Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

27.10.2017

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 25. lokakuuta. Ne koskevat järjestön koti- ja ulkomaantyötä sekä Kansanlähetysopistoa, mutta eivät Kansanlähetyksen piirijärjestöjä.

Kansanlähetyksen toiminnallinen tulos on ollut negatiivinen vuodesta 2008 alkaen. Alijäämiä on katettu testamenteilla ja myymällä omaisuutta. Viime kesäkuussa ensimmäisen talousarvion kokoamisen jälkeen tulos oli noin 480 000 euroa negatiivinen. Liittohallitus ja liittokokous antoivat johtoryhmälle tehtäväksi laatia vuoden 2018 talousarvion siten, että toiminnallinen tulos ilman testamenttituloja on positiivinen. Korjaavia toimenpiteitä on tehty jo usean vuoden ajan, mutta ne eivät ole olleet riittäviä.

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen kertoo, että talouden sopeuttamiseksi on ryhdytty toimiin.

– Syyskuussa aloitimme Kansanlähetyksen sekä koti- että ulkomaan työntekijät ja kansanlähetyspiirit osallistavan taloustyöskentelyn. Työskentelyllä haemme säästötoimenpiteitä ja vahvistamme varainhankintaa.

Tuovisen mukaan syksyn aikana arvioidaan perusteellisesti koko liikkeen toimintaa ja talousjärjestelmää.

– Kansanlähetyspiireissä on näinä viikkoina käynnissä talouden arviointi, ja marraskuussa kaikki 17 piirijärjestöä tekevät Kansanlähetyksen kanssa sopimuksen ensi vuoden lähetyskannatuksesta.

Lisäksi Kansanlähetyksen keskustoimistossa Ryttylässä ja ulkomaan työaloilla järjestetään työpajat, joissa arvioidaan toimintaa ja taloutta. Piirijohtajien sekä piirihallitusten puheenjohtajien ja talousvastaavien foorumi toteutetaan marraskuussa Kansanlähetysopistolla. Ulkomaan työalueiden esimiehet osallistuvat työskentelyyn.

Tuovinen painottaa, että lopullista sopeuttamistarvetta ei vielä tiedetä, koska koko Kansanlähetysliikkeen talouden kartoittamisprosessi on vielä kesken. Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen liittohallitus kokoustaa 9.12.

– Siihen mennessä taloustyöskentely on valmis. Prosessi tuottaa suunnitelman, jonka perusteella muutokset voidaan viedä budjettiin, hän avaa.

– Tilanne on liikkeemme kannalta haastava, mutta me selviämme tästä. Luotamme Jumalaan ja pysymme uskollisina tehtävällemme. Pyydämme ystäviltämme rukoustukea tähän prosessiin, Tuovinen vetoaa.

Share This