Kuka on ”samarialainen nainen” lähelläsi?

18.11.2022

Iida Hovin yhdistetty raamattuopetus ja -tehtävä piirijohtajapäivillä Ryttylässä Johanneksen evankeliumin neljännen luvun pohjalta. Tämä Raamatun luku kertoo siitä, kuinka Jeesus kohtasi samarialaisen naisen Sykarin kaivolla ja mitä heidän keskustelustaan seurasi. Tätä opetusta ja siihen liittyviä kysymyksiä voit käyttää esimerkiksi raamattupiirisi keskustelunavauksena.

JEESUS IHMISTEN TAVOITTAJANA

1. POINTTI:

Mennään Samariaan?

Monien juutalaisten mielestä samarialaiset eivät olleet kunnon ihmisiä ja palvelivat Jumalaa eri tavalla. Usein jos esimerkiksi samarialainen tuli tiellä vastaan, juutalainen siirtyi kävelemään kauemmas. Kunnon juutalaisten ei ajateltu olevan tekemisissä samarialaisten kanssa, joten oli hyvin erityislaatuista, että Jeesus meni Samariaan ja opetti ihmisiä siellä.Mikä on sinun alueesi Samaria?

Mennessään Samariaan Jeesus toimi niin kuin itse opetti ja käski myös muita toimimaan:”Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” (Apt. 1:7–8)Kysymys: Toimimmeko me niin kuin opetamme? Teemmekö työtä alueemme ”samarialaisten” keskuudessa?

2. POINTTI:

Entä keitä ovat ne julkijumalattomat, syntiset, Jumalan tahdon vastaisesti elävät ja paheksutut ihmiset piirisi alueella, joita voisimme Jeesuksen maan päällisinä käsinä ja jalkoina kohdata?

Tämä samarialainen nainen oli elänyt tavalla, joka on Jumalan tahdon vastainen, ja niin hän joutui käymään hakemassa vettä ilman seuraa, koska muut ihmiset eivät halunneet olla sellaisen syntisen kanssa tekemisissä. Jeesus kuitenkin pyytää naiselta vettä ja puhuu hänen kanssaan, mikä osoittaa naiselle välittämistä ja arvostusta. Huomattavaa Jeesuksen tavassa kohdata nainen on, että Jeesus ei hyväksy naisen vääriä elämänvalintoja, mutta rakastaa naista ja haluaa antaa tälle uuden elämän. Tämä hämmästyttää naista, ja vielä enemmän hän hämmästyy, kun Jeesus lupaa hänen löytävän ikuisen elämän vettä, kun uskoo Jeesukseen.Kysymys: Keitä ovat ne julkijumalattomat, syntiset, Jumalan tahdon vastaisesti elävät ja paheksutut ihmiset alueellasi, joita voisimme Jeesuksen maan päällisinä käsinä ja jalkoina kohdata, rakastaa ja kertoa heille uudesta elämästä Jeesuksessa?

3. POINTTI

Jeesus oli koko ajan Jeesus, Jumalan Poika.

Samoin meitä kutsutaan olemaan koko ajan joka paikassa ja aikana Jumalan lapsia, Jeesuksen seuraajia, kristittyjä, joilla on koko ajan ”teepöytäaktio” käynnissä.

Motto: Elä lähellä Herraa! Älä bunkkeroidu! Ole ”käytettävissä” tavallisen arkesi tilanteissa.

4. POINTTI:

Jae 6: ” Jeesus oli matkasta väsynyt…”Mitä jos heikkoutesi ja väsymyksesi onkin sinun vahvuutesi ihmisten kohtaamisessa?Kysymys: Jeesus levähti kaivolla ja kohtasi siinä yhteydessä samarialaisen naisen. Missä paikoissa sinä levähdät?

5. POINTTI:

Rauhallisemmalla tahdilla ehtii paremmin kohdata.

Jeesus kohtasi ihmisiä siellä missä hän kulki. Hän kuunteli, rukoili, opetti, paransi ja teki ihmeitä.Kysymys: Huomioitavaa on myös se, että Jeesuksella ei selvästikään ollut kiire. Onko se myös yksi avain ihmisten kohtaamiseen? Voiko kiire estää kohtaamiset? Voisiko yksi askel olla, että rauhoittaisi ja karsisi kalenteria? Mitä jos vähemmän onkin enemmän?

6. POINTTI:

Ole niin kuin Jeesus – ihmisten kohtaamisten moninkertaistaja.

Kiinnitin huomiota heti luvun 4 alussa jakeessa 2 olevaan kohtaan: ”Jeesus itse ei kastanut, vaan hänen opetuslapsensa.”Voiko olla niin, että sen sijaan, että olisimme toiminnanohjaajia ja vastuunjakajia niin kuin Jeesus oli, me olemmekin itse toiminnan toteuttajia ja teemme paljon asioita yksin?Jeesuksella oli selvästi alusta alkaen ymmärrys ja strategia, jolla hän pyrkii moninkertaistamaan itsensä ja toisaalta myös tekemään itsensä ”tarpeettomaksi”, sillä hän ymmärsi, että hänen on pian kuoltava – mentävä pois, noustava ylös taivaaseen (jotta Pyhä Henki voi tulla).Samoin on meidän tärkeää alusta pitäen sisäistää, ja toimia sen mukaan sekä rakentaa rakenteita sitä varten, että vaikka meidän on aika mennä pois, niin homma jatkaa pyörimistään ilman meitäkin ja toisten Pyhän Hengen johtamien ihmisten on aika tulla tilallemme.Motto: Tee malleja, joita toisten on helppo mallintaa ja toteuttaa itsenäisesti. Esimerkki: Vaikeat DBN opetukset → helppo Donkki-lehti -opetus, jonka voi tuhatkertaistaa.Itseäni eniten monikertaistumisessa esti vaikeus luopua omasta kunniasta. Luovu kunniastasi! Annetaan kunnia Jumalalle!

7. POINTTI:

Jae 16: ”Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle: Mene, kutsu miehesi ja tule tänne.”

Motto: Ole niin kuin Jeesus: pyydä, että ystäväsi tuo oman ystävänsä mukana.

8. POINTTI:

Jae 42: ” Emme enää usko sinun (eli samarialaisen naisen) puheen tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.”

On tärkeää kuulla toisten todistuksia, mutta on tärkeää myös lukea itse Raamattua. 18. ikävuoteeni asti uskoni henkilöityi saarnaajiin, ei Jeesukseen. Vasta löydettyäni Kansanlähetyksen toimintaan minua ohjeistettiin lukemaan koko Raamattu ihan itse läpi. Uskoni omakohtaistui, kohdistui Jeesukseen ja sain todeta samarialaisten tavoin: ”En enää usko teidän puheenne tähden, sillä minä itse olen kuullut ja tiedän, että Jeesus totisesti on maailman Vapahtaja.”Sillä, jolla on omakohtainen usko, on myös kapasiteettia kohdata toisia ihmisiä vakaana kristittynä ja auttaa heitä ystävystymään Jeesuksen kanssa. Saanko esitellä: tässä on Jeesus? Ystävää, jonka tunnen henkilökohtaisesti, on luontevaa ja helppoa esitellä toisille.

Motto: Älä anna kalaa, vaan opeta kalastamaan! Tavoitteena omilla jaloilla seisova omakohtainen usko Jeesukseen, joka ei ole henkilöitynyt johonkin ihmiseen.

9. POINTTI:

Jeesus kutsui, ja lähetti heti:

Jae 16:  ”mene, kutsu miehesi ja tule”
Tai
Jae 38 ” Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan…”
Tai
Jae 2 ” Vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa”

Tarvitsevuus luo yhteyttä!Kysymys: Teenkö itse liian paljon asioita, joita voisin antaa ja kutsua toisia tekemään ja näin Jeesuksen tavoin kohdata kutsumalla ja lähettämällä mahdollisimman monia eri ihmisiä toimimaan palvelutehtävissään todistajan paikalla?

10. POINTTI:

Yhden miehen uskolla Jeesukseen on suuri vaikutus ympärillä oleviin ihmisiin.

Jae 53: ”Silloin… (isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: »Poikasi elää», ja) …Jairos ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen.”Meilläkin Jairoksen tavoin on elämässä ongelmia, onnettomuuksia ja pelkoja. Jotkin ovat pieniä ja jotkin ovat valtavia (kuten Jairoksella). Jairos uskoi, että Jeesus voi auttaa häntä. Jeesus kuuli isän pyynnöt tyttärensä puolesta ja auttoi häntä valtavalla teolla: herättämällä kuolleen.Yhden miehen turvautuminen uskossa hädän hetkellä Jeesuksen apuun ei herättänyt vain hänen tytärtään kuolleista, vaan myös herätti hengellisestä kuolemasta elämään koko hänen talonsa väen. Me olemme kuin tuo Jairos. Uskomme näkyy, kuuluu, koskettaa ja loistaa kauas ja laajalle joukolle. Samoin kuin Jairoksen usko Jeesukseen, joka on kuolemaa suurempi. Jeesukseen, joka on voimallinen auttamaan hädässämme ja vaikeuksissamme. Jeesukseen, jolle mikään ei ole mahdotonta. Tällainen usko ei jätä ihmisiä ympärillämme kylmäksi.No ehkä sanot ja kysyt, että joo, muuten ihan hyvä pointti ja esimerkkitilanne, mutta milloin viimeksi rukouksistamme ja avunpyynnöistämme huolimatta Jeesus olisi herättänyt jonkun kuolleista?On totta, että sitä tapahtuu hyvin harvoin. Mutta suurempi uutinen onkin se, että Jeesukseen turvautuva ei ikinä kohtaa lopullista kuolemaa. Jairoksen tytär sai jatkaa elämää maan päällä. Sovitettuaan koko maailman synnit ristillä Jeesus kutsuu kaikkia uuteen elämään. Meitä odottaa taivaan koti, jonne Jeesus vie ilman ansioita ja omia ponnisteluja jokaisen, joka turvautuu häneen pelastajana ja syntien sovittajana.Me uskomme Jairoksen tavoin Jeesukseen, joka herättää kuolleet uuteen elämään!Kysymys: Mitä voimme oppia Jeesuksen tavoittamistavoista tähän päivään?

Toim. Anne Lepikko
Kuvituskuva: Daria Nepriakhina/Pixabay

 

Ota yhteyttä

Lahjoita evankelioimistyölle Suomessa

Tue Kansanlähetyksen kotimaantyötä ja lahjoita oheisesta painikkeesta tai suoraan pankissasi Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille
OP: FI14 5043 1920 0034 52
TAI NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25
viitteellä 56009.
Voit lahjoittaa myös MobilePayllä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle, 37850, kommenttikenttään: evankelioimistyö tai viite 56009.
Kiitos lahjastasi.
Jumalan siunausta sinulle

Lahjoita

Share This