Kansanlähetys uudisti visuaalisen ilmeensä

31.3.2019

Kansanlähetys on uudistanut visuaalisen ilmeensä. Sen on suunnitellut järjestön graafinen suunnittelija Marko Kangas. Uusi ilme otetaan portaittain käyttöön 1.3.2019 alkaen.

Kansanlähetyksen johtoryhmä linjasi logouudistuksen pääperiaatteet, joiden pohjalta uudistus toteutettiin. Suunnittelussa otettiin huomioon Vastuunkantajaretriitin 2018 yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset. Kyselyssä koottiin Kansanlähetyksen ja sen piirijärjestöjen työntekijöiden sekä vastuunkantajien ajatuksia ja ideoita ilmeestä. Kehitystyössä kuultiin myös ulkopuolista visuaalisen alan asiantuntijaa.

Teksti jatkuu kuvien jälkeen

Ilmeuudistuksen lähtökohtana oli uudistaa järjestön ilmeen tärkein
elementti, palloristi, vanhaa kunnioittaen nykyaikaiseksi ja eri käyttöympäristöissä toimivaksi logoksi.

Logossa pallon muoto kuvastaa maapalloa. Valkoinen valoristi kertoo valkeudesta Jeesuksessa. Ristin pallot kuvastavat yksittäisiä uskovia, pienryhmiä ja seurakuntia, joista yhdessä muodostuu maailmanlaaja Kristuksen kirkko. Valoristi viestii myös siitä, kuinka Jumalan ja hänen Henkensä vaikutuksesta evankeliumin kertominen
kantaa hedelmää.

Uudistuksessa Kansanlähetyksen, Nuorten Maailman ja Kansanlähetysopiston ilmeet on yhtenäistetty. Kansanlähetysopisto on saanut oman logon. Kansanlähetyspiirien logoista taas on luovuttu. Tämä tukee entisestään ilmeen yhdenmukaisuutta.

Kansanlähetyksen pääväri on uudessakin ilmeessä sininen. Sävyä on hieman kirkastettu edelliseen ilmeeseen verrattuna. Se on nyt lähempänä logon alkuperäistä sävyä. Kansanlähetysopiston vihreää on tummennettu. Nuorten Maailman oranssin sävy säilyy ennallaan. Näiden kaikkien parina on valkoinen.

Varainhankinnasta tuttu Suuressa mukana kirjoitetaan jatkossa auki
tekstinä. Sen logosta luovutaan. Suuressa mukana ei ole enää
visuaalisuuteen lukittu ilme vaan toimintatapa, jota ilmentävät tekijät – siis ihmiset – omalla persoonallaan, olemalla suuressa mukana, Jumalan meille osoittamassa tehtävässä.

Uuden ilmeen käytön ohjeistus on koottu Kansanlähetyksen ilmeohjeistoon, jonka saa Marko Kankaalta: etunimi.sukunimi@sekl.fi.

Lahjoita:
Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Share This