Omakielinen käännös avaa uusia näköaloja Raamatusta

28.2.2016

”Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?” Näin kysyi aikoinaan Filippos etiopialaiselta hoviherralta, joka luki Jesajan kirjaa. (Ap.t. 8:30) Saman kysymyksen voisi esittää monille nykypäivän etiopialaisille. Vaikka Raamattu on saatavilla molemmilla Etiopian pääkielistä, amharaksi ja oromoksi, sekä muutamilla pienemmillä kielillä, monet etiopialaiset eivät voi edelleenkään lukea Raamattua äidinkielellään.

Raamatunkäännöstyön ohessa myös paikallinen kulttuuri pääsee kansien väliin. vaaleanpunaisessa kirjassa on Raamatun kertomuksia, keltaisessa muita kertomuksia. Kuva: Anna Vähäkangas
Raamatunkäännöstyön ohessa myös paikallinen kulttuuri pääsee kansien väliin. vaaleanpunaisessa kirjassa on Raamatun kertomuksia, keltaisessa muita kertomuksia.

 

Monet kouluja käyneet etiopialaiset ymmärtävät amharaa hyvin. Silti jotkin asiat Raamatussa voivat jäädä pastoreillekin epäselviksi, jos he eivät kuule niitä omalla kielellä. Esimerkiksi usein toistettu amharankielinen lause ”Ijesus jadnal” voi tarkoittaa joko ’Jeesus parantaa’ tai ’Jeesus pelastaa’. Se tulkitaan helposti niin, että Jeesus parantaa fyysisistä taudeista. Maassa, jossa harvalla on varaa kunnolliseen terveydenhoitoon, sairauksista parantuminen ymmärrettävästi korostuu. Onhan evankeliumeissakin lukuisia kertomuksia, joissa Jeesus parantaa sairaita. Kun Raamattua käännetään kielelle, jossa on eri sanat parantamiselle ja pelastamiselle, Jeesuksen työn valtavuus avautuu. Hän ei ainoastaan paranna sairauksiamme vaan pelastaa meidät synnistä ja iankaikkisesta kuolemasta. Tämän pelastuksen saamme omistaa niin terveinä kuin sairainakin.

Raamatunkäännöstyö etenee vähitellen. Raamatun osia julkaistaan sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Keltaisessa kirjassa on Apostolien teot 1-2, Tessalonikalaiskirje ja Johanneksen evankeliumin luvut 1-3. Sininen on lasten Raamattu. Kuva: Anna Vähäkangas
Raamatunkäännöstyö etenee vähitellen. Raamatun osia julkaistaan sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Keltaisessa kirjassa on Apostolien teot, 1.-2. Tessalonikalaiskirje ja 1.-3. Johanneksen kirjeet. Sininen on lasten Raamattu.

 

Vastineiden etsintää

Eräällä vähemmistökielellä ei ole olemassa hyvää vastinetta Raamatun pyhä-käsitteelle, siksi Pyhä Henki on käännetty Jumalan Hengeksi. Vasta nyt monet kielen puhujat ovat ymmärtäneet, että Pyhä Henki, josta he ovat kuulleet puhuttavan amharaksi, onkin Jumalan oma Henki.

Samaista kieltä puhuvat kristityt kutsuvat armoa Jumalan suureksi lahjaksi, mikä on tietenkin aivan totta, mutta ilmaisu ei täsmennä, millainen lahja on kyseessä. Vaarana on, että Jumalan apu tulkitaan vain tämänpuoleiseksi, esimerkiksi maalliseksi rikkaudeksi. Raamatunkääntäjätkin ymmärsivät vasta Jumalan armoa käsitteleviä kohtia kääntäessään armon merkitsevän sitä, että me syntiset ihmiset olemme ansainneet rangaistuksen, mutta että Jeesus kärsi sen ja me pääsemme vapaiksi. Miten tämä asia ilmaistaan heidän kielellään on edelleen pohdinnassa. Tähän mennessä ’armo’ on käännetty asiayhteydestä riippuen joko ”Jumalan hyvyydeksi”, ”laupeudeksi” tai ”rakkaudeksi”.

Ehkä vai varmasti

Raamatunkääntäjät ovat joutuneet pohtimaan myös kielioppiasioita. Heidän kielessään on kaksi tulevaisuuteen viittaavaa aikamuotoa, joista toinen ilmaisee asian tapahtuvan varmasti, toisessa on hieman epävarmuutta. Kun Jeesus lupaa Jumalan antavan meille, mitä me pyydämme (Joh. 16:23), saammeko me sen varmasti vai vain todennäköisesti? Raamattu vakuuttaa Jumalan lupausten olevan luotettavia (2. Kor. 1:20; Hepr. 6:17-18), niinpä kääntäjät valitsivat varmuutta ilmaisevan verbimuodon.

Raamatunkääntäjät kieliopin saloja selvittelemässä.
Kielioppi vaikuttaa myös käännöksen sisältöön. Kuvan kääntäjät opiskelevat seminaarissa oman käännöskielensä kielioppia.

 

Koko Raamattua ei ole vielä käännetty tälle kielelle. Sitä mukaa kuin käännöstyö etenee, tämäkin kansanryhmä saa kuulla Jumalan valmistamasta pelastuksesta ja hänen lupauksistaan. Ne toteutuvat aivan varmasti.

Kuvat: Anna Vähäkankaan arkisto
Teksti:

Anna Vähäkangas
kirjoittaja toimii raamatunkäännöstyössä Etiopiassa

 

 

Share This