Piispainkokous odottaa Kansanlähetykseltä korjaavia toimia kevään aikana

31.1.2024

Piispainkokous kokoontui 30.-31.1.2024 käsittelemään väitettyjä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen sopimusrikkomuksia, jotka liittyivät Inkerin kirkossa 3.9.2023 tapahtuneisiin pappisvihkimyksiin. Kansanlähetyksen johtoa kuultiin asiasta joulukuussa ja tammikuun alussa. 

Piispainkokous on tänään päättänyt, että sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) että Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) saavat jatkaa kirkon virallisina lähetysjärjestöinä. Yhteistyön jatkumiseksi piispainkokous kuitenkin edellyttää molemmilta järjestöiltä korjaavia toimia. Nämä toimet tulee järjestöissä tehdä 31.5. mennessä hallitustasolla ja niiden tulee olla pysyväisluonteisia. Käytännössä korjaavia toimia on esitetty neljä.

Lähetysjohtaja Daniel Nummela toteaa päätöksen olevan odotusten mukainen.

– On hyvä, että työ saa jatkua. Näkymme kantaa edelleen eikä ole muuttumassa. Liikkeemme tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä, kuten säännöissämmekin todetaan.

Kansanlähetys tulee saamaan piispainkokoukselta virallisen kirjeen helmikuun alkuviikkoina. Liittohallituksemme käsittelee asiaa kevään kokouksissaan päättämällään tavalla.

Share This