Israel-päivien vieras Yoel Russu on näkyjen ja toiminnan mies

10.9.2019

Jerusalemissa toimivan messiaanisen Makor HaTikva -koulun johtaja Yoel Russu on 35-vuotias mies, jonka perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi lasta. Yoel muutti Israeliin Ukrainasta 19-vuotiaana vuonna 2003. Hän palveli Israelin armeijassa ja työskenteli armeijan jälkeen erilaisissa tehtävissä Daavidin kaupungin arkeologisessa keskuksessa sekä Knessetin oppaana. Samalla hän opiskeli Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa ja suoritti kasvatustieteen maisterin tutkinnon erikoistuen johtamiseen.

Yoel on Jeesukseen uskova juutalainen, ja hän tuli opettajaksi Makor HaTikva -kouluun vuonna 2012 ja vuodesta 2014 koulun pedagogiseksi johtajaksi. Pedagogisena johtajana Yoelille oli annettu tavoitteeksi saada koulu Israelin opetusministeriön virallisesti tunnustamaksi oppilaitokseksi. Prosessi oli työläs, ja välillä koulu uhattiin jopa sulkea ja se joutui oikeudenkäynteihin toiminnastaan. Opetusministeriö ei ollut ollenkaan valmis myöntämään sille virallisesti tunnustettua asemaa.

Yoel työskenteli tarmokkaasti koulun henkilökunnan kanssa opetusministeriön edellyttämien kriteerien täyttämiseksi. Tämä vaati paljon työtä, opetuksen laadun kehittämistä ja tilojen toimivuuden parantamista. Yoel kohtasi myös koulun sisältä epäilyjä, kun hänen mielestään Makor HaTikvan puolelta oltaisiin oltu valmiita virallistamiseen. Neljän vuoden työ ja näky kantoivat hedelmää, ja vuonna 2018 opetusministeriö tunnusti Makor HaTikvan Israelin ensimmäiseksi viralliseksi messiaaniseksi kouluksi. Yoel oli nimitetty koulun johtajaksi vuonna 2017.

Makor HaTikvan kehityspolku

• 1990-luvun alussa pieni joukko Jeesukseen uskovia perheitä kokoontui yhteen ja pohti vaihtoehtoisia mahdollisuuksia lastensa koulutukseen Israelin maallisen ja uskonnollisen koulujärjestelmän rinnalle.
• Vuonna 1991 perustettiin yhdistys vaihtoehtoisen koulun aloittamiseksi. Koulu aloitettiin Jerusalemin vanhassakaupungissa Christ Church -seurakunan tiloissa pienellä oppilasmäärällä.
• Koulun oppilasmäärä kasvoi ja tilat kävivät ahtaiksi. Koululla oli myös paljon muita vaikeuksia.
• Vuonna 2004 koulu muutti Jerusalemin anglikaanikoulun alueen tiloihin. Talo, jossa koulu toimii, oli asuintalo, ja sen muuttaminen koulutiloiksi oli työlästä.
• Koulun toiminta vakiintui tilojen, henkilöstön ja talouden suhteen.
• Vuonna 2010 koulun johto päätti lähteä hakemaan Israelin opetusministeriön virallisesti tunnustamaa asemaa.
• Vuonna 2018 Makor HaTikva sai ensimmäisenä messiaanisena kouluna opetusministeriön tunnustaman aseman. Opetusministeriö antoi tänä kesänä edelleen virallisen toimiluvan lukuvuodeksi 2019–2020.
• Syksyllä 2019 kouluun on tulossa 101 oppilasta, joista 50 on uusia oppilaita. Koulu on peruskoulu, jossa toimivat luokat 1–9. Päteviä opettajia on myös pystytty palkkaamaan riittävästi. Opettajia on kaiken kaikkiaan 25.
• Koulussa toimii myös kielikoulu ulpan. Se tukee maahanmuuttajien ja muiden hepreaa vielä huonosti taitavien lasten opiskelua. Ulpanissa toimii neljä opettajaa.
• Kouluun olisi tulossa enemmänkin oppilaita, mutta vanhan koulurakennuksen tilat eivät mahdollista isompia luokkakokoja. Rukousaiheena onkin uusien, isompien tilojen löytyminen Jerusalemista sekä talouden vahvistaminen niin, että palkat ja muut juoksevat menot pystyttäisiin maksamaan säännöllisesti.
• Lukuvuonna 2019–2020 koulu järjestää ensimmäistä kertaa koulukuljetukset Juudean vuorilta Jerusalemin lähistöltä (Yad Hashmonan ympäristöstä) ja Jordanin laaksosta Ma’ale Adumimin kaupungin kautta. Näin messiaanisen opetuksen piiriin pääsee lapsia myös Jerusalemin ulkopuolelta.

Yoelin visio Makor HaTikvan tulevaisuudesta

Makor HaTikva haluaa vahvistua kouluna, joka tukee Jeesuksen uskovien perheiden lasten kasvua uskossa ja antaa myös laadukasta perusopetusta. Koulu haluaa jatkaa laadukkaana peruskouluna tiloissa, jotka mahdollistavat isommat oppilasmäärät. Messiaanisen koulun merkitys Israelissa on suuri.
Yoel toivoo, että tulevaisuudessa myös Tel Avivissa ja Beersebassa toimisi messiaaninen koulu. Makor HaTikva voisi toimia mallina ja tienavaajana luomassa messiaanisten koulujen verkostoa Israeliin.

Jerusalemilaisen Makor HaTikvan Yoel toivoo näkevänsä tulevaisuudessa kouluna, johon jokainen Jerusalemissa asuva Jeesukseen uskova perhe haluaa laittaa lapsensa. Tämä edellyttää koulun puolelta riittävän isoja ja toimivia tiloja ja opetuksen tason ja sisältöjen jatkuvaa kehittämistä.

Tällä hetkellä Israelin muiden koulujen johtajat tulevat mielellään vierailemaan Makor HaTikvassa. Koulu haluaa antaa maallisten koulujen rehtoreille todistuksen siitä, miten Jeesukseen uskovat israelilaiset rakastavat maataan, ovat luonnollinen osa Israelin yhteiskuntaa ja haluavat toimia sen parhaaksi. Vierailut auttavat koulujen johtoa myös ymmärtämään paremmin omien koulujensa messiaanisia oppilaita, joita alkaa olla jo paljon kouluissa eri puolilla Israelia.

Makor HaTikvalla on yhteyksiä Euroopassa toimiviin kristillisiin kouluihin. Erityisesti Hollannin ja Saksan kristillisten koulujen kanssa on oppilasvaihtoa ja yhteisiä projekteja. Toivottavasti yhteistyö myös Suomen kristillisten koulujen kanssa käynnistyy pian. Suomalaisten kristittyjen taloudellinen tuki ja rukoukset ovat tulevaisuudessakin koululle hyvin tärkeitä.

 

Yoel Russu vierailee Kansanlähetysopiston tapahtumassa 27.–29.9.2019. Tutustu ohjelmaan tästä.

Tuula Siljanen
kirjoittaja toimii opetus- ja koulutustehtävissä Lähi-idässä

 

 

Tue juutalaistyötä lahjoittamalla

Tämän artikkelin lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen juutalaistyölle. Voit lahjoittaa myös verkkopankissasi sivun alareunassa olevin tilitiedoin viitenumerolla 74007. Kiitos lahjastasi!
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This