Puhe lähetystyöhön siunaamisessa Hausjärven kirkossa loppiaisena 6.1.2020

Kaikille kuulutettava salaisuus

Rakkaat kristityt, lähetysjuhlan viettäjät. Joulu on päättymässä ja uusi armon vuosi juuri alkanut. Me vietämme juhlaa, joka saa lähtökohtansa joulun sanomasta ja joka siksi lähettää liikkeelle niin kuin tekee uusi vuosi. Herra Kristus on syntynyt pieneksi lapseksi Betlehemin seimeen. Siitä alkoi aika, jota laskemme Herran vuosina. Herra kutsuu edelleen maailman kansoja, joiden ensimmäiset edustajat tulivat tervehtimään häntä jo vastasyntyneenä niin läheisiltä kedoilta kuin kaukaisilta mailta.

Loppiainen muistuttaa sekä Jumalan lahjasta että tehtävästä olla lahjan jakajia. Muinaiset tietäjät toivat lahjoja Jeesus-lapselle, mutta meidän tehtävämme on lähteä hänen seimeltänsä jakamaan lahjaa, joka on kätketty tuohon lapseen. Sen on saanut tehtäväkseen koko Kristuksen kirkko, kaikki hänen nimeensä kastetut ja kaikki, jotka kuulevat hänen kutsunsa. Heille Kristus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Yksi loppiaismessussa luettavista Pyhän Raamatun lukukappaleista on Paavalin Kolossalaiskirjeestä. Siinä apostoli kutsuu evankeliumia ”häikäisevän kirkkaaksi kaikille kansoille ilmaistavaksi salaisuudeksi”. Eikö ole ihmeellinen määritelmä? Miten jokin voi olla yhtä aikaa salaisuus ja kuitenkin kaikille ilmaistava? Tai miten salaisuus voi olla häikäisevän kirkas? Eikö sellainen asia, joka suorastaan paistaa silmiin ja jonka osoitteena ovat kaikki kansat, ole mitä julkisin eikä mikään salaisuus? Jos jokin on häikäisevän kirkas, se on kuin aurinko, jota ei voi katsoa suoraan vaan josta täytyy katse kääntää pois, mutta joka kuitenkin on ilmeinen ja kaikkien koettavissa. Ja jos jokin on kaikille kansoille ilmaistava, se leviää maailmaan ja vakuuttaa kuulijansa. Mutta jos tällainen on samaan aikaan salaisuus, ei se olekaan kaikille itsestään ilmeinen eikä häikäise kaikkia. Siksi apostoli kirjoittaa Jumalan paljastaneen tuon salaisuutensa pyhille ja antaneen sen julistamisen heidän tehtäväkseen.

Jumala on kaikkivaltias, kaiken kirkkauden lähde ja kykenevä puhumaan kaikille ihmisille ja vakuuttamaan heidät pyhästä tahdostaan. Mutta hän haluaa ilmoittaa evankeliuminsa niiden välityksellä, jotka hän lähettää. Sillä niin häikäisevä kuin se onkin, se on sittenkin salaisuus ja ihmisen silmiltä suljettu, hänen päättelyltään kätketty ja ymmärrykseltään vaiettu. Mutta se on kaikille kansoille ilmoitettava, sillä juuri ilmoitettuna se tulee ihmisille häikäisevän kirkkaasti ymmärrettäväksi, vakuuttavaksi ja vastaanotettavaksi.

Jumalan Pyhä Henki toimii hänen lähettämiensä Kristuksen todistajien julistaman sanan välityksellä. Pyhä Henki paljastaa salaisuuden siinä todistuksessa, jonka Kristuksen omat Herrastaan antavat. Heidän sanansa ja tekonsa ovat kokonaisvaltaista lähetystyötä, jossa Kristus tulee elävällä tavalla ihmisen luo, antaa kokea rakkauttansa ja uutta toivoa lahjoittavaa läsnäoloaan. Sanassaan hän ilmaisee Jumalan totuuden, joka puhuu sydämille ja omatunnoille, ja teoissaan hän vakuuttaa kaiken uudeksi tekevästä voimastaan.

Sanoma Kristuksen synnit sovittavasta kuolemasta ristillä vapauttaa omatunnon syytöksistä, ilouutinen hänen ylösnousemuksestaan nostaa kuormien alta ja lahjoittaa ikuisen elämän. Lähettien sanat, joissa häneen vedotaan, ovat hänen sanojaan, ja heidän tekonsa, jotka Kristuksen nimissä tehdään lähimmäiselle, ovat hänen tekojaan. Ne sanat ja teot muuttavat maailmaa, ne antavat ihmiskunnalle toivon, sillä niihin kätkeytyy Pyhän Hengen voima. Ne paljastavat, miten häikäisevän kirkas onkaan se salaisuus, jonka Jumala on antanut tulla ilmi Betlehemiin syntyneessä Pojassaan.

Nämä seitsemän palvelijaa ovat kuulleet ja ottaneet vastaan kutsun ja haluavat palvella Kristusta sanoin ja teoin. Tänään heidät lähetetään tehtäviinsä apostoliseen tapaan kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Kuulemme nyt heidän saamansa valtuutuksen.
Share This