Kansanlähetyksen liittokokous kokoontui Ryttylässä

31.10.2023

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokous, joka on järjestön ylin päättävä elin, kokoontui Ryttylässä 28. lokakuuta 2023. Kokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2022. Liittokokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin yksimielisesti Regina Leppänen. Liittohallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024–2027 valittiin Tuulia Taipale Hämeen piiristä, Teija Väinölä Satakunnan piiristä sekä Ari Tuikkanen Keski-Suomen piiristä.

Heistä euralainen kauppatieteiden maisteri Teija Väinölä edustaa liittohallitustyöskentelyn edellyttämää talousasiantuntemusta. Hän on toiminut talouspäällikkönä viimeiset kolmetoista vuotta. Ehdokkaaksi asettuessaan hänellä oli tärkeimpänä motiivina se, että Kansanlähetyksen tekemä lähetystyö jatkuisi tulevaisuudessakin.

” Uskon, että liikkeen tekemää ammattitaitoista lähetystyötä on tukemassa sitoutunut joukko vapaaehtoisia. Lähetystyön ohella kotimaantyökin on tärkeä ja sitä tehdään runsaasti maakunnissa”, hän toteaa.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen muutosneuvottelut päättyivät 16. lokakuuta, eikä niiden kaikkia vaikutuksia ehditty sisällyttää liittokokoukselle esitettyyn vuoden 2024 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Liittokokous valtuutti liittohallituksen hyväksymään muutosneuvotteluiden tulosten aiheuttamat muutokset näihin asiakirjoihin.

Hyviä valintoja

Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että sääntöjen 4§:n perusteella liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat, joilla on voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä kannatusjäseniksi.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 100 seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 217 seurakuntaa (2022 oli 220) ja nimikkolähettisopimuksia on yhteensä 264 (2022 oli 266). Nimikkokohdesopimuksia on 36 (2022 yhteensä 38). Lisäksi uutena sopimuksena on vapaan helluntaiseurakunnan, Jokela Station -seurakunnan, sopimus. Sopimuksia on yhteensä 301. Liittokokous hyväksyi kokouksessa uudeksi kannatusjäseneksi Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan

Liittokokous hyväksyi jäsenmaksuihin 50 euron korotuksen. Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat piirijäsenille 450 euroa, erikoisjäsenille 250 euroa ja kannatusjäsenille 250 euroa. Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin.

Kokouksessa valittiin jäsenet myös vuoden 2024 liittokokouksen vaaleja val­mistelevaan valiokuntaan. Valituiksi tulivat Minna Helanen ja Tuula Vainio-Syrjälä. Vaalivaliokuntaan kuuluvat myös Antti Jääskö (pj.), Daniel Nummela, Mikko Tiira sekä Antti Nironen.

Teksti ja kuva: Anne Lepikko

Kuvassa viestintäjohtaja Sanna Myllärinen raportoi liittokokoukselle viestintäosaston toiminnasta vuonna 2022.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Salmi ja sihteerinä Hanna-Mari Vuorinen.

Lahjoita tukikeräykseen

Voit lahjoittaa oheisella lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 77774 tilille:
Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.
Voit lahjoittaa myös MobilePayllä, 24124.
Lämmin kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This