Kansanlähetyksen hallituksen puheenjohtaja vaihtuu

13.9.2019

Kansanlähetyksen liittohallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja, insinööri Tuomo Heikkilä, ilmoitti lauantaina 7. syyskuuta liittokokouksen avauspuheessaan, ettei hän enää asetu ehdolle liittohallituksen puheenjohtajan vaalissa. Puheenjohtajaäänestyksessä liittokokous valitsi yksimielisesti hänen seuraajakseen ensi vuoden alusta alkaen HM, vaativan erityistason psykoterapeutti Regina Leppäsen. Leppänen on nykyisen liittohallituksen varapuheenjohtaja.

Regina Leppänen on toiminut nuoruudestaan asti Kansanlähetyksen vapaaehtoistyössä. Hän on Launeen seurakunnan lähetystyön vastuuryhmän ja seurakuntaneuvoston jäsen. Leppänen on myös Lahden seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen ja osallistunut lukuisiin seurakunnan ryhmiin. Tällä hetkellä hän toimii muun muassa kiinteistötyöryhmässä. Puheenjohtajakokemusta Leppäsellä on Perheasioiden johtokunnasta. Lisäksi hän on toiminut varapuheenjohtajana seurakuntaneuvostossa.

Regina Leppänen toivoi kiitospuheessaan esirukousta liittohallituksen ja hallinnollisen työn puolesta.
– Sekin työ on tarkoitettu Jumalan nimessä tehtäväksi ja edistämään sitä, että Raamattu tulee rakkaaksi ja kaikki saavat kuulla evankeliumin, Leppänen totesi.

Regina Leppänen tulee olemaan järjestyksessä neljäs Kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtaja. Hänen edeltäjinään ovat järjestön yli viidenkymmenen toimintavuoden aikana toimineet nykyisen puheenjohtajan Tuomo Heikkilän lisäksi Heimo Karhapää ja Eino J. Honkanen.

Nuorisotyön tulevaisuus herätti keskustelua

Kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Raili Kemppainen Kainuun piiristä. Risto Nikula Keski-Pohjanmaan piiristä sekä Hanna Hakulinen Etelä-Savon piiristä. Liittohallitukseen vuosiksi 2020-2023 valittiin Hanna Hakulinen, Veikko Kettunen Kainuusta ja Vesa Sipari Päijät-Hämeen piiristä.

Liittokokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle sekä muille tilivelvollisille. Liittokokous hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen ja vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarviokehyksen.

Liittokokous 2019
Kansanlähetyksen liittokokoukseen osallistui liki kolmesataa kokousedustajaa. Kuva: Anne Lepikko

 

Talousarviokehyksestä päätettäessä keskusteltiin nuorisotyön resurssien vähäisyydestä. Nuoret esittivät huolensa erityisesti rippikoulutyön työvoimapulasta. Rippikoulutyöntekijän toimi lopetettiin vuonna 2018. Useissa puheenvuoroissa korostettiin työmuodon merkitystä perheiden kristillisen kasvatustyön tukemisessa ja Kansanlähetyksen tulevaisuuden toimintamahdollisuuksissa.

Kotimaisen työn johtaja Jukka Repo totesi puheenvuorossaan, että järjestö on tässä asiassa puun ja kuoren välissä. Hän sanoi, että varat käytetään siihen työhön, mihin ne on kohdistettu, ja kotimaantyön tulot eivät riitä kattamaan nuorisotyön kuluja. Sen vuoksi nuorisotyöstä on leikattu.
– Tukekaa Kansanlähetyksen nuorisotyötä taloudellisesti, Repo muistutti vastuunkantajajoukkoa.

Uusia kannatusjäseniä

Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen evankelis-luterilaisen­ kirkon seurakunnat, joilla on voimassa ole­va nimikko­sopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmais­seet halunsa liittyä kannatus­jäseniksi.

Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 94 seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 228 ja nimikkosopimuksia 286. Kohdesopimuksia on 27 (tilanne 7.8.2019).

Kokouksessa hyväksyttiin uusiksi kannatusjäseniksi Harjun seurakunta Tampereelta ja Leppävaaran seurakunta Espoosta.

Anne Lepikko

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet tuolit Lähetyskeskuksen juhlasaliin

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Lähetyskeskuksen juhlasalin tuolien hankintaan. Yhden tuolin hinta on 31 euroa. Voit lahjoittaa nettimaksulla painikkeen kautta tai tilisiirrolla sivun alareunassa mainituille tileille viitenumerolla 81809. Kiitos lahjastasi!
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This