Pakolaistyön yhteistyökumppanit Kreikasta

12.8.2021

Syyskuun missiologisissa tapahtumissa – Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys -foorumissa ja Missioforumissa – kuullaan Kansanlähetyksen pakolaistyön yhteistyökumppaneita Kreikasta. Esittelemme pastori Meletis Meletiadiksen ja pakolaistyön johtaja Matt Gulleyn sekä heidän taustaorganisaationsa tässä artikkelissa hieman lähemmin.

Pastori Meletis Meletiadis (yllä olevassa kuvassa) on Kreikassa sijaitsevan Voloksen evankelisen kirkon johtava pastori. Hän on palvellut seurakuntaansa Kreikan evankelisen kirkon synodin neuvottelijana. Tässä merkittävässä roolissaan pastori Meletis on saanut luotua yhtenäisyyttä Kreikan evankelisen kirkon synodin seurakuntien kesken. Meletis on tehnyt pakolaistyötä vuodesta 1997, jolloin hän alkoi vastaanottaa albanialaisia pakolaisia maahansa. Myöhemmin hän osallistui Helping Hands -järjestön toimintaan Ateenassa. Hän on johtanut seurakuntansa pakolaistyötä vuodesta 2015 alkaen, jolloin viimeisin pakolaiskriisi alkoi. Hän on naimisissa Angela Meletiadiksen kanssa, ja pariskunnalla on neljä aikuista lasta.

Pakolaistyön johtaja Matt Gulley, AXIA 113 (Hellenic Ministries), Kreikka

Matt Gulley toimii pakolaistyön johtajana AXIA 113 -järjestössä, joka on osa Hellenic Ministriesjärjestöä. AXIA 113 auttaa pakolaisia ja toimii heidän keskuudessaan tarjoamalla useita eri toimintamuotoja. Näitä toimintamuotoja ovat muun muassa laupeuden työn keskus (Compassion center), opetuslapseuskoulutus, mediatyö, kesäleirit, työelämätaitojen opettaminen ja lähetystyö. Matt toimii myös Hellenic Minstries -järjestön johtoryhmässä sekä persiankielisen seurakunnan johtokunnassa.

Matt Gulley on alun perin kotoisin Muskogeestä, joka sijaitsee Yhdysvaltojen Oklahomassa. Matt ja hänen vaimonsa Nikki ovat olleet naimisissa 17 vuotta, ja pariskunta on asunut vuodesta 2008 alkaen Kreikassa, Ateenassa. Perheeseen kuuluu kolme lasta.

AXIA 113

AXIA 113 -järjestön tarkoituksena on palvella Kreikan pakolaisväestöä vahvistamalla heidän omanarvon tunnettaan, kohtaamalla kunnioittavasti heidän tarpeitaan sekä varustamalla heitä parempaa ja toiveikkaampaa tulevaisuutta varten.

Kreikankielinen AXIA-termi tarkoittaa arvoa tai arvostuksen osoittamista. Tähän liittyy se, millä tavalla AXIA 113 elää todeksi psalmin 113 sanomaa pakolaisten keskuudessa, joita järjestö palvelee ja opettaa. Psalmissa 113 jakeissa 7–8 sanotaan, että Jumala arvostaa niitä ihmisiä, jotka ovat köyhiä ja tarvitsevia ja korottaa heidät kunniaan, asettaen heidät ylhäisten joukkoon. AXIA 113 uskoo, että tarjoamalla fyysistä ja hengellistä apua vahvistetaan pakolaisten omanarvontuntoa. Arvostus näkyy siinä, miten pakolaisia kohdataan kunnioittavasti ja heidän välttättömät tarpeensa huomioidaan, samalla kun heille kerrotaan hyvää sanomaa Jeesuksesta ja iankaikkisesta toivosta. Missiona on johdattaa ihmisiä Jumalan luo, joka lopulta korottaa heidät ikuiseen kunniaan.

AXIA 113 toimii pääosin Evripidou Ministry Center -keskuksen, Mercy Media -mediatyön, DTC ja STC-työmuotojen kautta. Myös kesäleirit ovat merkittävä osa AXIA 113 -järjestön toimintaa.

Evripidou Ministry Center (Evripidou)

AXIA 113 (aiemmin Mercy Ministries -järjestö) sai alkunsa Evripidousta, jossa tarjottiin aterioita Ateenan apua tarvitseville ihmisille ensimmäisen kerran jo 30 vuotta sitten. Pakolaisia ja muita apua tarvitsevia ihmisiä, kuten kreikkalaisia, autetaan ja palvellaan monin eri tavoin. Vuosittain tarjotaan noin 40 000 ateriaa, ja niiden ohella tuhansille ihmisille annetaan mahdollisuus ilmaiseen suihkun ja pyykinpesuun.

Evripidou-keskuksen paveluihin kuuluvat:

 • laupeuden osoittaminen tarjoamalla aterioita, mahdollisuuden suihkuihin ja pyykinpesuun, sosiaalipalveluita, talviajan hätäapusuoja-asuntoja sekä ruoka- ja vaatejakelua.
 • Evankeliointi ja opetuslapseutus: persiankielisille pakolaisille sekä apua tarvitseville kreikkalaisille tarjotaan viikottaisia tilaisuuksia, joissa heille opetetaan Jumalan sanaa ja he oppivat kristinuskon perusteita raamattuopetusten ja ryhmäkeskustelujen avulla.
 • Opetustapahtumat: Pakolaisille järjestetään opetuksellisia kristillisen elämän ja hengellisen kasvun konferensseja, seminaareja ja koulutuksia.
 • Yhteisön kehittäminen: Ateenassa järjestetään kulttuuritapahtumia ja -juhlia persiankielisille pakolaisille ja apua tarvitseville kreikkalaisille.

Evripidou Ministry Center -keskus välittää evankeliumin valoa ja tarjoaa turvallisen paikan kaikkein hauraimmassa asemassa oleville pakolaisille tarjoten heille käytännön apua ja kehittäen heidän hyvinvointiaan.

Mercy Media

Mercy Median näkynä on tehdä evankeliumi näkyväksi tavoittamattomille ihmisryhmille Kreikassa ja eri kansojen keskuudessa median välityksellä – media on tämän ikäpolven tapa julistaa evankeliumia kaikille luoduille.

Mercy Median vaikutus on sekä paikallinen että maailmanlaajuinen. Kreikan strateginen asema Euroopan, Aasian ja Afrikan keskuksessa ei ole vaikuttanut vain siihen, että järjestö on vastaanottanut miljoonia pakolaisia muun muassa eri Keski-Aasian maista. Se on vaikuttanut myös siihen, että näitä sorrettuja ja muissa olosuhteissa tavoittamattomia ihmisiä on voitu tavoittaa paikallisesti. Paikallisesti Mercy Media opettaa Jumalan sanaa, kouluttaa, opetuslapseuttaa ja kouluttaa pakolaisia median käytössä ja tekniikassa. Mercy Median maailmanlaajuinen vaikutus saavutetaan hyödyntäen internetiä Jumalan sanan levittämiseen. Parhaillaan käytetään nettisivua, jonka kautta materiaalia jaetaan, ja radio-asemaa, joka lähettää kristillisiä ohjelmia 24/7. Myös suorat lähetykset Keski-Aasiassa toteutetaan kerran viikossa keski- ja lyhytaaltoradiolla. Tähän mennessä on saatu aikaan:

 • Digitaalisen median luominen: Vanha testamentti luettuna ja Raamatun opetukset, keskustelupohjainen opetustyyli ja musiikkiohjelmat on kaikki äänitetty käytettäväksi ja jakeluun paikallisesti muistikorttien, online-radion ja sosiaalisen median sivustojen kautta.
 • Radio-ohjelmien aloittaminen: Mercy Media -tiimi on kehittänyt yhden puolen tunnin mittaisen radio-ohjelman, joka lähetetään suoraan Keski-Aasiaan viikoittain hyödyntämällä lyhytaalto- ja keskipitkän aallon radioita.
 • Printtimateriaali: Painettuja Raamattuja ja muita evankeliointimateriaaleja on saatavana useilla kielillä ja niitä jaetaan pakolaisille sekä seurakunnille ja järjestöille, jotka tukevat persiankielistä yhteisöä.
 • Koulutus: Käytännön mediakoulutusta työssä oppimisen kautta tarjotaan persiankielisille uskoville, joille on kehitetty uusi media. Koulutustarjontaan kuuluvat: äänitys, äänentoisto, valokuvaus, videointi sekä äänen, valokuvien ja videoiden editointi.
 • Opetuslapseutus: Evankelioivien nettisivujen ja sosiaalisen median ohjelmien sisältöä on kehitetty, ja niiden päämääränä on muslimitaustaisten pakolaisten evankeliointi. Monet muslimitaustaisista ovat edelleen omissa maissaan, joissa heillä on paljon rajoitteita. Opetuslapseutamme uusia uskovia konferenssien ja intensiivisten raamattuopetusten kautta. Voit lukea lisää tästä näiden nettisivujen kautta: www.keshtienejat.com; www.facebook.com/keshtie.nejat
Opetuslapseutuksen koulutuskeskus (DTC)

DTC-koulutuskeskuksella on näky vahvasta ja proaktiivisesta persiankielisestä uskovien ryhmästä, joka toimii muutosvoimana seurakuntansa ja yhteisönsä hengelliseen heräämiseen ja muutokseen.

DTC on Hellenic Ministries -järjestön koulutuskeskus, jonka tavoitteena on tarjota persiankielisille uskoville Ateenassa erilaisia intensiivisiä ja pitkäkestoisia opetuslapseutuskoulutuksia. Tavoitteena on varustaa persiankieliset uskovat kestävään ja kokonaisvaltaiseen elämään ja palveluun kaksiosaisella ohjelmalla. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään uuteen uskovaan ja painotetaan kristinuskon ydinasioita. Toisessa vaiheessa tarjotaan opetusta hieman pidempään uskossa olleille uskoville ja keskitytään kristilliseen opetukseen, koulutukseen ja johtamiseen. Molemmat osat toimivat itsenäisesti antaen opiskelijoille mahdollisuuden edetä kerralla molempien vaiheiden läpi tai osallistua siihen opetusosioon, joka on kunkin hengellisen kypsyyden kannalta parempi vaihtoehto. DTC:n rekisteröintiohjelman tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijat asetetaan haastattelujen ja seurakunnan johtajien suositusten perusteella heille parhaiten sopivaan opinto-ohjelmaan.

DTC aloitti toimintansa vuonna 2017.

Työelämätaitojen koulutuskeskus (STC)

Työelämätaitojen koulutuskeskuksen näkynä on luoda arvostusta pakolaisyhteisössä ja lisätä kansainvälistä tietoisuutta luomalla ja myymällä tuotteita, joita pakolaiset ovat valmistaneet kreikkalaisia materiaaleja hyödyntäen.

Vaikka suurin osa alkuperäisestä avuntarpeesta oli suunnattu humanitääriseen apuun, on tullut aika vastata kasvaneeseen kysyntään ja tarjota tukea pakolaisille, jotka todennäköisesti haluavat jäädä Kreikkaan pysyvämmin, jotta heillä on mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan paremmin. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty keskus, jossa ihmiset voivat oppia työelämätaitoja, jotka auttavat heitä sopeutumaan ja elämään paremmin joko Kreikassa tai muissa maissa, joihin he sijoittuvat jatkossa.

Työelämätaitojen koulutuskeskuksen työllä on sekä paikallinen että globaali vaikutus. Paikallisella tasolla STC tarjoaa työelämälähtöistä koulutusta, jotta pakolaiset voivat valmistaa tuotteita, joita myymällä he saavat tuloja. Vuonna 2019 tarjottiin ompelukursseja naisille. Kurssin jälkeen naiset osasivat ommella erilaisia tuotteita myytäväksi. Kun tieto heidän valmistumisestaan levisi, naisiin otettiin yhteyttä ja heitä pyydettiin ompelemaan ja tekemään muutos- ja korjaustöitä, ja siten he saivat tuloja perheilleen.

Työelämätaitojen keskuksessa opetetaan myös raamatullisia periaatteita oman yrityksen ja henkilökohtaisen elämän hallintaan. Ennen kurssin alkamista naisilla on mahdollisuus rukoilla toinen toisensa puolesta ja nähdä, kuinka Jumala vastaa heidän rukouksiinsa.

Keskuksesa tarjotaan seuraavia kursseja:

 • Käytännön taitojen opettaminen: Kursseilla opetetaan ompelua, kuvioiden polttoa puupintoihin, sisutustuotteiden tai korujen valmistusta ja muita kädentaitoja. Koulutus pyrkii enemmän laadullisiin kuin määrällisiin tavoitteisiin, ja sillä painotetaan luovuuden ja käytännön taitojen käyttämistä.
 • Raamattuopetus: Suurimmalla osalla pakolaisista ei ole koulutusta taloutensa hoitamiseen eikä raamatullisten periaatteiden käyttämiseen yrityselämässä tai henkilökohtaisessa elämässään. Sen lisäksi, että pakolaisille opetetaan uusia taitoja, heille annetaan tietotaitoa, jonka avulla heidän yrityksensä voi menestyä.
 • Yritysalusta: Pakolaisten on vaikeaa tai jopa mahdotonta myydä tuotteitaan, koska heillä ei ole siihen tarvittavia varoja tai tietoa siitä, miten yritystä johdetaan. Tätä tarkoitusta varten on luotu alusta, jonka kautta he voivat aloittaa tuotteidensa myynnin, kunnes heidän yrityksensä on taloudellisesti itsenäinen.
 • Globaali tietoisuus: Pakolaisten myyntiä varten tekemät tuotteet kertovat heidän elämäntarinastaan. Kun näitä tuotteita myydään ympäri maailmaa, voidaan myös lisätä globaalia tietoisuutta tekemällä samalla heidän elämäntarinoitaan tunnetuksi. Rukouksena on, että tämä luo yhteyttä, kun eri puolilla maailmaa asuvilla ihmisillä on mahdollisuus rukoilla pakolaisten puolesta ja ymmärtää heidän kärsimyksensä pakolaisina Kreikassa sekä kuulla Jumalan ihmeellisestä työstä pakolaisten keskuudessa.

Video pastori Meletis Meletiadiksen alustuksesta, the Schuman center for European studies 2014: TÄSTÄ

Lisätietoja Hellenic Ministries -järjestöstä: TÄSTÄ

Lisätietoja AXIA 113 -järjestöstä: TÄSTÄ
Lisätietoja ohjelmista ja ilmoittautumisesta syksyn tapahtumiin

Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys -foorumi: TÄSTÄ

Missioforum: TÄSTÄ

Lisätiedot pakolaistyöstä ja tapahtumista

Vuorinen Hanna-Mari

lähettäjäyhteyksien koordinaattori SEKL: Nimikkosopimukset ja kumppanuussuhteiden vahvistaminen.

hanna-mari.vuorinen@sekl.fi

+358 44 447 7813

Share This