Elämä ja opiskelu jatkuvat

10.2.2021

Etiopian Mekane Yesus -kirkon pastori Bulti Fayissa Bulke hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin Addis Abebassa, mutta Kansanlähetyksen tavoitteena on mahdollistaa pastori Bultille kaksi kolmen kuukauden opiskelujaksoa Turussa. Yksi kolmen kuukauden opintojakso maksaa matkoineen ja majoituksineen noin 5 800 euroa. 

Pastori Bulti johtaa raamatullisten oppiaineiden osastoa Mekane Yesus -kirkon korkeimmassa oppilaitoksessa Mekane Yesus -seminaarissa Addis Abebassa. Hän tekee myös opetustyötä tässä seminaarissa, joka kouluttaa pappeja ja johtajia kirkon palvelukseen.  

Pastori Bultin tohtoriopinnot vahvistavat merkittävästi sekä Mekane Yesusseminaaria että koko kirkkoa ja sen pappiskoulutusta. Koulutettujen pastoreiden tarve on Etiopiassa suuri. Tavoitteena on, että pastori Bulti valmistuu teologian tohtoriksi vuoden 2022 aikana. 

Kerromme tässä artikkelissa pastori Bultin opintojen ja niiden kustannusten kattamiseksi järjestetyn keräyksen etenemisestä. Uusimmat uutiset julkaistaan aina ylimpänä.

Kiitos, että olet mukana tukemassa pastori Bultin opintoja rukouksin ja taloudellisesti.
Keräys tuotti vuonna 2020 yhteensä 6.604,61 euroa, kun vuosittainen tavoitesumma on 5.900 euroa. Tänä vuonna keräys on tuottanut 723 euroa (tilanne 10.2.2021). Yhteensä varoja tarvitaan 11 600 euroa.

Opiskelua koronan ja sodan varjossa

Arvoisat pastori Bultin ystävät ja tukijat. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette jaksaneet muistaa etiopialaisen pastori Bultin tohtoriopintoja sekä rukouksin että taloudellisin lahjoin. Vuoden 2020 keräystavoite oli 5900 euroa, ja teidän avullanne se ylittyi ja oli vuoden lopussa 6604,61 euroa. Sydämellinen kiitos teille jokaiselle!

Bultin opinnot ovat vaikeutuneet koronan vuoksi ja siksi työmme jatkuu. Vuoden 2021 keräystavoite on sama kuin viime vuoden. Tavoitteenamme on, että pastori Bulti pääsee Turkuun syksyn 2021 alussa useammaksi kuukaudeksi, ehkä jopa vuodeksi, jos korona hellittää ja viisumi järjestyy. Alta voitte lukea Bultin kirjoittaman tervehdyksen, jossa hän kertoo tilanteestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Addis Abeba, tammikuu 2020

Tervehdin teitä kaikkia Mekane Yesus -seminaarista Addis Abebasta. Toivotan teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta 2021! Herra suokoon teille siunatun uuden vuoden. Perheeni kanssa rukoilemme, että hän varjelee teitä ystävät uutena vuonna koronavirukselta ja kaikilta muilta tämän maailman vaaroilta. Kiitämme Jumalaa siitä, että koronavirusta vastaan on keksitty rokote, vaikkakin saattaa kestää jonkin aikaa, kunnes saamme sen meille tänne Afrikkaan asti.

Koronapandemia on vaikuttanut kielteisesti sekä opiskeluuni että myös Mekane Yesus -seminaarin työhön. Loppusyksystä seminaari pyysi minua sekä kahta muuta tohtorintutkintoa tekevää opettajaa auttamaan opetustyössä. Opetin loppuvuoden Raamatun heprean kursseja 2 ja 3. Totta kai opetustyö vie jonkin verran omaa opiskeluaikaani, mutta halusin auttaa kahden muun opettajan tavoin.

Pandemian alussa seminaarin opetus siirrettiin internetin kautta tapahtuvaksi. Sen toteuttaminen on Etiopiassa kuitenkin vaikeaa, sillä maassa on jatkuvasti sähkökatkoja, eikä internet toimi kunnolla kaikissa osissa maata. Tästä syystä opetus on toistaiseksi palautettu lähiopetukseen, kuten myös lastemme koulu. Kaikki tulevat luokkaan maskit kasvoillaan. Myös lapset menevät kouluun maskit kasvoillaan ja käsidesi mukanaan. Jostakin syystä, jota ei vielä tiedetä, virus on levinnyt Afrikassa hitaammin kuin muualla maailmassa, mutta silti se leviää meilläkin. Etiopiassa on nyt yli 140 000 sairastunutta ja yli kaksituhatta on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin.

Tohtoriopiskelujani jatkan siten, että opetustuntieni jälkeen luen sekä Jobin kirjaa että Viidettä Mooseksen kirjaa hepreaksi. Luen myös Jobin kirjaan liittyvää kirjallisuutta. Kirjoitan myös uudelleen väitöskirjani johdanto-osaa professori Antti Laaton antamien ohjeiden mukaisesti. Kun tulee sähkökatko, kirjoittaminen keskeytyy. Samoin jotkin kodin velvollisuudet keskeyttävät kirjoittamiseni päivittäin. Näitä ovat lasten noutaminen koulusta sekä kaupassakäynti.

Tästä syystä Turkuun pääseminen on opintojeni kannalta tärkeää. Olen todella kiitollinen teille kaikille, jotka teette sen minulle mahdolliseksi. Turussa ollessani minun oli helppo keskittyä pelkästään opiskeluihini ilman minkäänlaisia häiriötekijöitä. Tutkimusaiheeni on nyt hioutunut seuraavaksi: ”Rangaistuksen teologia Viidennessä Mooseksen kirjassa ja Jobin kirjassa.” Nykyisessä maailmassamme on paljon erilaista kärsimystä, ja siksi kärsimyksen ongelmaan keskittyvän Jobin kirjan tutkiminen on hyvin tarpeellista. Esimerkiksi maassamme Etiopiassa koronaviruksen tuoma haaste ei ole ainoa, vaan keskuudessamme ilmeni myös kuluneena vuonna paljon poliittisia jännitteitä heimojen välillä. Pohjoisessa Etiopiassa käytiin jopa lyhyt sota. Pyydän teidän esirukouksianne ja tukeanne, jotta voin voittaa kaikki nämä haasteet ja saada tohtoriopintoni lopulta valmiiksi.

Koronatilanteen vuoksi en pääse tulemaan Turkuun vielä kevään 2021 kuluessa ja siksi jatkan väitöskirjatyötäni Addis Abebasta käsin. Jos Jumala suo, suunnitelmani on päästä tulemaan Åbo Akademihin Turkuun syyskuun alussa vuonna 2021 ja viipyä siellä useampia kuukausia yhtäjaksoisesti. Kiitos teille ystävyydestänne ja kaikesta tuestanne tohtoriopintojeni hyväksi!

Bulti Fayissa Bulke, pastori

Muistakaa edelleenkin pastori Bultia esirukouksin ja uhrein. Rukoillaan erityisesti sitä, että hän saa vuoden opiskelijaviisumin ja pääsee tulemaan Turkuun syyskussa 2021 kokonaiseksi vuodeksi. Muistakaa myös hänen perhettään Addis Abebassa. Bultin perheeseen kuuluu vaimon lisäksi opiskelijapoika ja kaksi yläkouluikäistä tytärtä. Jumala lupaa sanassaan: Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. (Matt.25:40)

Olkaa siunatut,
Esko Siljanen
lähetystyöntekijä (eläkk.)

Elämä ja opiskelu jatkuvat
Addis Abeba 30.9.2020

Opetusta korona-aikana. Kuva: Esko Siljanen
Pastori Bulti opettamassa Mekane Yesus -seminaarissa Addis Abebassa. Kuva: Bultin arkisto

Nimeni on Bulti Fayissa Bulke ja olen toiminut jo vuodesta 1993 lähtien raamatullisten aineiden opettajana Mekane Yesus -seminaarissa (MYS). MYS on Etiopian evankelisen Mekane Yesus kirkon (EECMY) seminaari. Mekane Yesus -kirkko on maailman suurin luterilainen kirkko ja sillä on noin 10 miljoonaa jäsentä. Opetan seminaarissa kirkon nykyisiä ja tulevia pappeja ja evankelistoja. Olen itsekin kirkon vihitty pappi.

Aivan ensiksi kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tukeneet taloudellisesti opintojani, joiden tarkoituksena on suorittaa teologian tohtorin tutkinto Åbo Akademissa, Suomen Turussa. Kiitos kirjasta (Vanhan testamentin konkordanssi), jonka lähetitte minulle opiskelujeni avuksi! Siitä on ollut paljon apua ja hyötyä. Jumala teitä runsaasti siunatkoon!  Seuraavaksi kerron teille lyhyesti kuulumisiani.

COVID 19 -pandemia on häirinnyt sekä minun opiskelujani että kaikkea opetustyötä Mekane Yesus -seminaarissa. Kaikki seminaarin opiskelijat ovat menneet koteihinsa ja parhaillaan käymme keskustelua siitä, kuinka voisimme aloittaa opetustyön uudelleen. Minä olen myös pysytellyt pääasiassa kotona ja auttanut kahta tytärtämme, jotka suorittavat peruskoulun seitsemättä luokkaa koronan vuoksi etänä.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Pastori Bulti ja opiskelijat seminaarin kirjastossa. Kuva: Esko Siljanen
Pastori Bulti ja opiskelijat seminaarin kirjastossa. Kuva: Esko Siljanen

Miksi on tärkeää, että pääsen tulemaan uudelleen Turkuun? Se on opiskelujeni etenemisen ja menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.  Olenkin teille kaikille todella kiitollinen, että haluatte auttaa minua tämän tavoitteen toteutumiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että voin käydä keskustelua väitöskirjani ohjaajien, muiden opettajien ja toisten tohtoriopiskelijoiden kanssa. Samoin tutkimustyöni edistymisen kannalta on tärkeää, että pääsen käyttämään Åbo Akademin hyvää kirjastoa ja muita akateemisia väyliä lähdeaineiston ja kirjallisuuden hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kun sain viettää vuoden 2020 alussa kaksi kuukautta Turussa, huomasin, että se auttoi minua suuresti keskittymään tutkimukseni kirjoittamiseen ilman ulkoisia häiriötekijöitä, joita täällä kotona Addis Abebassa on runsaasti.

Seuraavaksi haluan kertoa teille, kuinka tuleva tohtorintutkintoni hyödyttää Mekane Yesus -seminaarin työtä. Meitä on seminaarissa kaksi etiopialaista opettajaa, jotka opetamme Vanhaa testamenttia. Minä olen ainoa, joka opetan Vanhan testamentin viisauskirjallisuutta ja myös tohtorinväitöskirjani käsittelee Jobin kirjaa. Jobin kirja pohtii kärsimyksen ongelmaa Jumalaan uskovan ihmisen elämässä, ja se esittää yleisinhimillisiä kärsimykseen liittyviä kysymyksiä ja myös antaa niihin syvällisiä vastauksia. Tässä mielessä tohtoriopintoni auttavat suoraan opetustyötäni seminaarissa.

Kiitos paljon teille! Rakkain terveisin Etiopiasta,
Bulti Fayissa Bulke, pastori

Pastori Bultin seuraava opintojakso Suomessa

Jos Jumala suo ja koronatilanne sallii pastori Bultin seuraava Suomen jakso on suunnitteilla tammikuun 2021 lopusta alkaen. Hän kirjoittaa tällä jaksolla väitöskirjaansa professori Antti Laaton ja tohtori Pekka Lindqvistin ohjauksessa.

Esko Siljanen
lähetystyöntekijä

Tohtorikoulutettava pastori Bulti. Kuva Pastori Bultin arkisto

Pastori Bulti opiskelee Turussa ja Addis Abebassa

7.8.2020

Etiopialainen pastori Bulti Fayissa Bulke hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin kotonaan Addis Abebassa, mutta Kansanlähetyksen tavoitteena on mahdollistaa pastori Bultille kaksi kolmen kuukauden opiskelujaksoa Turussa koulutuskeräyksen avulla. Yksi kolmen kuukauden opintojakso Turussa maksaa matkoineen ja majoituksineen noin 5 000 euroa.

Pastori Bulti työskentelee Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon palveluksessa, joka on maailman suurin luterilainen kirkko. Hän johtaa kirkon korkeimman oppilaitoksen Mekane Yesus -seminaarin raamatullisten oppiaineiden osastoa Addis Abebassa. Hän tekee myös opetustyötä tässä seminaarissa, joka kouluttaa pappeja ja johtajia kirkon palvelukseen.

Pastori Bultin tohtoriopinnot vahvistavat merkittävästi sekä Mekane Yesus   -seminaaria että koko kirkkoa ja sen pappiskoulutusta. Koulutettujen pastoreiden tarve on Etiopiassa suuri.

Pastori Bulti perheensä kanssa.
Pastori Bulti ja hänen vaimonsa Berhane Tafarraa sekä tyttäret Yannike ja Sifan kotinsa edustalla Addis Abebassa. Kuva: Esko Siljanen

Miksi juuri Suomen Turkuun?

Kansanlähetyksen pitkäaikainen lähetystyöntekijä Esko Siljanen on opettanut Mekane Yesus -seminaarissa vuosina 2013–2016, ja pastori Bulti oli hänen läheisin työtoverinsa. Siljanen kuvailee pastori Bultia sanalla gentleman eli herrasmies. Hän on Esko Siljasen mukaan hyvin paneutunut omaan opetusaineeseensa ja häntä kiinnostavat Raamatun alkukielet. Pastori Bulti on yksi harvoista seminaarin opettajista, jotka hallitsevat sekä Vanhan testamentin heprean että Uuden testamentin kreikan kielen opettamisen.

Opintojaksot Turussa ovat välttämättömiä, sillä Addis Abeban teologisten kirjastojen resurssit ovat vähäiset. Åbo Akademissa pastori Bulti saa käyttää yliopiston kirjastoa ja nettitietokantoja sekä käydä vuoropuhelua ohjaa-jiensa, professori Antti Laaton ja teologian tohtori Pekka Lindqvistin, kanssa. Väitöskirjatyön onnistumisen kannalta akateemisen yhteisön tuki on äärimmäisen tärkeä.

Pastori Bulti vietti ensimmäisen opintojaksonsa Åbo Akademissa vuoden 2020 alussa. Koronaepidemian vuoksi hän kuitenkin joutui palaamaan Etiopiaan jo maaliskuussa. Kahden kuukauden opintojakso Turussa oli hänen tohtoriopintojensa edistymisen kannalta merkittävä. Hän pääsi hyvin alkuun väitöskirjansa kirjoittamisessa.

Tohtorikoulutettava pastori Bulti tutkii Jobin kirjaa Turussa. Kuva: Lauri Puputti
Pastori Bulti tutkii Jobin kirjaa Turussa. Kuva: Lauri Puputti

 

Pastorin kirjatoive

Etiopiaan palattuaan pastori Bulti on jatkanut väitöskirjansa kirjoittamista. Hän tarvitsisi käyttöönsä Vanhan testamentin laajan heprea–englanti-sanahakukirjan. Koulutuskeräyksemme avulla pystymme vastaamaan tähänkin tarpeeseen.

Pastori Bultilla on kolmen vuoden palkaton virkavapaa opetustyöstään seminaarissa. Koska hänellä on vaimonsa kanssa huollettavanaan kolme lasta ja yksi sukulainen, hän on joutunut palaamaan osittain takaisin opetustyöhönsä. Opettajan kuukausipalkka on noin 200 euroa.

Tule mukaan tukemaan pastoria

Osallistumalla keräykseemme tämän sivun alalaidassa tuet pastori Bultin opintoja ja siten autat Mekane Yesus -kirkkoa sen varustaessa työntekijöitään julistamaan evankeliumia Etiopiassa. Tavoitteena on, että pastori Bulti valmistuu teologian tohtoriksi vuoden 2022 aikana.

Pastori Bulti kirjoittaa: “Kiitos sinulle, että olet kiinnostunut elämästäni! Kiitos kaikesta tuestasi! Rukoile Jumalaa, että pysyisimme terveinä ja saisin tohtoriopintoni valmiiksi. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.”
Lue koko kirje >>tästä.

Artikkelin pääkuva: Pastori Bultin arkisto

Tue pastori Bultin opiskelua

Voit lahjoittaa haluamasi summan tämän painikkeen kautta tai antaa tukesi verkkopankissa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52 viitenumerolla 77046.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This