Suomen Ev.lut. Kansanlähetys etsii palvelukseensa   

ALUEKOORDINAATTORIA
(Regional Manager)
 

Aluekoordinaattorin tehtävän tarkoitus on vastuulle määrätyn ulkomaantyön operatiivinen johtaminen Kansanlähetyksen lähetystyössä. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, kokoaikainen ja sijoittuu organisaatiossa ulkomaantyönosastolle. Tehtävään haetaan ensisijaisesti henkilöä, joka voi hoitaa tehtävää Suomesta käsin.  

Keskeisiä työtehtäviä ovat: 

  • Vastaa kumppanuusyhteistyöstä työalueillaan. 
  • Vastaa toimivaltansa puitteissa työalueidensa työn kokonaissuunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä strategian ja linjausten mukaisesta talous-, toiminta- ja henkilöstösuunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä kumppanien kanssa. 
  • On työalueidensa maaedustajien esihenkilö tai ulkomaantyöntekijöiden esihenkilö, mikäli työalueella ei ole esihenkilönä toimivaa maaedustajaa. 
  • Aluekoordinaattorien keskinäinen työnjako käsittää Kansanlähetyksen ulkomaantyöalueiden, globaalien yhteistyöjärjestöjen ja verkostojen yhteyksien hoitamiseen liittyvät vastuualueet. Vastuualueet määritellään osastonjohtajan päätöksellä hyväksyttävässä työnjakokirjassa.  
  • Vastaa työalueidensa ulkomaantyöntekijöiden kotimaisista lähettäjäyhteyksistä nouseviin sisällölliseen kysymyksiin ja työalueitaan koskevasta tiedottamisesta Suomessa. 
  • Opetus- ja julistustyöhön osallistuminen.  
  • Oman lähettäjätiimin perustaminen ja ylläpitäminen. 
  • Muut esihenkilön määräämät tehtävät. 

Osastot läpileikkaavat vastuualueet: 

Aluekoordinaattorien työhön kuuluu myös osastojen rajat ylittäviä tehtäviä, jotka liittyvät esim. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, viestinnän, digitalisaation ja tapahtumajärjestämisen osaamisalueisiin. Näitä keskeisiä osa-alueita tuetaan osaamisen johtamisella ja koulutuksella.  

Vuoden 2024 aikana tullaan päivittämään ulkomaantyön toimintajärjestelmää. Aluekoordinaattoreiden keskinäisessä työnjaossa tullaan huomioimaan työaluerajat ylittäen kokonaisuutta palvelevat osaamisalueet, kuten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja tapahtumatuotannon osaaminen. 

 Tapahtumajärjestelyt: 

Vastaa vuosittain sovittavista tapahtumista. Ulkomaantyön aluekoordinaattoreilla on vastuulla lähetystyön tavoitteita tukevia tapahtumia, jotka sovitaan erikseen. 

Odotamme hakijoilta: 

Sinulla on valmiuksia, kokemusta ja näkemystä lähetystyön ulkomaantyön johtamiseen liittyviin tehtäviin. 

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä suunnitelmallisuutta, joustavuutta, hyvää yhteistyökykyä työyhteisössä sekä paineensietokykyä ja tehtävään soveltuvaa koulutusta. Hyvät sosiaaliset taidot ovat tehtävässä tärkeät. 

Tehtävässä voidaan noudattaa 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kristillisten järjestöjen TES:n mukaisesti. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.3.2024 tai sopimuksen mukaan. 

Hakeminen: 

Kiinnostuneita hakijoita pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sekä CV:n 14.1.2024 klo 13:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@sekl.fi 

Hakijoiden tulee varautua haastatteluun Ryttylän lähetyskeskuksessa tai etänä (Teams/Zoom) maanantaina 22.1.2024.   

Kaikille haastatelluille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta liittohallituksen valintapäätöksen jälkeen. 

  

Lisätietoja tehtävästä antavat:  

Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja, teijo.peltola@sekl.fi, 044 4477895 

Daniel Nummela, lähetysjohtaja, daniel.nummela@sekl.fi, 044 4477812 

Peltola Teijo

apulaislähetysjohtaja. Kansanlähetyksen lähetystyön strateginen suunnittelu ja operatiivinen johtaminen, kansainväliset verkostot. Lähetysteologia, koulutusyhteistyö, juutalaistyö, vs. aluekoordinaattori liikkeellä olevat kansat, Etiopia (kummityö ja Jimman koulutuskeskus), Keski-Aasia ja Tansania

teijo.peltola@sekl.fi

+358 44 447 7895

Share This