Vostok – Raamatun sanaa niille, jotka eivät lue äidinkieltään

10.11.2021

Eräs nanai-kansaan kuuluva nainen pyysi Venäjän Wycliffe-järjestön työntekijöitä kotiinsa, jotta he kertoisivat hänelle Jumalasta. He kävivät mielenkiintoisia keskusteluja ja rukoilivat yhdessä. Kun tiimiläiset kysyivät naiselta, onko hän koskaan lukenut Raamattua, tämä  vastasi yrittäneensä lukea venäjänkielistä versiota.  Nainen totesi, että ei ollut ymmärtänyt siitä mitään.

Tiimiläiset antoivat naiselle luettavaksi nanainkielisen Luukkaan evankeliumin. Hän ei kuitenkaan jaksanut lukea siitä edes yhtä kokonaista lukua. Se ei johtunut siitä, että käännös olisi ollut huono. ”Se oli vaikeaa! Paljon vaikeampaa kuin Raamatun lukeminen venäjäksi!” nainen huudahti ja jatkoi: ”Emme koskaan lue nanaiksi. Äidinkielemme on suullinen kieli. Jos minulla olisi äänitettyjä nanainkielisiä  Raamatun kertomuksia, kuuntelisin niitä mielelläni!”

Nanaita asuu Venäjän Kaukoidässä Amurin alajuoksun ympäristössä. (Lähde: Wikipedia)

 

Usein siellä, missä Raamatun tekstejä on käännetty eri kielille, ne on talletettu painetussa muodossa. On kuitenkin kansoja, jotka osaavat useimmiten vain kuunnella ja puhua äidinkieltään ja vain harvat osaavat lukea sitä. Siksi evankeliumi halutaan levittää näille kansoille suullisesti. Tätä tehtävää varten Wycliffe-raamatunkääntäjät perustivat Vostok-projektin.

Mukana projektissa on neljä eri kieliryhmää, joiden edustajat harjoittelevat hyviksi tarinankertojiksi omalla äidinkielellään. Jokainen kieliryhmä opettelee kertomaan 24:ä suullista raamatunkertomusta.

Kaikki Vostokissa mukana olevat vähemmistöt asuvat etäisissä kylissä harvaan asutuilla alueilla. Kylät sijaitsevat metsäisillä joenvarsilla, missä talvet ovat ankaria ja runsaslumisia. Pelkästään tällaisten ihmisryhmien paikantaminen ja heidän luokseen pääseminen ovat jo itsessään valtavia haasteita.

Nanai-kylät sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla lähellä Kiinan rajaa.
Nanai-kylät sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla lähellä Kiinan rajaa.

 

Monet nuoret muuttavat kylistä kauas parempien työpaikkojen toivossa jättäen samalla myös kielensä ja kulttuurinsa. Nyt nämä pienet kielet ovat kuolemassa sukupuuttoon. Ne, jotka jäävät kyliin asumaan, ovat menettämässä mahdollisuutensa päästä yhteyteen Jumalan kanssa omalla äidinkielellään. Vostok-projekti keskittyy tavoittamaan tällaisia ihmisiä.

Venäjällä asuvat pienet kansat yhdistävät Raamatun venäjän kieleen. Raamatun kertomusten kääntäminen heidän omalle kielelleen tuo Jumalan lähelle heitä. He näkevät, että Jumala on kiinnostunut myös heistä sekä heidän kielestään ja kulttuuristaan.

Raamatunkertomusprojekteissa on Kansanlähetyksen kautta mukana käännöskonsultti. Hän tarkistaa, että kertomukset pitävät yhtä Raamatun sanoman kanssa.

Voit lukea englanninkieliset alkuperäisartikkelit täältä.

Ensi sunnuntaina, 28.2.2016 kerätään kirkoissa kolehti Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyölle. Lue lisää täältä.

Share This