Kansanlähetys 48 vuotta Japanissa

28.4.2016

Vuonna 1967 perustettu Kansanlähetys lähetti ensimmäiset lähetystyöntekijänsä Japaniin heti seuraavan vuoden joulukuussa. Kansanlähetys on siten aikajärjestyksessä Evankeliumiyhdistyksen jälkeen toinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä  toimivista lähetysjärjestöistä, joka aloitti työn Japanissa.

Alun perin Kansanlähetys teki Japanissa tehtävää lähetystyötä koskevan  yhteistyö-sopimuksen Norjan luterilaisen lähetysliiton (Norwegian Lutheran Mission, NLM) kanssa. Sopimuksen mukaan Kansanlähetys integroitui NLM:iin ja toimi sen kautta yhteistyössä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon (LJELK) kanssa. NLM oli aloittanut Japanin lähetystyön vuonna 1949, ja sen työn tuloksena syntynyt LJELK perustettiin vuonna 1962.

 

Jokainen kaste Japanissa on konkreettinen lähetystyön tulos ja suuri riemun aihe. Kuva: Ulla Pendolin
Jokainen kaste Japanissa on konkreettinen lähetystyön tulos ja suuri riemun aihe. Kuva: Ulla Pendolin

 

Kylväjän perustamisen jälkeen 1970-luvulla Kansanlähetyksen yhteistyö kirkon ja norjalaislähetyksen kanssa kariutui, ja Kansanlähetyksen lähetit siirtyivät alueelle, jolla ei ollut muiden luterilaisten kirkkojen toimintaa. Vasta vuonna 1989 solmittu yhteistyösopimus palautti Kansanlähetyksen yhteyden Länsi-Japanin evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kansanlähetyksen työn tuloksena syntyneet neljä seurakuntaa ja niiden jäsenet siirtyivät sen jälkeen kirkon alaisuuteen.

Vuoden 2015 lopulla kirkossa oli 40 seurakuntaa ja kaksi evankelioimispistettä, joissa oli yhteensä 3 857 jäsentä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 42 jäsenen verran. Vuoden aikana kasteen kautta seurakuntiin liittyi 57 henkilöä yhteensä 22 seurakunnassa. Yhdeksän seurakunnan jäsenmäärä itse asiassa väheni vuoden aikana. Suurimmassa Aotanin seurakunnassa oli 412 jäsentä ja pienimmässä Niiman seurakunnassa vain neljä.

nishinomiya-srk_20vuotisjuhla
Nishinomiyan seurakunnan 20-vuotispäivää oli juhlistamassa koko seurakunta vauvasta vaariin.

 

Kirkon seurakunnista yhteensä 13 oli ilman kokoaikaista pastoria. Näiden seurakuntien  käytännön tehtävät hoituivat joko eläkkeellä olevien pastorien, naisevankelistojen, pappisvihkimystä odottavien miesevankelistojen tai lähetystyöntekijöiden voimin.

Länsi-Japanin evankelisluterilaisella kirkolla on kuusi erityistyömuotoa.
– Diakoniatyötä edustaa seurakuntien oman työn lisäksi Kananin seurakunnan yhteydessä toimivassa Imagawa-palvelukeskus, jossa painetaan kortteja ja kalentereita maitopurkeista tehdylle kierrätyspaperille.
– Koben luterilaisessa raamattukoulussa opiskeli viime vuonna vain yksi kokoaikainen opiskelija, mutta alkavalle lukuvuodelle 2016 on tulossa kolme kokoaikaista opiskelijaa.
– Kirkon Valoa sydämeen -mediakeskuksen kautta lähetetään
päivittäisiä radiohartauksia sekä tarjotaan kuulijoille mahdollisuus opiskella Raamattua kirjekurssin välityksellä.
– Hiruzenin leirikeskuksessa järjestettiin erilaisia leirejä ja työntekijöiden kokouksia.
– Hong Kongissa työskentelevä kirkon lähetystyöntekijä Maki Ikegami tuli kotimaanjaksolle tarkoituksenaan palata Hong Kongiin vuoden 2016 kesällä.
– Koben luterilaisessa pappisseminaarissa opiskeli 13 kokoaikaista opiskelijaa vuonna 2015. Tällä hetkellä seminaari toimii Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon, Kinkin evankelisluterilaisen kirkon sekä Norjan luterilaisen lähetysliiton yhteistyönä.

Kirkon ja lähetyksen välinen yhteistyösopimus tarkoittaa muun muassa sitä, että Kansanlähetyksen työntekijät esittävät kirkolle toivomuksen lähettien sijoittumisesta työtehtäviin, mutta varsinaisen päätöksen tekee Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus.

 

Etelä-Nishinomiyan, Awajin ja HAT-Koben seurakunnissa oli Kansanlähetyksen työntekijä pastorina/lähetteinä. Tämän lisäksi yksi Kansanlähetyksen työntekijä toimi avustavana pastorina Seishinin ja Midorigaokan seurakunnissa.
– Liivola, Henry ja Tuula (Etelä-Nishinomiyan seurakunta)
– Pendolin, Ulla (Etelä-Nishinomiyan seurakunta)
– Nummela, Daniel ja Mari (Awajin seurakunta)
– Hukari Arni (HAT-Koben seurakunta) ja Eeva (kielikoulu)
– Palmu Lauri (Seishinin ja Midorigaokan seurakunnat) ja Asako
(HAT-Koben seurakunta)

Etelä-Nishinomiyan seurakunnan jäsenmäärä kasvoi viidellä, HAT-Koben kolmella ja Awajin yhdellä henkilöllä. Kasteita saatiin viettää jokaisessa kolmesta seurakunnasta.

japristi
Makiko Yoshida opettaa ristin sanomaa pyhäkoulussa HAT-Koben seurakunnassa. Kuva: Tapani Kaitainen

 

Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon kanssa käytyjen neuvottelujen lopputuloksena vuoden 2016 huhtikuusta lähtien lähetit toimivat uusissa työpisteissä seuraavasti:

Liivola, Henry ja Tuula (Ananin seurakunta)
Pendolin, Ulla (Etelä-Nishinomiyan ja Awajin seurakunnat)
Nummela, Daniel ja Mari (HAT-Koben seurakunta, kotimaanjakso elokuuhun asti)
Hukari Arni (Awajin seurakunta) ja Eeva (kielikoulu)
Palmu Lauri ja Asako (Etelä-Nishinomiyan seurakunta)

Kuvat ja teksti: Lauri Palmu

 

Share This