Lähetysjohtaja Daniel Nummela: Kansanlähetys sitoutuu jatkossakin Raamattuun

8.7.2023

Kansanlähetys korostaa jatkossakin Jumalan omaan sanaan eli Raamattuun sitoutumisen tärkeyttä. ”On eri asia laskea rimaa kuin tunnustaa se, ettei kykene ylittämään rimaa”, totesi lähetysjohtaja Daniel Nummela Kansanlähetyspäivien Polttopistepuheessa 8.7.2023 Ryttylässä.

Hän pohti myös Kansanlähetyksen asemaa ja toimintaympäristöä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhtenä herätysliikkeenä. Kansanlähetykselle ei ole samantekevää, millaista hengellisyyttä oma kirkkomme rakentaa.
”Työmme ystävät kysyvät minulta säännöllisesti, milloin Kansanlähetys perustaa oman kirkon. Toivoisin, ettei sellaista päivää koskaan tulisi. Ideaalissa maailmassa kaikki Jumalan lapset kuuluisivat samaan kirkkoon. Maailma, jossa elämme, ei kuitenkaan ole ideaali. Siksi tämäkin kysymys on valitettavan tarpeellinen”, Nummela totesi.
”Elämme maailmassa, jossa jokainen meistä joutuu eri tavoin tasapainoilemaan sen kanssa, alistammeko itsemme Jumalan sanalle vai Jumalan sanan omille näkemyksillemme. Se, että emme kykene noudattamaan Jumalan tahtoa, ei muuta Jumalan tahtoa toiseksi”, hän jatkoi.

Vaikka Nummela itse ei suosittele kenellekään kirkosta eroamista, hän ymmärtää niitä, jotka ovat päätyneet tähän ratkaisuun. Kirkosta eronneita hän rohkaisee liittymään paikallisen Kansanlähetyspiirin jäseneksi ja jos mahdollista, työn säännöllisiksi tukijoiksi, sillä Kansanlähetyksen talous on yhä enemmän yksityisten ihmisten tuen varassa. Kuten tunnettua, jotkut seurakunnat ovat päättäneet lopettaa Kansanlähetyksen työn tukemisen, koska Kansanlähetys pitää samaa sukupuolta olevien avioliittoa Jumalan tahdon vastaisena ja koska liike ei palkkaa naispastoreita palvelukseensa.
”Haluan korostaa, että kumpikaan näistä kysymyksistä ei ole Kansanlähetykselle tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuskysymys, vaan ennen kaikkea Raamattukysymys. Juuri Raamatun tulkintaan ja Jumalan sanan opetukselle alistumiseen liittyen ne ovat meille merkittäviä kysymyksiä”, Nummela selvensi.

Yhteistyö tiivistynyt Raamattuopiston ja Sleyn kanssa

Kansanlähetys on jo vuosia tarjonnut seurakuntayhteyden ystävilleen. Aiemmin tämä on toteutunut tavallisimmin paikallisseurakunnan jumalanpalveluselämän yhteydessä, nykyään yhä useammin herätysliikkeemme omissa tai herätysliikkeiden yhteisissä jumalanpalvelusyhteisöissä.

Viime vuosina Kansanlähetys, Raamattuopisto ja Sley ovat keskustelleet yhteistyön tiivistämisestä kotimaassa.
”Meille nuoremmille tällaisen yhteyden rakentaminen on ollut helppoa ja luontevaa. Me tarvitsemme toistemme keskinäistä tukea. Näin on erityisesti silloin, jos joudumme toiminnassamme niin ahtaalle, ettei meille jää muuta vaihtoehtoa kuin joko lähteä Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta tai luopua Jumalan sanaan perustuvasta vakaumuksestamme. Siksi haluan rohkaista teitä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön myös maakunnissa”, Daniel Nummela sanoi.

Uusi avaus lähetystyöhön

Tiukka taloudellinen tilanne on merkinnyt sitä, että lähetystyöhön lähtijöitä olisi enemmän kuin Kansanlähetys pystyy lähettämään.
”Kansanlähetyksen liittohallitus päätti kuitenkin alkuvuodesta, että aloitamme tämän vuoden aikana työn Pohjois-Afrikassa ja Espanjassa. Tämä on merkittävä uusi avaus muslimien parissa tekemässämme lähetystyössä. Se osoittaa, että etsimme jatkuvasti sitä, missä voimme parhaiten käyttää resurssimme. Se kertoo myös siitä, että meillä on rohkeutta keskittää voimavarojamme uusiin kohteisiin alati muuttuvassa maailmassa.”
”Samalla pyrimme luonnollisesti uskollisuuteen jo olemassa olevissa kumppanuuksissamme. Joskus tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että vähennämme jotain pitkäaikaista työtämme, kuten nyt tehty päätös olla toistaiseksi lähettämättä työntekijöitä Papua-Uuteen Guineaan”, lähetysjohtaja Nummela totesi.

Teksti: KLP-tiedotus
Kuva: Marianna Mäkiniemi

Kuuntele puhe tästä haastattelujen kanssa:

Lahjoita Kansanlähetyspäivien valmisteluihin

Voit tukea Kansanlähetyspäivien valmisteluja oheisen painikkeen kautta tai tilisiirrolla jollekin Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille:
NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25
OP: FI14 5043 1920 0034 52
DANSKE BANK: FI 83 8000 1501 5451 08
Käytä tapahtuman viitenumeroa 55107.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This