Lukutaito vahvistaa myös uskoa 

28.9.2020

Kuvassa Rouva Alemnesh (vas.) ja pastori Hatano myyvät lukutaitomateriaalia Gidolen alueella Lounais-Etiopiasssa.
Kuva: Mirjami Uusitalon arkisto

 

Etiopia on sadan miljoonan asukkaan maa, jossa puhutaan jopa 85:tä eri kieltä. Virallinen kieli on amhara, mutta kaikki etiopialaiset eivät sitä kuitenkaan osaa puhua tai lukea tai edes ymmärrä. Noin puolet Etiopian aikuisväestöstä on lukutaitoisia.

Kansanlähetyksen Etiopian lähetystyöntekijä Mirjami Uusitalo työskentelee diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyössä neuvonantajana ja on mukana diraitankielisen lukutaitomateriaalin valmistamisessa.

Diraitan kielen kirjoitusjärjestelmä vakiinnutettiin raamatunkäännös-hankkeen yhteydessä, ja diraitan puhujat ovat saaneet lukutaito-opetusta sekä luettavaa omalla kielellään.

Diraitan kieltä puhuu noin satatuhatta ihmistä Lounais-Etiopiassa. Mirjami Uusitalo työskentelee Gidolen kaupungissa, joka on tällä alueella.

Aapinen on tärkeä työväline Etiopiassakin

Kansanlähetyksen yhteistyökumppani Mekane Yesus -kirkko järjestää Gidolen alueella diraitan kielen lukutaito-opetusta kaikille halukkaille. Opetusryhmiä on noin 20 seurakunnassa ja niihin osallistuu kaikenikäisiä diraitan puhujia.

– Lukutaitoryhmissä käytetään tekemäämme perusaapista niille, jotka eivät osaa lukea lainkaan, sekä siirtymäaapista niille, jotka osaavat ennestään lukea amharan kielen kirjoitusmerkkejä. Olemme myös valmistaneet diraitankielisiä tarinoita ja laulukirjan sekä painattaneet jo käännettyjä raamatunosia ja muuta kirjallisuutta, Mirjami Uusitalo kertoo.

Lukemaan oppineet saavat lukea Raamattua ja muuta kirjallisuutta omalla kielellään ja samalla kasvaa uskossa.

Diraitaa puhuva kansanosa elää kahden kirjoitusjärjestelmän siirtymävaihetta. Kieltä on aikaisemmin kirjoitettu pelkästään perinteisillä etiopialaisilla kirjainmerkeillä, fideleillä.

Viralliseksi kirjoitusjärjestelmäksi on kuitenkin nyt valittu latinalaiset kirjaimet eli samat, joita suomen kieli käyttää. Aikuisväestö luonnollisesti kokee siirtymävaiheen hankalaksi, koska fidelit ovat omilta kouluajoilta heille tuttuja.

Painatusvaiheessa oleva diraitankielinen Uusi testamentti auttaa kansaa sopeutumaan yhteiskunnan kehitykseen: se painetaan rinnakkaistekstinä sekä fideleillä että latinalaisilla kirjaimilla.

Lukutaito- ja raamatunkäännöstyötä tehdään yhdessä

– Meillä on noin 30 vapaaehtoista lukutaito-opettajaa Gidolessa. Koronan takia suurin osa opetuksesta on pysähtynyt, emmekä ole voineet pitää opettajien kokouksia maaliskuun puolivälin jälkeen, Mirjami Uusitalo sanoo.

Lukutaitotyön koordinaattori rouva Alemnesh kuuluu samaan työtiimiin Mirjami Uusitalon kanssa. Hän kouluttaa lukutaito-opettajat ja on mukana diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyössä.

– Lukemaan oppineet saavat lukea Raamattua ja muuta kirjallisuutta omalla kielellään ja samalla kasvaa uskossa. Jopa raamattukoulua käyneet evankelistat sanovat, että jotkin Raamatun tekstit ovat tulleet ymmärrettäviksi vasta omalla kielellä luettuna. Ne, jotka eivät ole ennen osanneet lukea ollenkaan, saavat yleensä innon mennä valtion kouluun ja oppia muutakin kuin Raamattua, Mirjami Uusitalo kertoo.

Rukoillaan, että lukutaito ja omakielinen Raamatun sana saavat muuttaa monen diraitaa puhuvan etiopialaisen elämän.

Teksti: Marja Neuvonen

Sinua tarvitaan

Kansanlähetys tekee ja tukee koulutustyötä useassa eri maassa.

  • Etiopiassa tuemme kummilasten koulunkäyntiä ja teemme lukutaitotyötä.
  • Koulutamme seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Venäjällä, Japanissa, Etiopiassa, Etu-Aasiassa sekä Euroopassa.
  • Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopian Jimmassa, jotta seurakunnat saisivat kipeästi kaipaamiaan pappeja ja työntekijöitä.
  • Tuemme mielenterveyden koulutuskeskusta Keski-Aasiassa, jotta erityisesti nuoret ja naiset voisivat paremmin.

Anna sinäkin kaukaisille lähimmäisillemme mahdollisuus koulunkäyntiin, lukutaitoon, mielenterveyspalveluihin ja opiskeluun kirkon oppilaitoksissa. Rukoile koulutustyömme puolesta.

Lahjoita Ihmiseltä ihmiselle -koulutuskeräykseemme sivun alaosassa olevasta painikkeesta, joka ohjaa sinut lahjoittamaan nettipankkisi kautta.

Voit lahjoittaa myös:

  • Pankissasi tilille FI83 2070 1800 0283 25, viite: 70331
  • Soittamalla 0600 180 10 (hinta 10,01 € + pvm/mpm) tai 0600 190 90 (hinta 20,45 € + pvm/mpm)
  • MobilePayllä, 37850 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, viestiin: 70331

Kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita koulutustyölle

Voit lahjoittaa haluamasi summan joko oheisen painikkeen kautta tai tämän sivun alareunassa olevalle pankkitilille viitenumerolla 70331. Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This