Kansanlähetys päivitti strategiansa

26.8.2017

”Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille”

Vuoden mittaisen laajan ja osallistavan työskentelyn tuloksena kansanlähetysliikkeelle valmistui kesäkuussa 2017 uusi strategia. Yhdelle A4-paperille tiivistetty ”Kansanlähetysliikkeen suunta 2018 –2022” kiteyttää liikkeen identiteetin, vision (näyn), mission (toiminta-ajatuksen) ja arvot.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittohallitus käynnisti uuden strategian valmistelun elokuussa 2016. Se nimesi ohjausryhmän vetäjäksi apulaislähetysjohtaja Teijo Peltolan.

”Strategian tehtävänä on olla kansanlähetysliikkeen johtamista tukeva suunnitelma”, Peltola toteaa.

Strategiatyöskentelyyn osallistui laaja joukko työntekijöitä ja vastuunkantajia Suomessa ja ulkomailla. Liikkeen johto jalkautui kaikkiin 18 kansanlähetyspiiriin työstämään tulevaisuuteen liittyviä asioita yhdessä piirihallitusten, työntekijöiden ja vastuunkantajien kanssa. Myös seurakuntia, kirkkohallitusta ja yhteistyökumppaneita kuultiin. Kevään 2017 aikana strategiaa työsti noin 20 hengen ”pyöreän pöydän foorumi”, jossa oli kansanlähetysliikkeen keskeisiä toimijoita, myös eri sukupolvien edustajia.

”Haastavin osuus oli kiteyttää visio niin, että sen voi ’juostessa lukea’ ja että se on eteenpäin katsova, sytyttävä ja innostava. Ja että siihen voivat kaikki ilolla yhtyä. Prosessin aikana vahvistui, että kansanlähetysliikkeessä keskeistä on erityisesti raamattuopetus sekä evankelioiminen ja lähetystyö. Visioksi kiteytettiin Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille”, Teijo Peltola kertoo.

Paljon pureksimista vaati myös monimuotoisen liikkeen identiteetin tiivistäminen lyhyeksi ja ytimekkääksi. Kansanlähetysliikkeen kutsumuksena on olla ”luterilainen lähetysherätysliike”. Se luottaa Raamattuun ja tekee työtä, jotta Jumalan sana synnyttäisi henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen.

Kansanlähetyksen kutsumuksena on olla luterilainen lähetysherätysliike, joka kertoo evankeliumia kaikille ihmisille ja kansoille. Yksi sen arvoista on perheystävällisyys. Kuva kesän Kansanlähetyspäiviltä koko perheen riemujuhlasta. Kuvaaja: Philippe Gueissaz.

 

”Liikkeemme identiteettiin kuuluu myös hengellisen kodin rakentaminen sellaiseksi, jossa eri sukupolvet voivat yhdessä kasvaa kristittyinä. Rohkaisemme ja varustamme toisiamme palvelemaan lähipiirissä ja koko maailmassa kunkin saamilla lahjoilla. Kansanlähetysidentiteettiin kuuluu myös vainottujen kristittyjen rinnalla kulkeminen”, apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola lisää.

Tiiviiseen strategiaan on kirjattu kansanlähetysliikkeen viisi keskeisintä arvoa. Niitä ovat uskollisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus ja läpinäkyvyys. Kukin arvo on strategiassa avattu auki muutamalla lauseella. Uskollisuus esimerkiksi tarkoittaa uskollisuutta Jumalan sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle.

Strategiset tavoitteet puolestaan päivitetään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Tavoitteet ovat konkreettisia, mitattavia, aikataulutettuja ja vastuutettuja.

”Suunnitteluvuosi oli osallistavuudessaan jo strategian toteuttamista. Syksyn vastuunkantajretriitissä uusi strategia otetaan käyttöön ja sen mukaisesti työskentelemme liikkeemme kaikilla tasoilla”, Teijo Peltola toteaa.

Share This