Kansanlähetyksen lähetystyön uudet suuntaviivat

9.12.2020

Kansanlähetyksen lähetysnäyn perusajatus kiteytetään Kansanlähetyksen ohjelmassa seuraavasti:

”Jokaisella on oikeus kuulla ja lukea evankeliumi omalla äidinkielellään. Evankeliumi on vietävä erityisesti niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.”

Tältä pohjalta olemme muotoilleet viisi suuntaviivaa, jotka ohjaavat käsitystämme lähetystyöstä tulevina vuosina. Nämä suuntaviivat kuuluvat seuraavasti:

1. Sitoudumme kokonaisvaltaiseen työnäkyyn pitämällä lähetystyössämme ensisijaisena Jeesusta Kristusta ja hänen evankeliumiaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että kohtaamme ihmiset heidän ympäristössään niin, että pyrimme mahdollisuuksien rajoissa kohtaamaan ihmisiä diakonisesti eli auttamaan heitä myös heidän maallisissa puutteissaan. Siellä missä ei ole puhdasta vettä, kaivamme kaivoja, ja siellä missä ihmisillä ei ole lukutaitoa, opetamme heitä lukemaan. Kaiken keskuksessa on kuitenkin sanoma Jeesuksessa olevasta syntien sovituksesta – juuri se saa meidät liikkeelle.

2. Toimimme lähetystyössä luterilaisten herätyskristillisten juuriemme pohjalta kristittyjen yhteyttä arvostaen.

Kansanlähetyksessä tunnustamme, ettemme ole ainoita kristittyjä maailmassa. Siksi haluamme rakentaa yhteyttä myös oman viitekehyksemme ulkopuolella. Samalla olemme kuitenkin rohkeasti herätyskristittyjä luterilaisia. Me toimimme rohkeasti omien arvojemme mukaan.

3. Teemme työtä siellä, missä Kristusta ei vielä tai enää tunneta.

Koska lähetysnäkymme keskuksessa on sanoma Kristuksessa olevasta syntien sovituksesta, pyrimme  tekemään työtä erityisesti siellä, missä häntä tunnetaan vähiten.

4. Lähetämme lähetystyöntekijöitä.

Yksi aikamme trendeistä on lyhytjänteisyys. Ihmisten työurat toteutuvat yhä harvemmin samassa firmassa ja tehtävässä alusta loppuun saakka. Tämä näkyy myös lähetystyössä. Monet lähetit toimivat työalueella yhä lyhyemmän aikaa. Järjestöt puolestaan lähettävät yhä vähemmän työntekijöitä. Kansanlähetyksessä tahdomme kulkea vastavirtaan tämän trendin kanssa. Me tahdomme edelleen lähettää lähetystyöntekijöitä, jotka tekevät koko työuransa kohdemaassaan. Ajattelen, että tämä sekä sitouttaa meidät työhömme syvemmin että auttaa meitä ymmärtämään paremmin niitä olosuhteita, joihin tahdomme sanoman Jeesuksesta viedä.

5. Kutsumme kristityt, seurakunnat ja yhteistyökirkot mukaan lähetystehtävään.

Jeesuksen lähetyskäskyssä kristityille uskoma lähetystehtävä on kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä. Siksi tahdomme kutsua tänään myös sinua mukaan tähän työhön. Tunnistamme myös sen, että erityisesti nuoremman sukupolven mukaan kutsuminen on kriittisen tärkeää.

Nämä viisi suuntaviivaa ovat johtaneet meidät muotoilemaan neljä painopistettä työllemme. Me tahdomme tehdä työtä erityisesti niiden kanssa, jotka ovat

1. ilman Messiasta (työ juutalaisten parissa)
2. ilman evankeliumia (työ tavoittamattomien kansojen parissa)
3. ilman Raamattua (raamatunkäännöstyö)
4. ilman vapautta (työ vainottujen kristittyjen rinnalla)

Tätä työtä tahdomme tehdä yhdessä kirkkomme muiden jäsenten kanssa. Iloitsemme siitä yhteydestä, jota saamme jakaa tätä tehtävää toteuttaessamme.

Lähetysjohtaja Daniel Nummela. Kuva: Philippe Gueissaz

Daniel Nummela
lähetysjohtaja

Lue Uusi Tie -lehden kotisivuilta Daniel Nummelan ja Teijo Peltolan haastattelu >>tästä.

 

Tue työtämme

Voit lahjoittaa haluamasi summan nettipankkisi kautta oheisesta painikkeesta tai vaihtoehtoisesti Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI83 2070 1800 0283 25 suurimman tarpeen viitenumerolla 89005.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This