Koko Inkerin kirkko opiskelee 

2.9.2020

Inkerin kirkolla on suuri tarve saada koulutettuja työntekijöitä ja vastuunkantajia. Uusia seurakuntia syntyy, mutta osa niistä on vielä
vailla työntekijöitä, kuten omaa pappia.

Keltossa, lähellä Pietaria, sijaitsee Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, jossa on koulutettu vuodesta 1995 lähtien kirkolle työntekijät ja muut vastuunkantajat. Koulutuskeskus on Inkerin kirkon toiminnan sydän, ja sen päätehtävä on nimenomaan palvella kirkkoa.

– Inkerin kirkko kutsuu mukaan ja varustaa jokaisen uskovan palvelemaan niillä lahjoilla, joita Jumala on nimenomaan hänelle antanut. Kirkko onkin nyt muutaman vuoden ajan panostanut työntekijöiden koulutuksen lisäksi myös seurakuntalaisten varustamiseen. Opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi, ja tällä hetkellä heitä on noin kolmesataa, kertoo Kansanlähetyksen Venäjän lähetystyöntekijä Juha Saari.

 

Piispa Ivan Laptev Inkerin kirkon Teologisen Instituutin pihassa Keltossa. Kuva: Liliann Keskinen
Myös Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev on valmistunut teologian maisteriksi kuvassa näkyvästä Inkerin kirkon Teologisesta Instituutista. Hän toimii edelleen opinahjon rehtorina, vaikka onkin valittu kirkon piispaksi. Kuva: Liliann Keskinen
Opiskelijamäärät räjähtivät

Koulutuskeskuksen opetuksen ytimen muodostaa teologinen peruskurssi. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat opiskella kristinuskon perusteita ja kasvaa uskossa. Tällä hetkellä teologisia peruskursseja järjestetään Kelton lisäksi myös Inkerin kirkon rovastikunnissa eri puolilla Venäjää.

Teologisen peruskurssin jälkeen opiskelijat voivat hakea muille koulutuskeskuksen kursseille, kuten teologian kandidaattikurssille tai diakonia-, lapsi- ja nuorisotyön, lähetystyön, hallinnon tai musiikin kursseille.

Koska kyseessä on kirkon oma koulutus, näille kursseille ei voi hakea ilman seurakunnan suositusta. Näin ollen kaikilla opiskelijoilla on tiiviit yhteydet kotiseurakuntiinsa ja he suorittavat käytännön harjoittelua siellä tai muussa Inkerin kirkon seurakunnassa.

– Teologisen peruskurssin käyneiden määrä on räjähtänyt hurjaan nousuun. Ennen opiskelijat itse matkustivat Kelttoon, mutta nyt opettajat matkustavat eri puolille Venäjää. Taloudellinen säästö on suuri, kertoo Kansanlähetyksen Venäjän aluekoordinaattori Jukka Repo.

Opiskelijamäärien kasvun vuoksi myös koulutuskeskuksen tilat Keltossa ovat käyneet ahtaiksi. Kampusalueella alettiin kesällä 2020 rakentaa uutta opetus- ja majoitusrakennusta, jonka valmistuessa opetustilat tuplaantuvat.

Papit eivät riitä

Yksi Inkerin kirkon suurimmista haasteista on kouluttaa paimenet jokaiseen paikallisseurakuntaan. Aiemmin kirkko sai paljon apua Suomesta, mutta nykyään lähettejä ei juuri seurakuntiin riitä.

Inkerin kirkko onkin asettanut itselleen tavoitteeksi kouluttaa sata uutta paimenta kymmenessä vuodessa. Teologisella Instituutilla on valtion myöntämä korkeakoululisenssi, ja teologiassa on mahdollisuus opiskella maisteritasolle asti.

Polku Inkerin kirkon papiksi.

Opeta minut kalastamaan

Inkerin kirkon varat ovat pienet ja sen takia juuri koulutukseen on tärkeä panostaa. Jukka Repo muistuttaa afrikkalaisesta sananlaskusta: “Anna minulle kala, niin elän tämän päivän; opeta minut kalastamaan, niin elän loppuelämäni.” Tehokkain tapa tehdä lähetystyötä Venäjällä on tukea juuri Inkerin kirkon koulutuskeskusta.

– Koulutukselle ja tuelle on nyt huutava tarve, Jukka Repo painottaa.

Kouluttajia Suomesta

Kansanlähetys on tukenut Inkerin kirkon työntekijöiden ja vastuunkantajien koulutusta 1990-luvun alusta saakka taloudellisesti sekä antamalla henkilöresursseja. Kansanlähetys tukee myös taloudellisesti koulutuskeskusta. Kirkko tai seurakunnat eivät vielä pysty itse kattamaan oppilaitoksen kuluja. Teologiaa kokoaikaisesti Keltossa opiskeleville myönnetään myös pieniä stipendejä eräänlaisesta stipendirahastosta.

Juha Saari työskentelee Inkerin kirkon työyhteydessä Suomesta käsin. Opetusmatkoilla Venäjällä ja Kelton Teologisessa Instituutissa ovat käyneet myös Kansanlähetyksen Venäjän lähetystyöntekijä Markus Aitamäki, raamattuopettaja Leif Nummela sekä Kansanlähetysopiston opettajat Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen.

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev kouluttaa Kansanlähetyksen työntekijöitä Kelton koulutuskeskuksessa. Kuva: Liliann Keskinen
Myös Kansanlähetyksen työntekijät ovat saaneet koulutusta Kelton koulutuskeskuksessa. Kuva: Liliann Keskinen

Katso videolta, missä vaiheessa Teologisen Instituutin opetus- ja majoitustilojen rakentaminen on.

 

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin mainosvideolla Ivan Laptev kertoo opiskelumahdollisuuksista.

Sinua tarvitaan

Kansanlähetys tekee koulutustyötä useassa eri maassa.

  • Etiopiassa tuemme kummilasten koulunkäyntiä ja teemme lukutaitotyötä.
  • Koulutamme seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Venäjällä, Japanissa, Etiopiassa, Etu-Aasiassa sekä Euroopassa.
  • Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopiassa.
  • Tuemme mielenterveyden koulutuskeskusta Keski-Aasiassa.

Anna sinäkin kaukaisille lähimmäisillemme mahdollisuus koulunkäyntiin, lukutaitoon, mielenterveyspalveluihin ja opiskeluun kirkon oppilaitoksissa. Rukoile koulutustyömme puolesta.

Lahjoita Ihmiseltä ihmiselle -koulutuskeräykseemme sivun alaosassa olevasta painikkeesta, joka ohjaa sinut lahjoittamaan nettipankkisi kautta.

Voit lahjoittaa myös:

  • Pankissasi tilille FI83 2070 1800 0283 25 (SEKL), viite: 70331
  • Soittamalla 0600 180 10 (hinta 10,01 e + pvm/mpm) tai 0600 190 90 (hinta 20,45 e + pvm/mpm)
  • MobilePaylla, 37850 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, viestiin: 70331

Kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

 

Teksti: Marja Neuvonen

Artikkelin pääkuva: Johtamiskoulutukseen osallistuvia Inkerin kirkon palvelijoita puolisoineen koolla Teologisen Instituutin ruokalassa. Koulutus kestää neljä vuotta. Kuva: Liliann Keskinen

Lisätietoja

Repo Jukka

kotimaantyön johtaja SEKL. Aluekoordinaattorivastuu: Venäjä, Viro. Työalueiden henkilöstöasiat verotus- ja sosiaaliturva-asiat

jukka.repo@sekl.fi

044 447 7906

Lahjoita koulutustyölle

Voit lahjoittaa haluamasi summan joko oheisen painikkeen kautta tai tämän sivun alareunassa olevalle pankkitilille viitenumerolla 70331. Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Lahjoita

Share This