Suomen lähetysneuvosto Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission liitännäisjäseneksi

15.1.2020

Suomen lähetysneuvosto SLN on liittynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission CWME:n liitännäisjäseneksi.

Komission tavoitteena on tukea kirkkoja ja lähetysjärjestöjä lähetystyössä, vahvistaa niiden keskinäistä yhteyttä sekä tarjota tilaa keskustelulle maailmanlähetyksen teologisista perusteista ja lähetystyön keinoista.

Koko komissio kokoontuu kahden vuoden välein ja sen alaiset työryhmät vuosittain. Komissio järjestää konsultaatioita, seminaareja ja koulutusta sekä harjoittaa lähetysteologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa. CWME myös järjestää 7–8 vuoden välein maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin.

Suomalainen lähetystyö on osa maailmanlaajuista lähetysliikettä

CWME:n varsinaisina jäseninä on Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkkojen nimeämiä edustajia. Lisäksi edustettuina ovat roomalaiskatoliset, evankeliset ja helluntailaiset. Komission liitännäisjäseninä on eri maiden kirkkojen neuvostoja, lähetysneuvostoja ja isoja maailmanlähetyksen toimijoita. CWME:n johtajana on toiminut vuodesta 2018 alkaen suomalainen Risto Jukko.

Jukko näkee useita merkityksiä Suomen lähetysneuvoston mukanaololla CWME:ssä.
– Ensinnäkin se vahvistaa kristittyjen välistä ykseyttä kirkon perustehtävän hoitamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kirkko ei voi olla muuta kuin missionaarinen kirkko. Toiseksi se mahdollistaa suomalaiselle lähetystyölle uudella tavalla osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteydenpidon maailmanlaajaan ja kansainväliseen lähetysliikkeeseen. Kolmanneksi se mahdollistaa suomalaisille lähetystoimijoille yhteydet, yhteistyön ja joustavan verkostoinnin kaikkialla maailmassa, mikä ei ole vähäinen asia tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Paluu yhteistyön juurille

Suomen lähetysneuvosto oli vuonna 1921 mukana perustamassa CWME:n edeltäjää, Kansainvälistä lähetysneuvostoa. Kansainvälinen lähetysneuvosto yhdistyi vuonna 1961 Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa, ja siitä tuli Kirkkojen maailmanneuvoston alainen komissio. SLN jättäytyi pois komissiosta 1971, ja sen jälkeen suomalaisia yhteyksiä komissioon on hoitanut Suomen Ekumeeninen Neuvosto. SLN:n hallitus päätti hakea CWME:n liitännäisjäsenyyttä keväällä 2019, ja jäsenyys astui voimaan joulukuussa 2019.

Suomen lähetysneuvosto vietti viime vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Siihen kuuluu 30 lähetystyötä tekevää jäsenyhteisöä, muun muassa luterilaisen kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon lähetystyön keskus, ortodoksisen kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Filantropia sekä monia vapaakristillisiä ja tunnustustenvälisiä järjestöjä ja kirkkoja.

Artikkelikuva on Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission kokouksesta toukokuussa 2019 Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa. Edessä komission johtaja Risto Jukko.

Kuva: Aarne Ormio / Kirkkojen maailmanneuvosto

Tue lähetystyötä

Voit lahjoittaa Kansanlähetyksen lähetystyölle alla olevan painikkeen kautta tai tilisiirrolla sivun alareunassa annetuin tilitiedoin viitteellä 29007. Kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This