Kummin tuki muuttaa kummilapsen tulevaisuuden 

24.9.2020

Kansanlähetyksen kummilapsiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 440 lasta Lounais-Etiopiasta. Kummilapsityön aloitti vuonna 2007 miehensä Tauno Pihlavan kanssa harjavaltalainen Aino Pihlava. Hän tietää, että lapset tulevat köyhistä köyhimmistä perheistä: monilla toinen vanhemmista tai molemmat ovat kuolleet ja isoäiti saattaa huoltaa lapsia, on sairautta ja työttömyyttä.

Niiden kuuden vuoden aikana, jolloin Pihlavat toimivat Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöinä Etiopian Jimmassa, he näkivät, kuinka varsinkin heikoimmassa asemassa olevat etiopialaiset kärsivät. Monilla ei ollut kunnon asuntoa, vaan perheen koti saattoi olla pressuista ja pelleistä kasattu kyhäelmä.

Palattuaan Suomeen vuonna 2010 Aino Pihlava halusi jatkaa etiopialaisten auttamista. Hän hoitaa kummilapsityötä vapaaehtoisena kotoaan käsin.

Kummilapsityön vapaaehtoinen vastuunkantaja Aino Pihlava. Kuva Aino Pihlavan arkisto.
– Kummilapsityö on antanut minulle valtavasti sisältöä ja iloa. Saan olla Jumalan käytössä ja tehdä lähetystyötä tällä tavalla, kertoo Aino Pihlava. Kuva: Tauno Pihlava
Kummilapsi saa samat mahdollisuudet

Kummin taloudellisella tuella lapsi voi käydä valtion koulua, hän saa koulupuvun, koulutarvikkeita, vaatteita ja kenkiä. Lapsilla on monenlaisia sairauksia, kuten malariaa, suolistoloisia sekä silmä- ja korvatulehduksia. Heille tehdään vuosittain terveystarkastus, ja tarvitessaan he saavat lääkkeitä sekä sairaalahoitoa.

– Kouluun pääsy antaa näille lapsille aivan erilaisen tulevaisuuden toivon, mikä tulee esille myös heidän kirjoittamissaan kirjeissä. Lapset kokevat, että he ovat koulussa samanarvoisia niiden lasten kanssa, joilla on paremmat kotiolot. He pääsevät samaan luokkaan, ja heillä on samat oppiaineet. Heillä on samat mahdollisuudet edetä elämässään, Aino Pihlava sanoo.

Kummilapseus alkaa noin seitsemän vuoden iässä, ja jos lapsi käy peruskoulun sekä lukion, kummilapsiprojekti kestää hänellä 12 vuotta. Moni kummilapsista on lukiossa ja osa jatkaa myös yliopistoon.

Paikalliset työntekijät tukevat lasta

Kansanlähetyksen kautta voi tukea kummilapsia neljässä kaupungissa:
Agarossa, Bongassa, Sokorussa ja Limussa, joissa jokaisessa on kaksi
etiopialaista työntekijää hoitamassa heidän asioitaan. Kummilapset
valitaan kaupunkien sosiaaliviranomaisten ehdotusten perusteella.

Paikalliset työntekijät huolehtivat tavarahankinnoista, kerhoista ja kirjanpidosta. He vierailevat perheissä ja seuraavat, että lapset käyvät koulua ja heitä kohdellaan kotona hyvin. Kummilapsena olo edellyttää koulunkäyntiä, ja tarkastuskäyntien yhteydessä lapset, jotka ovat joutuneet peltotöihin tai hoitamaan perheen pienimpiä, ohjataan takaisin pulpetin ääreen.

Työntekijät pitävät lapsille myös kerhoa, jossa opetetaan kädentaitoja, terveys- ja hygieniatietoa sekä käytöstapoja. Lisäksi työntekijät järjestävät mahdollisuuden tukiopetukseen vaikeissa kouluaineissa. Huoltajat saavat opetusta lapsen kehityksestä, terveydestä ja huolenpidosta. Työntekijöiden palkkakulut hoidetaan kummien tuella.

– Tällä hetkellä on se tuntuma, että meillä on erittäin hyvät ja luotettavat työntekijät sekä valvonta, Aino Pihlava kertoo.

Korona-aika on tuonut haasteita kummityöhönkin. Kummilapset eivät tällä hetkellä käy lainkaan koulua, ja perheille on hankittu kummiprojektin varoilla viljaa ja öljyä.

Etiopian kummilapsia helmikuussa 2020. Kuva: Pauliina Hilden
Sokorun kummilapsia koolla opetustilassa helmikuussa 2020. Kummilapset tulevat erilaisista kulttuurisista taustoista. Kuva: Pauliina Hildén
Kirjeitä kulkee satamäärin 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksessä kummilapsityöstä vastaa Etiopian aluekoordinaattori Pauliina Hildén. Käytännön asioita hoitaa neljä vapaaehtoistiimiä Kansanlähetyksen piirijärjestöissä Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Aino Pihlava vastaa Agaron kummilapsiprojektista Satakunnan Kansanlähetyksen tiimissä, eli hän hoitaa 110 kummilapsen ja kummin kirjeenvaihdon. Hän on yhteydessä Etiopiaan noin kerran kuukaudessa ja pysyy näin hyvin ajan tasalla kummilasten tilanteesta.

– Kummilasten kirjeet tulevat minulle sähköpostitse englannin kielellä, käännän ne ja lähetän kummeille. Kummi vastaa sitten kirjeeseen ja käännän sen tarvittaessa taas englanniksi. Tämän jälkeen lähetän kirjeet ja valokuvat pakettina Etiopiaan. Tykkään tehdä tällaista käytännön työtä, kirjoitella, viestitellä sekä pitää listoja ja järjestystä yllä.

– Kummilapseus on lapselle ja perheelle valtava asia, siitä kerrotaan ja kummin lähettämiä kuvia näytetään myös suvulle ja naapureille.

Lapset löytävät tiensä kirkkoon

Kansanlähetys tekee kummilapsityötä yhdessä Etiopian Mekane Yesus -kirkon Jimma-Bethel-synodin kanssa, joka on Kansanlähetyksen pitkäaikainen ja vastuullinen yhteistyökumppani.

Mekane Yesus -kirkon seurakuntien pihapiireihin on kummilapsityölle
rakennettu omat kerhorakennukset Kansanlähetyksen tuella. Näin myös seurakunta tulee paikkana tutuksi kummilapsille sekä heidän perheilleen.

Kummilapset tulevat eri uskontotaustoista, mutta monet lapset ovat kirjeissään kertoneet käyvänsä kirkossa tai ovat mukana kuorotoiminnassa. Joitakin lapsia on myös tullut uskoon. Myös kummi voi kirjeissään kertoa kummilapselleen Jeesuksesta ja kristinuskon perusasioista.

Haluatko laittaa kädet saveen?

– Tällä hetkellä tarvitsisimme kaksikymmentä uutta kummia. Kannattaa ehdottomasti ilmoittautua mukaan, Aino Pihlava rohkaisee.

– Kummilapsityö on yksittäiselle suomalaiselle mahdollisuus tulla mukaan tekemään lähetystyötä kädet savessa. Pääset Suomesta käsin mukaan 440 lapsen tulevaisuuden muuttumiseen, Pauliina Hildén tiivistää.

Rukousaiheiksi Aino Pihlava haluaa jättää kummilapset ja heidän perheensä, kummilasten terveyden ja koulunkäynnin sekä etiopialaisille työntekijöille viisautta ja iloa työhön sekä rakkautta lapsiin. Tärkeä rukousaihe on myös uusien kummien saaminen työhön mukaan.

Teksti: Marja Neuvonen
Artikkelin pääkuva: Sokorun kummilapsia helmikuussa 2020. Kuva: Pauliina Hildén

Kaksi tapaa toimia kummina
  • Henkilökohtainen kummi saa oman kummilapsen ja tukee häntä kuukausittain 30 eurolla. Kummilapsi lähettää valokuvan ja kirjeen kerran vuodessa ja samoin tekee myös kummi. Lahjoja ei lähetetä, mutta kummilasta voi muistaa postikortilla. Kummina voi olla myös raamattupiiri tai seurakunta. Kummin ei tarvitse sitoutua tukemaan kummilastaan tietyksi ajaksi, vaan kummin tehtävät voi halutessaan myös lopettaa. Tällöin tilalle etsitään uusi kummi.
  • Yleinen tukikummi voi tukea kummityötä rukouksin ja taloudellisesti. Lahjoitussumman ja -ajankohdan voi valita itse. Tukikummi saa vuodessa muutaman kirjeen kummityön kuulumisista. Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen sähköpostiisi >>tästä linkistä. Huom! Uutiskirjeen tilaamismahdollisuus löytyy linkkisivun loppuosasta.

Voit tukea kummilapsityötä kertalahjoituksella tämän sivun alaosassa olevasta painikkeesta. Kiitos tuestasi!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen henkilökohtaiseksi tai tukikummiksi liittymisestä:
Hankekoordinaattori Pauliina Hildén, puh. 044 447 7876, pauliina.hilden@sekl.fi

Tue kummilapsityötä kertalahjoituksella

Voit tästä painikkeesta lahjoittaa haluamasi summan nettipankkisi kautta. Toinen vaihtoehto on lahjoittaa sivun alareunassa näkyvin tilitiedoin viitteellä 70894. Lämmin kiitos tuestasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This