Kansanlähetyspäivien israelilaisvieras Joel Goldberg: Perusta on tärkein

27.6.2022

− On helppo opettaa nuorille 40 minuuttia, mitä heidän tulisi oppia uskonasioista. Toinen asia on saada nuoret täysin ymmärtämään ja ”omistamaan uskonsa”, saada heidät siis ymmärtämään, mihin uskovat ja miksi he uskovat. Näin pohtii Netivah-järjestön johtaja Joel Goldberg, joka on tulossa puhumaan Kansanlähetyspäiville Israelista.

Tutkimusten mukaan nuoret kamppailevat henkilökohtaisen vakaumuksensa kanssa päätöksentekoprosesseissaan eniten teini-iässä. Goldberg tietää, että Israelissa ristipainetta lisää pakollisen asepalveluksen aiheuttama stressi. Naiset palvelevat armeijassa kaksi vuotta ja miehet yli kolme vuotta. Se on haasteellista aikaa nuoren uskonelämälle.

Nuorten hengellisen elämän tukemiseksi Goldberg on perustanut Netivah-järjestön. Se opastaa Israelin nuoria pelastavaan tietoon Messiaasta, opettaa heitä juurtumaan Sanaan, haastaa heidät palvelemaan Herraa ja kannustaa heitä pitämään yhteyttä seurakuntayhteisöönsä.
− Emme pyri ainoastaan siihen, että nuoret voisivat puhua uskostaan, eli sanoa: ”Olen Jeesukseen uskova.” Tavoitteemme on rohkaista heitä myös näyttämään, mitä Raamattu sanoo – että he voisivat sanoa muille: ”Tässä, ota ja avaa Raamattu ja lue sitä itse.” Sillä tavalla he eivät vain jaa omaa uskoaan vaan voivat myös olla valona ja todistuksena muille Jeesuksen tarjoamasta totuudesta.

Erilaiset kulttuurit ovat siunaus

Israelissa Messiaaseen uskovat tulevat hyvin erilaisista taustoista. On nuoria arabikristittyjä, messiaanisia juutalaisia sekä venäläisestä tai etiopialaisesta taustasta tulevia seurakuntalaisia.

Goldberg on huomannut, että myös seurakuntien hengellisessä elämässä saattaa olla suurta vaihtelua: toiset saattavat olla hyvin karismaattisia ja toiset taas ei-karismaattisia. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, säilyykö Israel kansana ja koskeeko sitä Roomalaiskirjeen lupaus siitä, että koko Israel tulee pelastumaan. Sosiaaliset ja kulttuuriset eroavaisuudet, kuten kieli, voivat myös olla erottavia tekijöitä. Goldberg pitää kuitenkin lähtökohtana sitä, että kaikilla uskovilla on yhteinen nimittäjä.
− On oleellista keskittyä siihen, mikä on tärkeää ja mikä on oleellista uskomme kannalta. Ennen kaikkea puheessamme Kristus on keskiössä! Otetaan esimerkiksi kielilläpuhuminen. Joillekin se saattaa olla hyvinkin oleellinen seikka, kuten Pyhän Hengen lahjat. Mutta me emme mene niihin sen enempää, kuten ei moni muukaan. Jotkut ihmiset taas painottavat, että ainoa tapa uskoa Jeesukseen on uskoa juutalaisesta ja messiaanisesta näkökulmasta. Mutta kaikki eivät usko niin. Sen vuoksi meille (Netivahissa) on tärkeää omassa toiminnassamme pysyä niillä alueilla, jotka ovat vakaita ja varmoja. Ja meillähän on koko Raamattu, josta pitää kiinni!

Netivahin työssä Raamattu on opetuksen, yhteisön ja vuorovaikutuksen perusta. Goldberg toteaa, että ihmisillä on mahdollisuus omissa seurakunnissaan kokea niitä asioita, jotka ovat heille kulttuurillisesti tärkeitä. Netivahin toiminnassa Goldberg kokee etiopialaisten, venäläisten tai arabiankielisistä seurakunnista tulevien kokoontumiset suurena rikkautena.
− Se on todellinen ilo! On siunaus, että meillä on niin monta erilaisesta kulttuurista tulevaa, jotka voivat kokea yhteyttä.

Suomalaisia kristittyjä Goldberg pyytää rukoilemaan Israelissa elävien ja kasvavien nuorten miesten ja naisten puolesta.
− Heidän vastuullaan on olla valona omalle sukupolvelleen, kertoa evankeliumia ja olla pelkäämättä tai häpeilemättä ilosanomaa. Joten rukoilkaa nuorten miesten ja naisten puolesta, erityisesti armeijansa aikana, etteivät he tekisi kompromisseja ja että he jaksaisivat seistä suorana uskossaan. Uskon, että käsissämme on aivan uusi sukupolvi, joka rakastaa Jeesusta ja opiskelee Jumalan sanaa.

Joel Goldberg
Netivah-järjestön johtaja Joel Goldberg korostaa Raamatun opettamisen merkitystä nuorten hengellisen identiteetin kasvussa.

Rakkaus Raamattuun antaa perustan

Goldberg uskoo, että vanhemman sukupolven vastuulla on nuorten opettaminen.
− Voimme opettaa ja saarnata paljonkin, järjestää pelejä ja antaa heille monia haasteita. Mutta jos emme osaa opettaa heitä rakastamaan Jumalan sanaa, jos he eivät opi tuntemaan sitä, silloin menetämme sen sukupolven.

Kiertäessään puhujamatkoillaan eri puolilla maailmaa Goldberg on nähnyt, kuinka nuori sukupolvi ei tunne enää Raamattua.
− He uskovat sen, mitä ihmiset heille sanovat. Mutta kun he kohtaavat sosiaalisia ongelmia, he eivät edes tiedä, mitä Raamattu niistä sanoo, joten he alkavatkin ajatella sen yleisen mielipiteen mukaan, mikä heistä tuntuu ”kohtuulliselta”.

Joel Goldberg uskoo, että heidän, kuten kaikkien nuoriso-ohjaajien, päämääränä on, että nuorisotyö ei ole vain hauskanpitoa ja konferenssien järjestämistä.
− Se on ennen kaikkea Jumalan sanan opetusta. Ja jos Jumalan sana on se, joka ohjaa heitä, heistä tulee vahvoja. Mutta jos he vain kuulevat saarnan siellä tai opetuksen tuolla ja tarinan täällä, heillä ei tule olemaan uskolleen vahvaa perustusta.

On olemassa asioita, joita emme aina edes voi täysin ymmärtää. Ne ovat itse asiassa seurausta siitä, että koko yhteiskunta loittonee Jumalan sanasta.
− Jos nuoret eivät tunne Raamattua tarpeeksi, he luisuvat yhteiskunnan mukana pois. Olen nähnyt tämän tapahtuvan monessa Euroopan maassa. Olin itse eräässä maassa, jossa muuan paikallinen nuoriso-ohjaaja sanoi, ”Katso, mitä täällä oikein tapahtuu. Tämä tulee tapahtumaan teilläkin, jos alatte tehdä kompromisseja Jumalan sanan suhteen!”
− Tahdon siis haastaa teitä! Tiedäthän, tämä nykyinen sukupolvi on sellainen, ettei se edes halua lukea mitään. Olin itsekin teini, joka ei tahtonut lukea. Mutta meidän on löydettävä luovia uusia tapoja, joilla istuttaa nuoriin rakkaus Jumalan sanaa kohtaan.

Toim. Anne Lepikko
Kuva:Goldbergin arkisto
Lähde: Joel Goldbergin videopuhe Israel-päivillä Ryttylässä.

 

 

 

Tue Kansanlähetyspäiviä

Voit tukea Kansanlähetyspäivien valmisteluja oheisen painikkeen kautta tai tilisiirrolla jollekin Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille.
NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25
OP: FI14 5043 1920 0034 52
DANSKE BANK: FI 83 8000 1501 5451 08
Käytä tapahtuman viitenumeroa 55107.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle

Lahjoita

Share This