Yhteistyössä on voimaa

2.10.2020

Artikkelin kuvassa keskellä Koben luterilaisesta teologisesta seminaarista vuonna 2018 pastoriksi valmistunut Shigeru Okazaki. Hän toimii nykyisin Awajin seurakunnan vastuupastorina. Kuvassa hän on Kansanlähetyksen lähetysjohtajan Mika Tuovisen sekä lähetystyössä Japanissa pitkään toimineen Daniel Nummelan kanssa Awajin kirkossa marraskuussa 2018. Tuolloin vietettiin Kansanlähetyksen Japanin työn 50-vuotisjuhlaa. Kuva: Kansanlähetyksen arkisto. 

 

Kobessa Maya-vuoren jylhän rinteen juurella on Koben luterilainen teologinen seminaari, jossa on koulutettu luterilaisia pastoreita jo 63 vuoden ajan. Rehtori Makito Masaki on viimeisten 12 vuoden aikana halunnut panostaa erityisesti teologien koulutuksen laatuun sekä yhteistyökirkkojen ja valmistuneiden opiskelijoiden tukemiseen.

Seminaari on pyrkinyt myös vahvasti verkostoitumaan sekä lähellä että kauempana. Seminaari on Masakin johdolla ollut vahvasti mukana Japanin evankelikaalisten seminaarien yhteyksissä, osallistunut Lausannen liikkeen toimintaan sekä Aasiassa että Japanissa ja vaikuttanut vahvasti Japanin lähetysteologisissa yhteyksissä.

Kuluneet 12 vuotta ovat kuitenkin olleet myös monella tavalla vaikeita. Seminaarin taloutta ovat koetelleet sekä uusien opiskelijoiden rekrytointihaasteet että hallinto-organisaatioiden parissa tapahtuneet muutokset. Pahimpana kriisivuonna 2014 Norjan evankelisluterilainen vapaakirkko vetäytyi yhteistyöstä seminaarin kanssa. Lisäksi Norjan luterilainen lähetysliitto on pyrkinyt viime vuosina vähentämään suoraa taloudellista tukeaan seminaarille.

Kaiken keskellä Kansanlähetyksen edustajana seminaarin hallituksessa toimiva Kansanlähetyksen pitkäaikainen lähetti Asako Palmu näkee kuitenkin monia ilon aiheita.

Asako Palmu hymyilee.
Ihailen sitä, miten uskollisesti seminaarin opettajat tekevät työtä. He eivät valita esimerkiksi vähistä resursseista tai vanhoista luokkatiloista, vaan tekevät parhaansa ja etsivät positiivisia näköaloja työhön, kertoo Asako Palmu. Kuva: Palmujen arkisto.

– Iloitsen myös siitä, miten kiitollisia japanilaiset ovat lähetysjärjestöjen avusta. He todella arvostavat rukouksiamme sekä taloudellista tukea ja opetustukea, jota he ovat saaneet kaikkien näiden vuosien aikana, Asako Palmu kertoo.

Uusi lehti kääntyy 

Keväällä koronan vuoksi opetusta jouduttiin sekä perumaan että siirtämään etäyhteyksien varaan. Japanissa etäluennointi on suurilta osin vielä lapsen-kengissä, eivätkä kokemukset oppimistuloksista olleet dekaani Shinji Ishizakin mukaan kaikilta osin onnistuneita.

Ishizaki nimitetään huhtikuussa seminaarin rehtoriksi. Nykyinen rehtori on ollut kolmasosan työajastaan Itamin seurakunnan vastaavana pastorina ja kaksi kolmasosaa rehtorina, mutta Ishizakin kohdalla osuudet on tarkoitus kääntää päälaelleen.

Muuttuvassa tilanteessa Asako rohkaisee suomalaisia kristittyjä rukoilemaan seminaarin opettajien ja opiskelijoiden puolesta.

– Seminaarissa aloitti tämän vuoden huhtikuussa ilahduttavasti neljä uutta opiskelijaa, mutta valitettavasti heistä yksikään ei ole suuntautumassa yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon pastoriksi. Kirkko kuitenkin tarvitsee uusia pastoreita, joten haastan teidät rukoilemaan, että sopivia kandidaatteja löytyisi opiskelijoiksi.

Koben teologinen seminaari. Kuva: Makito Masaki
Koben teologinen seminaari sijaitsee Maya-vuoren juurella. Kuva: Makito Masaki

 

Hyppäys pappisvirkaan on Japanissa tavattoman suuri asia.

– Tuore pappiskandidaatti astuu hyvin epävarmalle tielle. Kun ihminen lähtee japanilaisessa yhteiskunnassa työstään ja aloittaa teologiset opinnot, hänen voi olla vaikea palata aikaisempaan ammattiin. Tauot työelämästä ovat hyvin vieras käsite, Asako pohtii.

Muutaman kriisivuoden jälkeen seminaarin taloudellinen tilanne on tasaantunut. Tässä on kulujen karsimisen lisäksi auttanut seminaarin oman varainkeruun tehostaminen.

– Japanilaiset ovat ottaneet hyvin vastaan meidän suomalaisten ideoimat varainkeruujuoksut, villasukkamyynnit ja muut vastaavat tempaukset. Tänäkin vuonna näiden avulla on kerätty lähes 10 000 euroa seminaarin työn hyväksi.

Iloa evankeliumista 

Koben luterilainen pappisseminaari on inhimillisesti pieni ja vaatimaton, mutta opetuksen taso on korkea. Seminaari on ei vain Japanin vaan koko Aasian tasolla laadukas.

– Seminaarin laadukkuus on kaikille yhteistyötahoille merkittävä ylpeyden aihe. Seminaarissa opetetaan täydellä sydämellä ja vahvalla raamatullisella luterilaisella teologialla.

– Iloitsen siitä, että seminaarin kouluttamilla papeilla on vahva näky ihmisten kohtaamisesta ja evankeliumin eteenpäin viemisestä. Tätä työtä on helppo kutsua muitakin tukemaan. Etkö sinäkin lähtisi mukaan? Asako Palmu kutsuu.

Teksti: Daniel Nummela
Kirjoittaja on toiminut lähetystyössä Japanissa kymmenen vuotta.

Tule mukaan

Haluatko sinä olla mukana mahdollistamassa sen, että Japanin kirkoissa riittää tulevaisuudessakin evankeliumin julistamiseen koulutettuja työntekijöitä?

Voit lahjoittaa sivun alareunassa olevan painikkeen kautta.

Tue seurakuntien työntekijöiden koulutusta Japanissa

Voit tehdä kertalahjoituksen alla olevan painikkeen kautta tai tilisiirrolla tilille NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25
TAI
OP: FI14 5043 1920 0034 52
viitteellä 73150.
Kiitos tuestasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This