Suomen lähetysneuvosto: Lähettimäärien hiipuminen pysähtyi

23.12.2020

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut vuosittaisen lähettitilaston. Neuvoston jäsenjärjestöillä oli vuonna 2019 yhteensä 532 lähetystyöntekijää yli 60 maassa. Eniten lähettejä työskenteli Aasiassa. Lähettien määrä kasvoi hieman vuodesta 2018, jolloin lähettejä oli 512. Luvuissa ovat mukana lähetyskentillä vähintään vuoden työjaksolla olleet sekä tilapäisellä kotimaanjaksolla olleet työntekijät.

Kun tarkastellaan lähettien määriä viimeisten kymmenen vuoden aikana, niin ne ovat hitaasti pienentyneet. Ainoastaan Lähetysyhdistys Kylväjällä ja Svenska Lutherska Evangeliföreningenillä lähettimäärät ovat tällä aikajänteellä kasvaneet.

Suomen Lähetysneuvoston tilastoinnissa mukaan ei lasketa Suomesta käsin työtä tekeviä. Kansanlähetyksellä oli 31.12.2019 yhteensä 56 lähetystyöntekijää, joista 7 toimi kotimaasta käsin. Suomen Lähetysneuvoston tilastointiperiaatteen mukaisesti Kansanlähetyksellä oli siis vuonna 2019 yhteensä 49 lähetystyöntekijää, samoin kuin vuonna 2018.  Vuonna 2011 lähettejä oli vielä 76.

– Meidän on hyvä tunnustaa se tosiasia, että lähetystyöntekijöiden määrä on pitkällä aikavälillä laskenut. Meitä haastetaan tänä aikana rukoilemaan ja löytämään uusia keinoja, joilla tavoitamme riittävästi lähettäjiä ja niitä, jotka ovat valmiita lähtemään. Kyse on kokonaisuudesta, jossa näitä molempia tarvitaan. Ilman lähettäjiä ei voi olla lähtijöitä. Haluamme tehdä hyvää työtä sekä kotimaassa että ulkomailla, sanoo Kansanlähetyksen lähetysjohtajan sijaisena toimiva Daniel Nummela, joka aloittaa lähetysjohtajana 1.1.2021.

Lähettitilastossa nostetaan esiin niin kutsuttu 10/40-ikkunan alue. Siihen kuuluu pääosin muslimienemmistöisiä maita, joissa kristittyjä on hyvin vähän. Tällä alueella työskenteleviä lähettejä oli eniten Fida Internationalilla, Kansanlähetyksellä, Suomen Lähetysseuralla ja Kylväjällä.

– Jeesuksen lähetyskäsky on voimassa yhä tänäänkin. Siksi meidän tulee kysyä itseltämme, kuinka me täytämme tämän käskyn. Mikä on minun paikkani lähetystyössä? Kotimaantyö ei yksin riitä, vaan evankeliumi pitää lisäksi viedä sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta. Tämä meidän on pidettävä kirkkaana mielessämme, Daniel Nummela korostaa.

Teksti: Marja Neuvonen

Kuva: Etiopian lähetystyöntekijämme Mirjami Uusitalon arkisto. Rouva Alemnesh (vas.) ja pappi Hatano myyvät lukutaitomateriaalia Lounais-Etiopiassa.

 

 

 

Share This