Koko Inkerin kirkko opiskelee 

2.9.2020

Inkerin kirkolla on suuri tarve saada koulutettuja työntekijöitä ja vastuunkantajia. Uusia seurakuntia syntyy, mutta osa niistä on vielä
vailla työntekijöitä, kuten omaa pappia.

Keltossa, lähellä Pietaria, sijaitsee Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, jossa on koulutettu vuodesta 1995 lähtien kirkolle työntekijät ja muut vastuunkantajat. Koulutuskeskus on Inkerin kirkon toiminnan sydän, ja sen päätehtävä on nimenomaan palvella kirkkoa.

– Inkerin kirkko kutsuu mukaan ja varustaa jokaisen uskovan palvelemaan niillä lahjoilla, joita Jumala on nimenomaan hänelle antanut. Kirkko onkin nyt muutaman vuoden ajan panostanut työntekijöiden koulutuksen lisäksi myös seurakuntalaisten varustamiseen. Opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi, ja tällä hetkellä heitä on noin kolmesataa, kertoo Kansanlähetyksen Venäjän lähetystyöntekijä Juha Saari.

 

Piispa Ivan Laptev Inkerin kirkon Teologisen Instituutin pihassa Keltossa. Kuva: Liliann Keskinen
Myös Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev on valmistunut teologian maisteriksi kuvassa näkyvästä Inkerin kirkon Teologisesta Instituutista. Hän toimii edelleen opinahjon rehtorina, vaikka onkin valittu kirkon piispaksi. Kuva: Liliann Keskinen
Opiskelijamäärät räjähtivät

Koulutuskeskuksen opetuksen ytimen muodostaa teologinen peruskurssi. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat opiskella kristinuskon perusteita ja kasvaa uskossa. Tällä hetkellä teologisia peruskursseja järjestetään Kelton lisäksi myös Inkerin kirkon rovastikunnissa eri puolilla Venäjää.

Teologisen peruskurssin jälkeen opiskelijat voivat hakea muille koulutuskeskuksen kursseille, kuten teologian kandidaattikurssille tai diakonia-, lapsi- ja nuorisotyön, lähetystyön, hallinnon tai musiikin kursseille.

Koska kyseessä on kirkon oma koulutus, näille kursseille ei voi hakea ilman seurakunnan suositusta. Näin ollen kaikilla opiskelijoilla on tiiviit yhteydet kotiseurakuntiinsa ja he suorittavat käytännön harjoittelua siellä tai muussa Inkerin kirkon seurakunnassa.

– Teologisen peruskurssin käyneiden määrä on räjähtänyt hurjaan nousuun. Ennen opiskelijat itse matkustivat Kelttoon, mutta nyt opettajat matkustavat eri puolille Venäjää. Taloudellinen säästö on suuri, kertoo Kansanlähetyksen Venäjän aluekoordinaattori Jukka Repo.

Opiskelijamäärien kasvun vuoksi myös koulutuskeskuksen tilat Keltossa ovat käyneet ahtaiksi. Kampusalueella alettiin kesällä 2020 rakentaa uutta opetus- ja majoitusrakennusta, jonka valmistuessa opetustilat tuplaantuvat.

Papit eivät riitä

Yksi Inkerin kirkon suurimmista haasteista on kouluttaa paimenet jokaiseen paikallisseurakuntaan. Aiemmin kirkko sai paljon apua Suomesta, mutta nykyään lähettejä ei juuri seurakuntiin riitä.

Inkerin kirkko onkin asettanut itselleen tavoitteeksi kouluttaa sata uutta paimenta kymmenessä vuodessa. Teologisella Instituutilla on valtion myöntämä korkeakoululisenssi, ja teologiassa on mahdollisuus opiskella maisteritasolle asti.

Polku Inkerin kirkon papiksi.

Opeta minut kalastamaan

Inkerin kirkon varat ovat pienet ja sen takia juuri koulutukseen on tärkeä panostaa. Jukka Repo muistuttaa afrikkalaisesta sananlaskusta: “Anna minulle kala, niin elän tämän päivän; opeta minut kalastamaan, niin elän loppuelämäni.” Tehokkain tapa tehdä lähetystyötä Venäjällä on tukea juuri Inkerin kirkon koulutuskeskusta.

– Koulutukselle ja tuelle on nyt huutava tarve, Jukka Repo painottaa.

Kouluttajia Suomesta

Kansanlähetys on tukenut Inkerin kirkon työntekijöiden ja vastuunkantajien koulutusta 1990-luvun alusta saakka taloudellisesti sekä antamalla henkilöresursseja. Kansanlähetys tukee myös taloudellisesti koulutuskeskusta. Kirkko tai seurakunnat eivät vielä pysty itse kattamaan oppilaitoksen kuluja. Teologiaa kokoaikaisesti Keltossa opiskeleville myönnetään myös pieniä stipendejä eräänlaisesta stipendirahastosta.

Juha Saari työskentelee Inkerin kirkon työyhteydessä Suomesta käsin. Opetusmatkoilla Venäjällä ja Kelton Teologisessa Instituutissa ovat käyneet myös Kansanlähetyksen Venäjän lähetystyöntekijä Markus Aitamäki, raamattuopettaja Leif Nummela sekä Kansanlähetysopiston opettajat Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen.

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev kouluttaa Kansanlähetyksen työntekijöitä Kelton koulutuskeskuksessa. Kuva: Liliann Keskinen
Myös Kansanlähetyksen työntekijät ovat saaneet koulutusta Kelton koulutuskeskuksessa. Kuva: Liliann Keskinen
Sinua tarvitaan

Tule mukaan tukemaan Inkerin kirkon Teologista Instituuttia ja sen työntekijäkoulutusta rukouksin ja taloudellisesti.

Voit lahjoittaa tämän sivun alaosassa olevalla lahjoituspainikkeella, joka ohjaa sinut lahjoittamaan nettipankkisi kautta. Vaihtoehtoisesti voit lahjoittaa pankissasi tilille FI83 2070 1800 0283 25 viitteellä 72203.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Kurkkaa videot

Katso, missä vaiheessa Teologisen Instituutin opetus- ja majoitustilojen rakentaminen oli elokuussa. Esittelijänä piispa Ivan Laptev. Jos tekstitys ei näy, niin klikkaa kuvan oikeassa alalaidassa olevaa merkkiä, joka suurentaa videon koko näytölle.

 

Teologisen Instituutin mainosvideolla Ivan Laptev kertoo opiskelumahdollisuuksista. Jos tekstitys ei näy, niin klikkaa kuvan oikeassa alalaidassa olevaa merkkiä, joka suurentaa videon koko näytölle.

Teksti: Marja Neuvonen

Artikkelin pääkuva: Johtamiskoulutukseen osallistuvia Inkerin kirkon palvelijoita puolisoineen koolla Teologisen Instituutin ruokalassa. Koulutus kestää neljä vuotta. Kuva: Liliann Keskinen

Lahjoita Inkerin kirkon koulutustyölle

Voit lahjoittaa haluamasi summan oheisella painikkeella, joka ohjaa sinut lahjoittamaan nettipankkisi kautta. Maksut ohjautuvat Kansanlähetykselle Checkout Finland Oy:n kautta. Lämmin kiitos sinulle.

Lahjoita

Share This