Pastori Bultin tohtoriopinnot edistyvät

17.5.2021

Etiopiassa on valtava koulutettujen pastorien tarve. Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 10,5 miljoonaa. Mekane Yesus -kirkolla on 14 768 seurakuntaa ja saarnapaikkaa, mutta vain 5 220 pappia ja 10 007 evankelistaa.

Pastori Bulti Fayissa Bulke johtaa Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon ylimmän oppilaitoksen Mekane Yesus -seminaarin raamatullisten oppiaineiden osastoa Addis Abebassa sekä opettaa tulevia pappeja. Kansanlähetys kokoaa varoja pastori Bultin tohtoriopintojen tukemiseksi ja vahvistaa näin merkittävästi sekä Mekane Yesus -seminaaria että koko kirkkoa ja sen pappiskoulutusta. Samalla tuetaan maailman suurimman luterilaisen kirkon kasvua ja evankeliumin työtä Etiopiassa.

Pastori Bulti kirjoittaa Etiopiasta:

Olen kiitollinen saadessani olla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen stipendiaattina ja opiskella teologian tohtorin tutkintoa Åbo Akademissa. Normaalisti päätyöni Etiopiassa on toimia raamatullisten aineiden opettajana Mekane Yesus -seminaarissa Addis Abebassa. Opetan parhaillaankin omien opintojeni ohessa yhtä kurssia ja ohjaan kahta teologian opinnäytetyötä.

Olen hyvin kiitollinen Jumalalle siitä, että väitöskirjatyöni on edennyt hyvin viime kuukausien aikana. Sain kirjoitettua yhden tutkimukseni pisimmistä luvuista, jonka otsikkona on “Aika, rangaistus ja uudistuminen Jobin kirjassa”. Kävin läpi paljon aihetta käsittelevää viimeaikaista kirjallisuutta, joka tutkii ajan käsitettä Raamatussa, ja yritin myös analysoida kaikki Jobin kirjan ajasta puhuvat tekstit. Luvun pääkohdiksi nousivat ajan salaisuus, ajan yksinäisyys ja hiljaisuus sekä Jumalan vastauksen odotus. Tämä odotettu Jumalan vastaus sisältää sekä rangaistuksen että uudistumisen mahdollisuuden.

Maaliskuun 29. päivä esittelin kirjoittamani luvun Zoomin kautta Åbo Akademin tohtoriopiskelijoiden jatkoseminaarissa. Internetyhteys ei toiminut kunnolla ja se häiritsi esitystäni. Sain kuitenkin paljon hyvää kritiikkiä ja kommentteja ohjaajiltani professori Antti Laatolta, tohtori Pekka Lindqvistiltä sekä toisilta tohtoriopiskelijoilta, kuten esimerkiksi Michel Nourolta ja Topiakselta. Aion keskittyä heidän antamiinsa vinkkeihin ja tehdä parannuksia tekstiini. Olen myös hyvin kiitollinen pojalleni Moti Bulti Fayissalle, joka opiskelee parhaillaan viimeistä vuotta rakennusinsinööriksi. Hän auttoi minua saamaan yhteyden Turkuun jatko-seminaariin Zoomin välityksellä.

Seuraavaksi aion kirjoittaa väitöskirjani alakappaletta “Identiteetti ja Jumalan vastaus Jobin kirjassa”. Siinä analysoin Jobin kirjan henkilöistä käyttämiä metaforisia ilmauksia. Aion myös kirjoittaa uudelleen väitöskirjani sisällysluettelon saamieni kommenttien perusteella. Jumalan armon avulla toivon edistyväni kirjoitustyössä entistäkin paremmin ja ripeämmin.

Kaksi tytärtäni käy peruskoulun seitsemättä luokkaa. Koulu on vähentänyt lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrää COVID-19-sairauden vuoksi. Tästä syystä oppilaat on jaettu kahteen ryhmään, joista kumpikin käy koulussa vain puoli viikkoa. Kaikki oppilaat käyttävät kasvomaskia, ja koulupäiviä on pidennetty, jotta oppilaat eivät menettäisi opetusaikaa koronapandemian takia. COVID-19 aiheuttaa täällä suurta huolta. Luotamme kuitenkin Jumalaan ja rukoilemme hänen varjelustaan toivoen, että lähitulevaisuudessa kaikilla olisi mahdollisuus saada rokote. COVID-19-tauti ja sen aiheuttamien kuolemien määrä ovat kasvussa Etiopiassa.

Olen kiitollinen teille ystävät, että jaksatte tukea tohtoriopintojani. Jumala teitä kaikkia siunatkoon jatkuvasti ja kaikin tavoin! Toivotan teille siunattua kevättä kuolleista ylösnousseen Herramme nimessä.

Kunnioittavin terveisin, Bulti Fayissa Bulke
pastori

Koronapandemia on tuonut muutoksia pastori Bultin tukihankkeeseen

Pitkittynyt koronapandemia on aiheuttanut muutoksia sekä pastori Bultin tohtoriopintoihin että niitä varten perustettuun tukihankkeeseen. Bulti ei ole päässyt tulemaan Turkuun lähiopetukseen vaikka haluaisi, vaan hän on jatkanut opintojaan etänä Etiopiasta käsin. Hänen on myös täytynyt tehdä osa-aikatyötä Mekane Yesus -seminaarissa turvatakseen perheensä toimeentulon oman opintovapaansa aikana. Näiden syiden vuoksi Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen johto teki maaliskuussa 2021 Bultin opintoja tukevaan pienhankkeeseen seuraavat muutokset:

Pienhanketta jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2022 loppuun saakka. Tällä halutaan varmistaa se, että Bulti saa viivästymisestä huolimatta väitöskirjatyönsä valmiiksi.

SEKL antaa Bultille hankkeen saamista varoista 6 720 euron suuruisen stipenditakuun, jonka turvin hän voi hakea vuodeksi jatko-opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa alkaen syyskuusta 2021. Tämä mahdollistaa hänen tulonsa Suomeen vuodeksi, jolloin hän pystyy kirjoittamaan väitöskirjaansa Turussa ja saamaan ohjaajiltaan välitöntä palautetta. Siten hän voi myös käyttää väitöskirjatyössä Åbo Akademin kirjastoa.

Koska hankkeelle on kertynyt varoja, päätettiin tukea Bultin perhettä taloudellisesti tuhannella eurolla vuodessa hänen opintojensa ajan eli vuoden 2022 loppuun asti. Näin halutaan helpottaa perheen toimeentuloa, jotta Bulti voi keskittyä väitöskirjatyöhönsä.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen puolesta kiitän teitä kaikkia, pastori Bultin ystävät ja tukijat, että vaikeasta koronapandemiasta huolimatta olette halunneet ja jaksaneet kulkea Bultin rinnalla hänen opintojaan tukien. Yhdessä voimme auttaa häntä valmistumaan teologian tohtoriksi ja samalla autamme myös maailman suurinta luterilaista kirkkoa, Etiopian evankelista Mekane Yesus -kirkkoa, saamaan lisää osaamista kasvavan kirkon haasteisiin.

Esko Siljanen
pastori Bultin tukihankkeen yhdyshenkilö

 

Tue pastori Bultin tohtoriopintoja

Voit lahjoittaa haluamasi summan tämän painikkeen kautta tai antaa tukesi verkkopankissa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52 viitenumerolla 77046.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This