Kuinka raamatunkäännöstyötä ihan konkreettisesti tehdään?

17.12.2021

Raamatun kääntäminen on pitkä prosessi ja vaatii monen alan osaajia. Koko Raamatun kääntäminen voi viedä 30 vuotta tai pidempään. Uuden testamentin kääntäminen vie 5–20 vuotta. Osia Raamatusta saadaan toki käyttöön nopeammassa aikataulussa.

Raamatunkäännöstyön prosessi. Kielen analysointi. Kuva: Heidi Tohmola

1. Kielen analysointi

Jos kielellä ei ole olemassa vielä lainkaan kirjakieltä, niin sellainen täytyy luoda. Maan viranomaiset päättävät, mikä murre valitaan kirjakielen pohjaksi. Kielitieteellinen asiantuntija äänittää tätä murretta kielen puhujien keskuudessa, kuuntelee äänitteitä ja analysoi niiden pohjalta sanastoa, äänteitä ja kielioppia.

Sanakirjaa aletaan yleensä valmistaa tässä vaiheessa. Joissakin maissa, kuten Etiopiassa, se on vaatimuksena oman kielen käytölle julkaisuissa ja käännöstyön aloittamiselle. Pienille kieliryhmille sanakirja omalla äidinkielellä on ylpeyden aihe.

Raamatunkäännöstyö. Kirjakielen syntyminen. Kuva: Heidi Tohmola

2. Kirjakieli syntyy

Analysoinnin pohjalta muodostetaan kielelle aakkoset ja oikeinkirjoitusjärjestelmä, joka luodaan yhdessä maan viranomaisten kanssa. Näin kielelle on luotu kirjakieli, joka ajan myötä vielä hioutuu käytössä. Tässä vaiheessa voidaan valmistaa aapinen, mikäli lukutaito-opetus halutaan aloittaa heti.

Raamatunkäännöstyö. Luonnosvaihe. Kuva: Heidi Tohmola

3. Raamatunkäännöksen luonnos

Käännösluonnoksen tekee raamatunkääntäjä, joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Apuna hänellä on Raamatun käsikirjoja, selitysteoksia ja erikielisiä käännöksiä. Hän tekee ensimmäisen ehdotuksen teologisesti merkittävistä ilmauksista. Käännöstyötä tehdään yksi Raamatun kirje tai kirja kerrallaan.

Raamatunkäännöstyö. Tietokoneelle siirto. Kuva: Heidi Tohmola

4. Teksti siirretään tietokoneohjelmaan

Teksti syötetään raamatunkäännöstyössä käytettävään Paratext-ohjelmaan, jossa tekstiin voidaan lisätä jaenumerot ja alaviitteet. Ohjelmassa tekstiä voidaan verrata myös muihin käännöksiin ja tekstiin voidaan lisätä kuvituskuvia ymmärtämisen helpottamiseksi, varsinkin jos kohdekulttuuri eroaa huomattavasti Raamatun ajan kulttuurista.

 

Raamatunkäännöstyö. Testaaminen. Kuva: Heidi Tohmola

5. Käännöksen moninkertainen testaaminen

Eksegeetti eli Raamatun alkukieliin ja kulttuureihin perehtynyt neuvonantaja käy läpi käännöstekstin jae jakeelta läpi ja tekee korjaus- ja tarkennusehdotuksia. Hän varmistaa, että käännös tuo selkeästi esiin Raamatun alkutekstin merkitykset. Tämän jälkeen käännös testataan kielen puhujien keskuudessa eri murrealueilla. Näin saadaan selville, onko teksti ymmärrettävää, tarkkaa ja hyvää kieltä.

Raamatunkäännöstyö. Konsulttitarkastus. Kuva: Heidi Tohmola

6. Konsulttitarkastus

Tarkastuksessa on mukana kohdekielen puhuja, joka ei ole ollut mukana käännöstyössä ja joka ei siten tiedä, mitä tekstin pitäisi sanoa. Hän tekee tekstistä sanatarkan käännöksen maan yleiskielelle tai esimerkiksi englanniksi. Tämän jälkeen näitä kieliä osaava käännöskonsultti tarkastaa käännöksen. Konsultti tuntee Raamatun alkukielen ja tekstin merkityksen, mutta hän ei välttämättä ymmärrä kohdekieltä. Konsultin kommenttien jälkeen tehdään viimeiset korjaukset.

Raamatunkäännöksen käyttöönotto. Kuva: Heidi Tohmola

7. Raamatunkäännöksen käyttöönotto

Jos käännöstyön kohteena on koko Uusi testamentti ja valmiiksi on saatu esimerkiksi Markuksen evankeliumi, niin tässä vaiheessa se voidaan jo julkaista kirjasena tai äänitteenä. Lisäksi voidaan tehdä lukutaitomateriaalia sekä esimerkiksi pieni katekismus, laulukirja, laskuoppi ja kertomuskirjoja. Raamatunkäännöstyön ohessa tehdään myös lukutaitotyötä.

Luukkaan evankeliumin valmistuessa sekin voidaan painattaa sekä äänittää ja sen pohjalta saatetaan myös tehdä Jeesus-filmi. Eri käännösmateriaaleja voidaan julkaista myös internetissä. Koko Uusi testamentti ei siis tarvitse olla valmiina, vaan materiaalia voidaan julkaista pienissä erissä jo aiemmin.

Kun koko Uusi testamentti on saatu käännettyä valmiiksi, teksti taitetaan ja painetaan kirjaksi. Käännöksestä voidaan tehdä myös äänite. Uuden testamentin tai koko Raamatun käyttöönottoa juhlitaan usein näyttävästi seurakunnissa ja koko kieliyhteisössä.

 

Toim. Marja Neuvonen
Kuvat: Heidi Tohmola

Prosessin kuvauksessa on avustanut raamatunkäännöstyössä konsulttina toimiva Mirjami Uusitalo. Tukena on käytetty myös Wycliffe Raamatunkääntäjien raamatunkäännösprosessin kuvausta Sanalla sanoen -lehden kesänumerossa 2020.

Artikkeli on julkaistu Kansanlähetyksen Suuressa mukana -lehdessä 4/2021.

***

Anna lahja raamatunkäännöstyölle

Anna Sanan puhua -keräyskuva / raamatunkäännöstyö.

Kansanlähetyksen 56 lähetystyöntekijästä 12 toimii raamatunkäännöstyön parissa neljällä mantereella. Raamatunkäännöstyömme kautta yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus kuulla ilosanoma Jeesuksesta omalla sydämen kielellään.

Muista yhteistä työtämme rukouksin ja lahjoita Anna Sanan puhua -keräykseen, jonka tuotto käytetään raamatunkäännöstyöhömme.

Raamattu omalla äidinkielellä kuuluu kaikille. Tehdään yhdessä siitä mahdollista.

Voit lahjoittaa tämän sivun alaosassa olevalla lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 70344 tilille:

Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

Voit lahjoittaa myös:

  • soittamalla 0600 180 10 (hinta 10,01 € + pvm/mpm) tai 0600 190 90 (hinta 20,45 € + pvm/mpm)
  • MobilePayllä, 37850, kommenttikenttään: raamatunkäännöstyö

Lämmin kiitos! Jumalan siunausta sinulle.

Lue lisää keräyksestä >>tästä.

Lahjoita Anna Sanan puhua -keräykseen

Tästä painikkeesta pääset lahjoittamaan nettipankkisi kautta. Lämmin kiitos sinulle.

Lahjoita

Share This