttämättömiä, sillä Addis Abeban teologisten kirjastojen resurssit ovat vähäiset. Åbo Akademissa pastori Bulti saa käyttää yliopiston kirjastoa ja nettitietokantoja sekä käydä vuoropuhelua ohjaa-jiensa, professori Antti Laaton ja teologian tohtori Pekka Lindqvistin, kanssa. Väitöskirjatyön onnistumisen kannalta akateemisen yhteisön tuki on äärimmäisen tärkeä.

Pastori Bulti vietti ensimmäisen opintojaksonsa Åbo Akademissa vuoden 2020 alussa. Koronaepidemian vuoksi hän kuitenkin joutui palaamaan Etiopiaan jo maaliskuussa. Kahden kuukauden opintojakso Turussa oli hänen tohtoriopintojensa edistymisen kannalta merkittävä. Hän pääsi hyvin alkuun väitöskirjansa kirjoittamisessa.

Tohtorikoulutettava pastori Bulti tutkii Jobin kirjaa Turussa. Kuva: Lauri Puputti
Pastori Bulti tutkii Jobin kirjaa Turussa. Kuva: Lauri Puputti

 

Pastorin kirjatoive

Etiopiaan palattuaan pastori Bulti on jatkanut väitöskirjansa kirjoittamista. Hän tarvitsisi käyttöönsä Vanhan testamentin laajan heprea–englanti-sanahakukirjan. Koulutuskeräyksemme avulla pystymme vastaamaan tähänkin tarpeeseen.

Pastori Bultilla on kolmen vuoden palkaton virkavapaa opetustyöstään seminaarissa. Koska hänellä on vaimonsa kanssa huollettavanaan kolme lasta ja yksi sukulainen, hän on joutunut palaamaan osittain takaisin opetustyöhönsä. Opettajan kuukausipalkka on noin 200 euroa.

Tule mukaan tukemaan pastoria

Osallistumalla keräykseemme tämän sivun alalaidassa tuet pastori Bultin opintoja ja siten autat Mekane Yesus -kirkkoa sen varustaessa työntekijöitään julistamaan evankeliumia Etiopiassa. Tavoitteena on, että pastori Bulti valmistuu teologian tohtoriksi vuoden 2022 aikana.

Pastori Bulti kirjoittaa: “Kiitos sinulle, että olet kiinnostunut elämästäni! Kiitos kaikesta tuestasi! Rukoile Jumalaa, että pysyisimme terveinä ja saisin tohtoriopintoni valmiiksi. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.”
Lue koko kirje >>tästä.

Artikkelin pääkuva: Pastori Bultin arkisto

Lisätietoja

Hildén Pauliina

aluekoordinaattori, SEKL: Hanketoiminnan koordinointi, aluekoordinaattorivastuu: Etiopia, SAT-7 (Kypros ja Etu-Aasia), Trans World Radio ja Sarigim King´s Kids Jerusalem.

pauliina.hilden@sekl.fi

044 447 7876

Tue pastori Bultin opiskelua

Voit lahjoittaa haluamasi summan tämän painikkeen kautta tai antaa tukesi verkkopankissa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52 viitenumerolla 77046.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This