Etiopia – tohtorikoulutusohjelma

Pastori Bulti Fayissa Bulke työskentelee maailman suurimman luterilaisen kirkon, Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon, palveluksessa. Hän johtaa kirkon korkeimman oppilaitoksen Mekane Yesus -seminaarin raamatullisten oppiaineiden osastoa. Seminaari kouluttaa kirkon palvelukseen pappeja ja johtajia. Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 9,3 miljoonaa. Pastori Bultin tohtoriopinnot vahvistavat merkittävästi seminaarin ja sen pappiskoulutuksen osaamista. Pastori Bultin koti sijaitsee Addis Abebassa ja hänellä on vaimo ja kolme lasta, joista kaksi nuorinta ovat vielä kouluikäisiä.

Pastori Bulti hyväksyttiin kesäkuussa 2019 Åbo Akademin tohtoriohjelmaan, ja hän on myös saanut kolmen vuoden palkattoman virkavapaan seminaarin opetustehtävästään. Hän kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väitöskirjaansa pääosin kotonaan Addis Abebassa, mutta käy saamansa rahoituksen turvin mahdollisimman monia kolmen kuukauden jaksoja Suomen Turussa. Tämä on välttämätöntä väitöskirjatyön kannalta, sillä Addis Abeban teologisten kirjastojen resurssit ovat vähäiset. Åbo Akademissa hän saa käyttää yliopiston kirjastoa ja nettitietokantoja sekä käydä vuoropuhelua ohjaajiensa, professori Antti Laaton ja teologian tohtori Pekka Lindqvistin, kanssa.

Väitöskirjatyön onnistumisen kannalta akateemisen yhteisön tuki on äärimmäisen tärkeä. Tavoitteena on, että pastori Bulti saa Suomessa suoritettavat opinnot päätökseen vuoden 2022 aikana ja jatkaa sen jälkeen tutkimustyötä Turun yliopistoon Etiopiasta käsin väitöskirjansa viimeistelyvaihetta. Pastori Bultia tukemalla olemme mukana tukemassa maailman suurimman luterilaisen kirkon kasvua ja evankeliumin työtä Etiopiassa. Tule mukaan auttamaan Bulti tohtoriksi!

Lue lisää Mekane Yesus -kirkon tilanteesta tästä >>Uuden Tien artikkelista.

 

Tue pastori Bultin opiskelua kertalahjoituksella

Voit antaa tuen myös verkkopankissa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52
viitteellä 77046. Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Tue pastori Bultin opiskelua kuukausilahjoituksella

Share This