SAT-7:n rukousviikko, ensimmäinen päivä

28.11.2017

Varustamme lapsia elämää varten.

Monien Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lasten elämää leimaa vihamielisyys ja epävarmuus, jotka tuhoavat heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Heillä on suuri tarve oppia tuntemaan Jumala, joka rakastaa heitä ja jonka puoleen voi kääntyä hädän hetkinä.

Lastenohjelman lavasteita. Kuva: Sanna Suutari

 

Terve lapsuus johtaa terveeseen aikuisuuteen. SAT-7:n ainutlaatuiset ohjelmat tarjoavat lapsille vahvaa hengellistä ja käytännöllistä tietoa. Sille perustalle he voivat rakentaa paremman elämän. Tuomme Jumalan rakkauden näkyviin miljoonille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille. Tuomme iloa heidän elämäänsä ja autamme heitä luottamaan Jumalan suunnitelmiin.

SAT-­7:n tavoitteena on varustaa lapsia elämää varten. Teemme sen näin:

* Autamme heitä uskomaan parempaan tulevaisuuteen ja luottamaan siihen, että Jumalalla on hyvä suunnitelma heitä varten.
* Varmistamme, että he saavat hyviä kristillisiä roolimalleja, joilta he voivat oppia elämää suojelevia periaatteita.
* Tarjoamme koulutusohjelmia, jotka antavat lapsille hyvän pohjan ja motivaation myöhempään kouluttautumiseen ja parempaan tulevaisuuteen.

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöistä Sakari Heinonen on työssä Kyproksen Limassolissa farsinkielisen kanavan studiolla. Hän huolehtii lähetysteknikon työssään monenlaisista teknisistä asioista, esimerkiksi siitä, että suoran lähetyksen aikana kuva kulkee ongelmitta studiosta satelliitin kautta katsojien televisiovastaanottimiin. Onnistumisesta kertovat ne lukuisat lapset, jotka lähettävät viikoittain kuvia ja videoita näytettäväksi suoran lähetyksen aikana.

 

Sakari Heinonen. Kuva: Philippe Gueissaz

 

Rukousviikon ensimmäisenä päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. (Sananl. 22:6)

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Ensimmäisen päivän rukous

* Rukoilemme, että Lähi-idän nuori sukupolvi saisi ulottuvilleen SAT-7:n ohjelmat ja opetukset ja että Jumala puhuisi heille niiden kautta. Pyydämme heille Jeesuksen läsnäoloa ja luottamusta Jumalaan vaikeinakin päivinä.
* Kiitämme Jumalaa, että hän mahdollistaa SAT-7:n työn. Rukoilemme, että SAT-7 osaisi reagoida oikein levottoman toiminta-alueensa olosuhteiden muutoksiin ja voisi jatkossakin kasvattaa lapsista ja nuorista terveitä aikuisia.
* Rukoilemme lasten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin puolesta. Pyydämme heille oikeanlaisia vaikutteita, että he oppisivat terveitä periaatteita ja arvoja loppuelämänsä ajaksi.
*Rukoilemme Sakari Heinoselle ja työtovereille viisautta tuotannon tekniseen toteuttamiseen, jotta ohjelmat voivat tavoittaa mahdollisimman monta katsojaa.

Kansanlähetys on lähettänyt SAT-7:n palvelukseen myös Sanna Suutarin, joka aloitti työn Kyproksella hankehallinnollisissa tehtävissä 18. syyskuuta 2017.

Voit lukea lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä.

 

Share This