Kohti uutta riparikesää

4.10.2019

Kansanlähetyksen nuorisotyön eli Nuorten Maailman näky on, että jokainen nuori Suomessa voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Tavoitteena on tehdä Kristus-keskeistä ja nuorten lähtökohdat huomioivaa nuorisotyötä. Tähän kuuluu vahva rippikoulutyö.
– Rippikoulutyö on meille rakasta ja tärkeää työtä. Rippileirien kautta monet nuoret löytävät henkilökohtaisen suhteen Vapahtajaan. Sen myötä he löytävät myös kutsumuksensa ja jäävät aktiivisiksi toimijoiksi seurakunnassa, kertoo kotimaisen työn johtaja Jukka Repo.

Uudistuksia ja uusia välineitä

Kansanlähetys on tänä vuonna saanut valmiiksi organisaatiouudistuksen, jonka käytäntöön vieminen on viittä vaille valmis. Uuden tapahtumatiimin toteuttaman kehitystyön myötä hyödynnetään digitalisaation antamia mahdollisuuksia. Osastojen välisten prosesseja yhtenäistetään leirien ja tapahtumien järjestämisessä.
– Olemme järjestelleet rippikoulutyön ja nuorisotyön tehtävät uudelleen. Uusi, kokenut nuorisotyönohjaaja on aloittanut työnsä syyskesällä tapahtumakoordinaattorina, Jukka Repo kertoo.

Kotimaisen työn johtaja käy myös kenttäväen kanssa keskustelua siitä, mitä tarpeita maakunnilla on rippikoulujen suhteen. Piirijärjestöjen kanssa on yhdessä mietitty, miten leireille saadaan tarvittava määrä hyvän laadun takaavia pappeja ja nuorisotyöntekijöitä.
– Olemme kuulleet herkällä korvalla toiveita, että rippikoulut pitäisi saada lähemmäksi maakunnissa tapahtuvaa työtä. Tämä toteutuu yhteistyössä Kansanlähetyspiirien kanssa.

Neljä leiriä Ryttylässä

Kansanlähetyksen nuorisotyön suunnittelussa tarkastellaan koko ajan, minkälainen toiminta parhaiten tavoittaa nykynuoret. Kaikessa työssä arvioidaan resurssien mielekästä kohdentamista.
–  Olemme valtavan työmäärän ja innostavien asioiden äärellä. Haluamme tarjota nuorille ja heidän perheilleen parhaat mahdolliset leirikokemukset ja -sisällöt. Suunnitelmat ovat nyt valmiina. Kesällä 2020 järjestämme Kansanlähetysopistolla Ryttylässä neljä rippikoululeiriä. Rippileiritiedot on julkaistu Nuorten Maailman kotisivuilla. Ilmoittautuminen avataan 9.10.2019.

Kansanlähetyksellä on suuri näky. Innostavien asioiden ja valtavan työmäärän keskellä järjestö kiinnittää entistä tarkemmin huomiota työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena on suhteuttaa voimavarat työn haasteisiin tavalla, joka tukee työntekijöiden jaksamista. Jukka Repo kertoo rohkaisusta, jota nuorisotyö on saanut muutosten keskellä.
– Iloksemme voimme todeta, että emme ole toteuttamassa nuoriso- ja rippikoulutyötä yksin. Monet työn ystävät kulkevat rinnallamme, antavat aikaansa ja ajatuksiaan sekä tukevat rukouksin ja taloudellisesti. Olemme kiitollisia kaikille heille sekä taivaalliselle Isällemme! Lahjoitusvaroilla mahdollistetaan esimerkiksi hyvät ja riittävät henkilöstöresurssit vuoden 2020 rippileireille. Laadukas nuorisotyö on meidän yhteinen unelmamme, jota kohti etenemme ystäväjoukkomme kanssa. Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen.

Teksti: Anne Lepikko
Artikkelikuva kesän 2017 rippikoulusta. Kuva: Kansanlähetyksen arkisto

 

 

 

 

 

Tue Kansanlähetyksen rippikoulutyötä

Lahjoitusvaroilla mahdollistetaan esimerkiksi hyvät ja riittävät henkilöstöresurssit vuoden 2020 rippileireille.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This