Piispa Ivan Laptev: Inkerin kirkko on opettava kirkko

20.9.2022

Inkerin kirkko tarjoaa kristillistä opetusta kaikille halukkaille, niin omille seurakuntalaisilleen kuin seurakuntaan kuulumattomillekin. Venäjällä ihmisten tietämys kristinuskosta on vähäistä, ja muutama vuosi sitten seurakunnissa alettiin järjestää Kristinuskon perusteet -kursseja.

– Moni tulee mielenkiinnosta oppimaan, mitä kristinusko on, Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev kertoo.

Kurssi toimii lähetystyön välineenä. Se ei velvoita mihinkään, mutta kurssi palvelee myös rippikouluna ja tällöin opetus päättyy konfirmaatioon. Tarjolla on myös suosittu nettiryhmä, johon voi osallistua eri puolilta Venäjää.

Koulutus vahvistaa myös uskoa

Inkerin kirkossa lapset aloittavat pyhäkoulun kolmevuotiaina. Rippikoulun jälkeen jokainen seurakunnan jäsen pyritään saamaan mukaan Teologiselle peruskurssille, joita järjestetään Keltossa sekä kirkon rovastikunnissa eri puolilla Venäjää. Tavoitteena on, että jokainen uskova löytää tehtävän seurakunnassa.

Keltossa, lähellä Pietaria, sijaitsee Inkerin kirkon Teologinen instituutti, jossa on vuodesta 1995 lähtien koulutettu Inkerin kirkolle työntekijöitä ja vastuunkantajia. Koulutuskeskuksen päätehtävä on palvella kirkkoa ja se on kirkon toiminnan sydän.

Inkerin kirkon Teologisen instituutin kampusalueelle valmistumassa oleva Leino-rakennus. Kuva: Instituutin arkisto
Instituutin kampusalueelle on valmistumassa uusi Leino-rakennus, jossa on auditoriosali ja asuntoja perheellisille opiskelijoille. Rakennuksen on määrä valmistua nyt syyskuussa, mutta taloudellista tukea tarvitaan vielä työn loppuunsaattamiseksi. Kuva: Instituutin arkisto

 

Ivan Laptevista tuli koulutuskeskuksen rehtori vuonna 2015 ja hän on jatkanut tehtävässä tultuaan piispaksi vuonna 2020. Tänä syksynä uutena rehtorina aloittaa Konstantin Subbotin. Hänestä kirkko saa lahjakkaan ja uskollisen rehtorin.

Piispa Laptev kertoo, että teologinen peruskurssi on ensimmäinen rappunen hengelliseen työhön. Kurssin jälkeen opiskelijat voivat jatkaa opintojaan Keltossa aina teologian kandidaatin sekä maisterin tutkintoon asti.

Kursseilla pyritään opiskelijoiden tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi myös hengellisen identiteetin lujittamiseen.

– Koulutuksen tarkoitus on ennen kaikkea uskon vahvistaminen, Laptev korostaa.

Piispa Laptev jakoi todistukset Teologisen peruskurssin suorittaneille Keltossa huhtikuussa 2022. Kuva: Inkerin kirkon arkisto
Piispa Laptev jakoi todistukset Teologisen peruskurssin suorittaneille Keltossa huhtikuussa 2022. Kuva: Inkerin kirkon arkisto

 

Venäjän koulutuspolitiikassa on tapahtunut viime vuosina muutoksia. Maaliskuussa 2022 Inkerin kirkon Teologisen instituutin kandidaatin ja maisterin tutkinnot vahvistettiin Venäjän opetusministeriössä. Uusi lisenssi on nostanut instituutin statusta ja mahdollisuutta antaa korkeakoulutusta. Oppilaitoksen ammatilliset tutkinnot ovat tunnustettuja myös valtion näkökulmasta.

Inkerin kirkko tarvitsee edelleen taloudellista tukea ulkomailta. Koulutus on kallista ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti.

Lähetystyön kokemuksista tukea

Kansanlähetyksen tehtävä Venäjällä on palvella Inkerin kirkkoa evankeliumin levittämisessä. Minkälaista yhteistyötä Inkerin kirkko toivoo Kansanlähetykseltä koulutustyössä? Piispa nostaa esiin lähetystyön.

– Kansanlähetyksellä on vankka kokemus lähetystyöntekijöiden koulutuksesta. Mekin lähetämme lähetystyöntekijöitä sekä Venäjälle että ulkomaille. Hyötyisimme siitä kokemuksesta, mitä Kansanlähetyksellä on lähetystyöstä.

Laptev kertoo, että Teologisen instituutin opetustarjontaan sisältyy myös lähetyskursseja. Tähän saakka Kansanlähetys on antanut tukea Raamatun opetukseen.

– Leif Nummela, Vesa Ollilainen, Jarkko Haapanen ja Juha Saari ovat opettaneet kursseilla muun muassa Raamatun kirjoja. Hyvistä opettajista on aina pulaa.

Juuri nyt ihmisillä on tarve kuulla evankeliumi

Piispa Laptev kertoo, että Venäjällä on nyt etsikkoaika. Epidemiat ja Ukrainan tilanne ovat herättäneet ihmisiä. Samaan aikaan Inkerin kirkko on löytänyt uusia tapoja tavoittaa heitä. Kirkon kynnys on madaltunut ja kirkoissa järjestetään muun muassa Raamatun kertomuksiin tutustuttavia tapahtumia.

Uskonto, kulttuuri, historia, taide ja musiikki kiinnostavat venäläisiä. Viime vuonna Pietarin Pyhän Annan kirkkoon rakennetuissa raamattunäyttelyissä vieraili noin 80 000 kävijää. Näyttelyiden oppaat kiertävät ryhmien kanssa ja samalla evankelioivat osallistujat. Moni kävijöistä on tullut kosketetuksi. Oppaan vetämä kierros päättyy aina siihen, että osallistujia kutsutaan Kristinuskon perusteet -kurssille.

– Opastamisessa tähdätään evankelioimiseen. Ihmisten tavoittaminen on tärkeintä, Laptev korostaa.

Myös kirkoissa järjestettävissä klassisen musiikin konserteissa on mukana evankelioiva puhe. Konsertit ja näyttelyt madaltavat kynnystä ja rohkaisevat kristinuskosta vieraantuneita astumaan sisälle kirkkoihin.

Tärkeintä on pelastuminen

Millaisia aiheita piispa Laptev haluaa jättää rukousaiheiksi? Hän pyytää muistamaan Inkerin kirkon työntekijöitä ja palvelijoita, että Jumala avaisi heidän silmänsä näkemään, millaisia mahdollisuuksia Inkerin kirkolla on tehdä työtä ja ettei kuljettaisi etsikkoajan ohi. Piispa toteaa, että nyt tulee julistaa pelosta tärisevälle maailmalle evankeliumia Kristuksesta ja rukoilla sitä, että Herra antaisi viisauden tehdä se oikein.

Laptev korostaa, että kirkon tulee olla paikka, jossa ihmiset kuulevat evankeliumin. Hänen mukaansa toivomme liikaa, että vaikeudet loppuisivat, mutta meidän tulisi ajatella, että vaikeuksien kautta ihmiset tulisivat herätykseen ja löytäisivät Herran.

– Totta kai pyydämme epidemian loppua ja rauhaa. Mutta tärkeintä on se, että ihmiset pelastuisivat. Isossa kuvassa ei ole merkitystä olemmeko kuolleet, sairaana vai terveenä, vain se, että me pelastumme, Ivan Laptev toteaa.

Teksti: Marja Neuvonen

Artikkeli on ilmestynyt Kansanlähetyksen Suuressa mukana -lehdessä 3/2022.

Artikkelin pääkuva: Liliann Leskinen

***

Tule mukaan

Kansanlähetys tekee ja tukee koulutustyötä useassa eri maassa. Koulutuksen ja kouluttajien tarve työalueillamme on suuri:

  • Tuemme ja koulutamme yhteistyökirkkojemme työntekijöitä ja vastuunkantajia Etiopiassa, Tansaniassa, Japanissa, Venäjällä, Etu-Aasiassa sekä Euroopassa.
  • Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopian Jimmassa, jotta seurakunnat saisivat kipeästi kaipaamiaan pappeja ja työntekijöitä.

Koulutustyön hedelmät moninkertaistuvat, kun ilosanoma Jeesuksesta ja kristillinen opetus saavat koulutettujen kautta levitä uusille ihmisille ja alueille.

Anna lähimmäisillemme mahdollisuus opiskella kirkon työntekijäksi tai vastuunkantajaksi.

Muista työtä rukouksin ja lahjoita Menkää ja tehkää -keräykseen, jonka tuotto kohdistuu:

  • Jimman koulutuskeskuksen rakennushankkeeseen
  • opiskelijoiden stipendeihin
  • koulutustyötä tekevien työntekijöidemme palkka- ja työkuluihin.

Voit lahjoittaa tämän sivun alaosassa olevalla lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 70331 tilille:

Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

Voit lahjoittaa myös:

  • soittamalla 0600 180 10 (hinta 10,01 € + pvm/mpm) tai 0600 190 90 (hinta 20,45 € + pvm/mpm)
  • MobilePayllä, 37850, kommenttikenttään: Koulutustyö

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita Menkää ja tehkää -keräykseen koulutustyölle

Oheisesta painikkeesta pääset lahjoittamaan nettipankkisi kautta. Lahjoituksesi ohjautuu Kansanlähetykselle Checkout Finland Oy:n kautta. Lämmin kiitos lahjastasi.

Lahjoita

Share This