Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Kansanlähetys käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille Kansanlähetyksessä (jäljempänä ”me”) tärkeää. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä”, ”sinä” tai ”henkilö”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Osoite: Opistotie 1, 12310 Ryttylä
Puhelin: 019 77 920
Sähköposti: rekisteri@sekl.fi

Rekisteriä käyttävät lisäksi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.:hyn kuuluvat tahot: piiriyhdistykset, Kansanlähetysopisto ja Kustannus Oy Uusi Tie. Kun asioit jonkin yllä mainitun tahon kanssa, ovat yllä luetellut tahot yhteisrekisterinpitäjiä tietojesi osalta. Piiriyhdistykset ovat kuitenkin itsenäisiä rekisterinpitäjiä jäsenrekistereidensä osalta.

 

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi suoraan sinulta kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeen ja sosiaalisen median palvelujen sekä sopimusten, tapaamisten ja muiden tilanteiden kautta, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Luovuttamalla tiedot hyväksyt, että taltioimme antamasi henkilötiedot järjestelmäämme toteuttaaksemme pyytämäsi palvelun. Tallennettavia tietoja ovat tyypillisesti: nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, asuinmaa), syntymäaika, sukupuoli, kieli, tiedot tilatuista palveluista kuten tapahtuma- ja kurssiosallistumisista ja niiden muutoksista, tiedot tehdyistä sopimuksista, tunnistettuna asiakkaana tehtyjen lahjoitusten ja ostojen tiedot, tehtävä/asema, laskutustiedot, muut jäsenyyteen, lehden tai uutiskirjeen tilaajasuhteeseen liittyvät tiedot sekä muut henkilön antamat tiedot.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeistä voit lukea lisää verkkosivujemme alalaidasta.

Postin osoitepalvelun kautta järjestelmässämme olevat julkiset osoite- ja kuolintiedot päivittyvät automaattisesti.

Jos et halua antaa meille henkilötietojasi, emme pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:

1. Palvelun tarjoaminen
Yhteydenottojen hoitamista varten käsittelemme yhteystietoja ja mahdollisesti tietoja henkilön kanssa käydystä yhteydenpidosta, jotta voimme tarjota tapahtuma-, kurssi- ja lehtipalveluita henkilön omien pyyntöjen, tilausten ja antamien lupien mukaisesti.

2. Palvelun seuranta, kehittäminen ja tutkimus
Käytämme henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia käyttäjiä varten. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien järjestötoiminta-analytiikkaan sekä lakisääteisten tilastointi- ja raportointivelvollisuuksiemme täyttämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Kirkkohallitukselle.

3. Markkinointi, viestintä ja varainhankinta
Voimme käyttää henkilötietoja lähettääksemme käyttäjälle tietoja palveluista pitääksemme käyttäjät ajan tasalla palvelustamme. Voimme käyttää henkilötietoja myös käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin, personoidun markkinoinnin ja varainhankinnan tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain vaatimissa puitteissa esim. raportointivelvoitteen toteuttamiseksi tai toimeksiannon suorittamiseksi (esim. Postille osoitepalvelun toteuttamiseksi ja TP-Fons -tietokannan palveluntarjoajalle TietoPiiri Oy:lle).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimussuhde, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (kuten jäsenyyteen perustuva tietojen käsittely, lakisääteiset raportointivelvoitteet tai työsuhde) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen (kuten palvelun tietoturvasta huolehtiminen ja kehittäminen sekä markkinointi, viestintä ja varainhankinta).

Facebook, Instagram ja Twitter -tilien tietosuoja perustuu palvelun tarjoajien ratkaisuihin, joihin emme voi vaikuttaa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään TP-Fons -tietokannassa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimissa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esim. säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa tai vaatimuksiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tilaisuuksien ja kurssien osallistumistietoja säilytetään ja käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaata sivistystyötä ohjaavien lakien ja säännösten mukaisesti tilastointia ja raportointia varten. Säilytysvelvollisuuden jälkeen tiedot poistetaan.

Poistamme henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain velvoitteiden noudattamiseksi tai sinun tai meidän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä käyttäjästä. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää oikaisemaan, päivittämään tai poistamaan henkilötietonsa. Käyttäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta saada poistetuksi tietoja, joiden käsittely perustuu rekisterinpitäjää velvoittavaan sääntelyyn (kuten vapaan sivistystyön kurssi- ja tapahtumaosallistumisia tai piirijärjestön henkilöjäseniä koskevia tietoja).

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä lain sallimissa rajoissa, kuten vastustaa profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen järjestelmästä toiseen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa.

Käyttäjä voi tarkistaa tai oikaista hänestä tallennetut tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle (rekisteri@sekl.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Lapsia koskevat tiedot

Monet palvelumme on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Lasten ja nuorten tapahtumien ja leirien osallistujien tiedot tallennetaan tapahtumapalvelun ja -hallinnan toteuttamiseksi. Alaikäisten tietoja käytetään markkinoinnin, viestinnän ja varainhankinnan tarkoitukseen ainoastaan, jos vanhempi on antanut markkinointiluvan. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti tulevista leireistä ja tapahtumista tiedottamista.

Tietoturva

Toteutamme asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta ja paljastamiselta. Henkilötietoihin on myönnetty pääsy vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tarpeen mukaan tätä selostetta. Päivitetty seloste julkaistaan Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys r.y.:n verkkosivuilla (kansanlähetys.fi). Tämä selosteversio on päivitetty 28.9.2018.

Yhteydenottaminen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiin rekisteri@sekl.fi.

Share This