Katsokaa

16.12.2019

Piirijohtaja, pastori © Gerson Mgayan saarna Joensuussa, Noljakan kirkossa 15.12.2019.

Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa!» Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. (Joh. 1:35–37)

Maailmassa on paljon kirjoja. Kirjaa kirjoittaessaan jokaisella kirjoittajalla on tietty tavoite mielessään. Niin oli myös Johanneksella, kun hän kirjoitti tämän evankeliumin.

Apostoli Johannes oli Salomen poika. Salome ja Jeesuksen äiti eli Maria olivat sisaruksia. Johannes tunsi serkkunsa oikein hyvin. Hän tiesi, että Jeesus oli enemmän kuin pelkkä serkku. Hän tunsi Jeesuksen Jumalan Poikana, jolla ei ollut alkua. Hän tiesi, että Jeesus oli tullut maailmaan tiettyä tehtävää varten. Apostoli tunsi myös Johannes Kastajan; hän oli hänen pikkuserkkunsa. Siis Johanneksella oli luotettavaa tietoa sekä Johannes Kastajasta että Jeesuksesta.

Tämän evankeliumin on siis kirjoittanut henkilö, joka todella tunsi nämä molemmat miehet, joista oli usein annettu väärää tietoa. Johannes Kastajaa oli virheellisesti pidetty suurempana kuin Jeesusta. Ja Jeesusta oli pidetty virheellisesti tavallisena ihmisenä, jopa vähäpätöisempänä kuin Johannes Kastajaa.

Johannes Kastajan tehtävä

Apostoli Johannes kirjoittaa evankeliumin esitelläkseen Jeesuksen todellisen persoonan monesta eri näkökulmasta. Hän kertoo, että Jeesus oli olemassa jo ennen maailman alkua ja että hän oli aktiivisesti mukana luomisessa. Johannes kertoo, että pelastaakseen meidät Jeesus otti meidän muotomme. Mutta koska maailma ei tuntenut Jeesusta, Jumala lähetti sanansaattajan todistamaan hänestä. Apostoli kertoo myös muista, jotka todistivat Jeesuksesta, mutta tänään keskitymme vain Johannes Kastajan todistukseen.

Jos luet tarkasti tätä evankeliumia, huomaat, että joka kohdassa, missä Johannes mainitaan, hänet mainitaan yhteydessä Jeesukseen. Johannes syntyi Jeesuksen vuoksi. Hänen elämänsä oli yksin Jeesusta varten. Aina kun hänestä kerrotaan, hän tekee työtään valmistaen ihmisiä kohtaamaan Jeesuksen ja esitellen Jeesuksen ihmisille.

Johannes Kastaja ymmärsi tehtävänsä hyvin ja hän teki työtään uskollisesti. Jopa tänään lukemassamme tekstissä näemme hänet suorittamassa työtään. Siinä hän kertoo opetuslapsilleen: »Katsokaa: Jumalan Karitsa!» Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Johannes oli alkanut työnsä jo ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Hän valmisti ihmisiä kohtaamaan tulevan Messiaan. Julistamansa sanoman vuoksi hän sai niin paljon seuraajia. Matteus ja Markus kirjoittavat: Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa (Matt. 3:5–6; Mark. 1:5).

Tämä näyttää, miten kuuluisa Johannes Kastaja oli. Ei ole mitään syytä ihmetellä, että jotkut ihmiset ajattelivat hänen olevan aivan poikkeuksellinen.

Johannes Kastaja tunsi kuitenkin omat rajansa. Kun Jeesus ilmestyi paikalle, hän luopui seuraajistaan ja esitteli heille Jeesuksen. Hän luopui omasta työstään antaakseen Jeesukselle tilaa toimia. Johannes Kastaja luopui omasta asemastaan, jotta ihmiset ymmärtäisivät Jeesuksen todellisen aseman. Johannes kertoo seuraajilleen: Katsokaa! Jumalan Karitsa!

Siitä seurasi, että hänen opetuslapsensa jättivät hänet seuratakseen Jeesusta. Noissa Johanneksen sanoissa opetuslapsilleen oli jotain erityistä. Meidän täytyy tutkia ja ymmärtää se, koska se vapauttaa meidät saarnaajina ja auttaa meitä kuulijoina tajuamaan, että meidän tulee seurata Jeesusta, ei saarnaajia tai kirkkoja.

Sanat aukeavat

Johannes sanoi: Katsokaa, Jumalan Karitsa. Ymmärrämmekö, mikä merkitys karitsalla on israelilaisille, ja mitä ajatus karitsasta tuo aina heidän mieleensä? Israelilaisten ajattelutapa, missä päin maailmaa he ovatkin ja mitä sukupolvea edustavatkin, on sellainen, että he katsovat olevansa yhtä keskenään. Heillä on yhteishenki ja tiivis yhteys toistensa kanssa. He katsovat olevansa yhtä niiden kanssa, jotka ovat jo kuolleet ja samalla tavalla he katsovat olevansa yhtä muualla asuvien ja elävien kanssa.

Jos he ajattelevat isiään, jotka olivat sorrettuina Egyptissä, he ajattelevat, että he itsekin olivat kärsimässä yhdessä isiensä kanssa, vaikka se tapahtui satoja vuosia sitten. He ovat yhtä isiensä kanssa. Siis myös he kärsivät isiensä kanssa Egyptissä! He ajattelevat, että kun karitsa siellä teurastettiin ja ovien pielet siveltiin sen verellä, sekin tehtiin myös heidän tähtensä. Näin kertomuksesta tulee heille hyvin todellinen ja elävä, kun he laskevat itsensä yhdeksi niistä, jotka olivat oikeasti paikalla.

Kun Johannes kertoi opetuslapsilleen, että tuossa on Jumalan Karitsa, he ymmärsivät heti, että Jeesus yksinkertaisesti ottaisi pois heidän syntinsä. Heidän ei enää tarvitsisi teurastaa karitsaa joka aamu ja ilta syntiensä tähden. Heille nuo sanat olivat niin tärkeitä, että kuultuaan ne he välittömästi jättivät Johannes Kastajan ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, joka oli tullut pelastamaan heidät.

Huomatkaa ero Johanneksen ja ihmisten välillä! Johannes Kastaja oli tullut yhdistämään ihmisiä Jeesukseen. Johannekselle oli annettu tieto siitä, kuka Jeesus oli, mutta ihmiset eivät tienneet, kuka Jeesus oli. Jotkut ajattelivat hänen olevan puusepän poika ja toiset pitivät häntä omien rabbiensa kaltaisena. Mutta Johannes tiesi, että Jeesus on enemmän, kuin minä ihmiset häntä pitivät. Johannes tiesi, että Jeesus on Jumalan Poika, joka on tullut maailmaan Jumalan Karitsana. Jumalan Karitsa pelastaa ihmiset heidän synneistään.

Ajattelematta omaa asemaansa, ajattelematta, että ihmiset jättävät hänet, Johannes kertoi, että tuolla henkilöllä oli kaikki, mitä he tarvitsevat. Mitä ihmiset tarvitsevat? He tarvitsevat anteeksiannon synneistään. He tarvitsevat jonkun ottamaan pois heidän taakkansa. He tarvitsevat pääsyä uudelleen yhteyteen Jumalan kanssa.

Johannes Kastaja tiesi hyvin, että tuohon hänestä ei ollut, mutta hän tunsi henkilön, joka pystyi siihen. Se henkilö on yksin Jeesus. Johannes osoitti Jeesusta ja sanoi ihmisille: Katsokaa tuota ihmistä; hän on Jumalan Karitsa! Häntä juuri te tarvitsette! Epäsuorasti Johannes kehotti heitä: seuratkaa Jeesusta. Nuo kaksi miestä jättivät Johanneksen ja menivät Jeesuksen luokse!

Sama tehtävä

Tänään me olemme niitä, joita kutsutaan todistamaan Jeesuksesta ei-uskoville. Me muodostamme kirkon, johon kuuluu yli kolmekymmentätuhatta (30 000) eri tunnustuskuntaa. Me olemme luterilaisia, mutta myös luterilaisessa tunnustuskunnassa on hyvin monia alaryhmiä. Minäkin kuulun yhteen niistä.

Minun huolenaiheeni on kysymys, mitä me saarnaamme. Mitä me kerromme ihmisille? Kehotammeko ihmisiä liittymään omaan järjestöömme? Kehotammeko heitä tulemaan luterilaisiksi ja liittymään kirkkoon? Vai ohjaammeko ihmiset seuraamaan Jeesusta? Minkä tehtävän Jeesus meille antoi? Luen sen teille nyt: Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman; ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka (Ap. t. 1:8).

Tai saanhan lukea vielä toisen, johon usein viittaamme: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20).

Apostolien teoissa sanotaan selvästi, että kun Pyhä Henki tulee, me saamme voiman ja meistä tulee Jeesuksen todistajia. Voima ei tule tietyltä ihmiseltä eikä tietystä kirkosta, se tulee ylhäältä! Jos toiveemme on, että ihmisistä tulee vahvoja Jeesuksen todistajia, meidän täytyy näyttää heille tie hänen luokseen, jolla on valta ottaa heidän syntinsä pois, pyhittää heidät ja varustaa heidät voimalla.

Matteuksen mukaan Jeesukselle on annettu kaikki valta. Ei jollekin tietylle ihmiselle, ei millekään kirkolle. Tämä Jeesus, jolle valta on annettu, lähettää uskovat tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen ja kastamaan heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Emme kasta täälläkään ihmisiä tietyn kirkon tai organisaation nimeen. Toinen merkittävä asia on, että tämä Jeesus lupaa olla seuraajiensa kanssa aina maailman loppuun asti.

Jos ihmisiä ei johdateta Jeesuksen luo, heiltä jää saamatta se apu, jota he tarvitsevat. He tarvitsevat voimaa ja sen Herran seuraa ja läsnäoloa, joka tuli heitä varten ja joka on luvanut olla heidän kanssaan loppuun asti.

Anna tilaa tärkeimmälle

Tänään on kolmas adventtisunnuntai. Tämän sunnuntain teema on Tehkää tie Kuninkaalle!  Puhumme kuninkaasta, koska odotamme nyt Jeesuksen paluuta Kuninkaana, jolla on kaikki valta. Mutta päivän tekstissä Jeesuksen todistettiin olevan Jumalan Karitsa. Ennen kuin voimme kohdata tämän odottamamme Kuninkaan, meidän täytyy kohdata hänet ja seurata häntä Jumalan Karitsana. Meidän täytyy kohdata Jeesus sellaisena, joka kuoli meidän puolestamme ottaakseen pois syntimme.

Tänään meillä on mahdollisuus olla yhdessä hänen kanssaan ehtoollispöydässä ja kuulla henkilökohtaisesti sanat “Tämä on minun ruumiini, sinun puolestasi annettu” ja “Tämä on minun vereni, sinun puolestasi vuodatettu.” Kun kuulet nuo sanat, älä ajattele, että ne tulevat papin suusta. Ne tulevat itseltään Herralta, joka kuoli sinun puolestasi. Häntä sinä tarvitset elämäsi jokaisena hetkenä. Hän kolkuttaa sydämesi ovella. Avaisitko oven hänelle? Hän haluaa aterioida kanssasi ja antaa sinulle pelastuksen, jota tarvitset.

Nuo kaksi opetuslasta, jotka olivat Johannes Kastajan kanssa, eivät hukanneet hetkeäkään kuultuaan, että Jeesus on Jumalan Karitsa. He jättivät Johanneksen välittömästi seuratakseen Jeesusta.

Tässä maailmassa ihmisillä on monia asioita, joita he haluavat mieluiten tehdä, ja niinpä he varaavat niille eniten aikaa. Ollakseni rehellinen, suurin osa meistä kärsii ja stressaantuu maailman asioiden vuoksi. Kuinka paljon aikaa olemme antaneet Jeesukselle, Jumalan Karitsalle, joka ottaa meidän syntimme? Minkälainen tila hänellä on elämässämme?

Meitä muistutetaan, että meidän tulee raivata tie Kuninkaalle! Meitä neuvotaan tekemään hänelle tilaa jokapäiväisessä elämässämme. Hän on Jumalan Karitsa. Kun hän saa tilaa meissä, hän ottaa pois meidän syntimme ja hän vapauttaa meidät. Hän rauhoittaa sen, mikä stressaa meitä. Hän sanoo meille, että olisimme murehtimatta, sillä hän pitää meistä huolta. Tällaisen Jeesuksen Johannes esitteli kahdelle opetuslapselleen. Opetuslapset ymmärsivät sen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tästä samasta Jeesuksesta minä saarnaan tänään. Tee tilaa hänelle. Hänen kanssaan elämästäsi tulee täysin erilaista. Siunattuja ovat ne, jotka ovat avanneet sydämensä hänelle. Siunatkoon rakastava Jumalamme sinua nyt ja aina. Aamen.

 

Piirijohtaja Gerson Mgaya. Kuva: Philippe Gueissaz
Piirijohtaja, pastori Gerson Mgaya.  Kuva: Philippe Gueissaz

 

Gerson Mgaya
Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen piirijohtaja.

Voit tutustua piirin toimintaan ja tapahtumiin tämän linkin kautta.

Lahjoita Suomi sydämellä -keräykseen

Tue Raamatun opetusta kotimaassa. Lahjoita Suomi Sydämellä -keräykseen. Voit myös lahjoittaa alareunassa näkyvin tilitiedoin viitteellä 56009. Kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This