Rakasta vihamiehiäsi

15.4.2019

Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5: 43–44).

Tämä aihe on hyvin puhutteleva. Ei siksi, että siihen liittyy niin paljon asioita, vaan koska sitä ei ole helppo toteuttaa käytännössä. Kysymme, miksi pitäisi ja miten voin rakastaa ihmistä, joka loukkaa minua.

Yleensä emme sitä ääneen tunnusta, koska tilanteet yhteisössämme osoittavat, että me joko elämme tai haluaisimme elää silmä silmästä -lain mukaan. Tiedämme, että oma lakimme kieltää sen. Meidän on vaikea rakastaa niitä, jotka vihaavat ja ärsyttävät meitä. Kuitenkin meidän tulisi Jeesuksen takia rakastaa ja rukoilla heidän puolestaan. Jeesus on kutsunut meidät siihen.

Raamatusta löytyy useita sanoja, joita käytetään merkityksessä ’käsky’. Kreikan kielessä on kaksi hyvin tunnettua sanaa, jotka muihin kieliin on käännetty sanalla ’laki’. Siellä on νόμος (nomos) ja εντολή (entolē).

Nomos tarkoittaa sääntöjä, toimintaperiaatteita, päätöksiä, jotka voivat muuttua, kun yhteiskunta näkee tarvetta siihen. Se on ihmisen tekemä sääntö. Entolē on määräys, joka tarkoittaa käskyä. Sen antaa joku, jolla on suuri valta ja auktoriteetti.

Raamatun tutkijoiden pitäisi huolellisesti pohtia, oliko se laki, jonka Paavali näki Jeesuksessa Kristuksessa päättyvän, nomos, vai oliko se entolē. Jeesus sanoo asiasta tällä tavalla: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan (Matt. 5:17).

”Rakasta vihamiestäsi” on määräys. Se on käsky herrojen Herralta ja kuningasten Kuninkaalta. Täällä meidän maassamme jokainen haluaa olla lojaali maan laeille eli nomokselle. Kuinka paljon enemmän meidän täytyy olla kuuliaisia entolēlle, kuningasten Kuninkaan määräykselle eli käskylle!

Jeesus on itse tehnyt mahdolliseksi sen, että voimme rakastaa silloinkin, kun meihin itseemme sattuu. Hän on tullut asumaan meihin tehdäkseen kaiken mahdolliseksi. Jeesus itse on meidän sydämessämme. Hänen läsnäolonsa tulee ilmi meidän kauttamme monin eri tavoin. Yksi tapa on rakkaus, jota meillä on lähimmäisiämme kohtaan – jopa niitä kohtaan, jotka vihaavat ja satuttavat meitä.

Kyse ei ole omasta yrityksestämme rakastaa heitä. Rakkaus on seurausta siitä, että Jeesus rakasti ensin meitä ja kuoli puolestamme silloin, kun me vielä olimme hänen vihamiehiään, ja nyt hän asuu meissä.

Kun sinusta tuntuu mahdottomalta rakastaa muita, niin yritä silloin muistella: oletko koskaan kuullut ääntä, joka muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan? Mieti hetki sitä, mikä olisi sinun paikkasi, jos Jumala kohtelisi sinua oikeuden-mukaisesti eikä armahtavasti. Jumala tahtoo, että me rakastamme toinen toistamme. Sinusta voi tuntua, ettet halua antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua. Silloin sinun tulisi ensimmäiseksi korjata suhteesi Jumalan kanssa kuntoon.

En halua antaa sinulle tyhjiä lupauksia. Tahdon kertoa sinulle totuuden, vaikka se on usein tuskallista. Kuitenkin kun asian hyväksyy ja elää sen mukaan, saa nauttia elämästä Jeesuksessa.

Elämme ajassa, jossa useimpien ihmisten rakkaus on kylmennyt. Jeesus puhuu asiasta: Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus (Matteus 24:12). Ainoa tapa sytyttää tuo rakkaus uudelleen on uudistaa suhteensa Jeesuksen kanssa. Ilmaiskoon Jumala, joka asuu sinussa, itsensä ja antakoon hän sinulle voiman rakastaa ja rukoilla niiden puolesta, jotka ovat loukanneet sinua. Heidän rakastamisensa ei ole vaihtoehto, vaan se on käsky. Jeesus, joka on sen käskyn antanut, asuu meissä, ja hän tekee siitä mahdollisen. Kaikki toimii hyvin, kun annamme Pyhän Hengen tehdä työtään meissä. Jumala siunatkoon sinua ja kaikkea, mitä teet.

Gerson Mgaya
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen piirijohtajana.

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

Share This