Koben luterilainen teologinen seminaari 60 vuotta

27.10.2017

Koben luterilainen teologinen seminaari viettää vuonna 2017 60-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi seminaari on järjestänyt pitkin vuotta erilaisia tilaisuuksia. Uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlan yhteydessä juhlallisuudet huipentuivat 29.10. juhlavastaanottoon ja Lutherin ajan jumalanpalvelukseen sekä 30.10. tulevaisuus-juhlafoorumiin.

 

Seminaarin rehtori, pastori, teol. tri Makito Masaki (kuvassa vasemmalla) muistutti juhlavastaanotolla pappisseminaarin tavoitteista kouluttaa oppilaistaan konservatiivisia, tunnustuksellisia ja yhteistyökykyisiä kirkon palvelijoita.

Seminaarin keskeisimmät yhteistyötahot ovat Kinkin evankelisluterilaisen kirkko (KELC), Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkko (WJELC), Norjan luterilainen lähetysliitto (NLM) sekä Suomen ev.lut. Kansanlähetys (FLM). Muista yhteistyö-kumppaneista juhlavastaanotolle oli kutsuttu Norjan lähetysseuran (NMS) sekä Deaconry Fellowship -kirkon edustajat. Kansanlähetystä tilaisuudessa edusti Japanin työalueen esimies Lauri Palmu.

Juhlavastaanoton jälkeen seminaari järjesti Aotanin seurakunnan kauniissa kirkossa Lutherin ajan jumalanpalveluksen kantaatteineen kaikkineen. Jumalanpalveluksessa musiikista vastasi tätä tilaisuutta varten koottu noin 120 hengen kuoro, joka koostui pääosin Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon jäsenistä.

Juhlajumalanpalveluksen päätteeksi muistettiin niin yhteistyökumppaneita kuin seminaarin entisiä rehtoreita. Kuvassa seminaarin nykyinen rehtori ojentaa kunniakirjan edelliselle rehtorille Nabetani-senseille.

Seuraavana päivänä 30.10. pidetyssä Koben luterilaisen teologisen seminaarin 60-vuotisjuhlafoorumissa pohdittiin tulevaisuutta maailmanlähetyksen, yhteistyö-kirkkojen ja seminaarin näkökulmista ja teologisen koulutuksen roolia siinä. Kansanlähetystä foorumissa edustivat seminaarin hallituksen jäsen Daniel Nummela sekä Lauri Palmu.

Puheenvuoroja käyttivät muiden ohella Kinkin evankelisluterilaisen kirkon presidentti Mototsugu Fukui, Fellowship Deaconry -kirkon presidentti Masamitsu Futagawa sekä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon presidentti Rei Nagata.

Kuvassa norjalainen Dagfinn Solheim esittää näkemyksiään seminaarin tulevaisuudesta.

Foorumissa korostui yhteistyötahojen syvä tyytyväisyys seminaarin pitäytymisestä raamatulliseen pohjaansa sekä tunnustukseensa. NLM:n Aasian aluejohtaja Olav Vestbøstad mainitsi kiitospuheenvuorossaan olevansa iloinen myös siitä, että seminaari tiedostaa selkeästi ympärillä olevat ongelmat, ja ilmaisi, että lähetys tahtoo myös jatkossa sitoutua löytämään yhdessä tarvittavat ratkaisut niihin.

Lauri Palmu kiitti taas FLM:n puolesta siitä, että järjestö on hyväksytty yhdeksi hallinto-organisaatioksi. Hän korosti liikkeemme tahtoa käydä yhdessä rukoillen eteenpäin luottaen samalla siihen, ettei mikään ole Jumalalle mahdotonta.

WJELC:n presidentti Rei Nagata kiitti niin ikään hienosta foorumista. Nagatan mukaan esille noussut seminaarin ja seurakuntien välisen yhteistyön korostus on tärkeä. Kinkin Mototsugu Fukui taas toi omalta osaltaan esille yhteiskunnassa käynnissä olevan muutoksen nopeuden ja korosti sen olevan monille haaste, joka tulee ottaa huomioon. Kaiken keskellä seminaarilla on hänen mukaansa tärkeä paikka seistä kestävällä perustallaan ja jatkaa tärkeää työtään.

Seminaari muisti yhteistyökumppaneitaan myös juhlafoorumin lopussa.

Lopuksi seminaarin rehtori Makito Masaki kiitti kaikista puheenvuoroista ja vakuutti, että seminaari jatkaa Raamattuun pitäytyvällä tunnustuksellisella pohjallaan. Samalla hän korosti sitä, että seminaari haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä kumppaniensa kanssa. Erityisesti hän mainitsi myös sen, että haluaa seminaarin hallituksen kanssa pohtia jatkossa syvemmin sitä, miten seminaari voisi edelleen syventää yhteistyötään paikallisseurakuntien kanssa.

Teksti ja kuvat Daniel Nummela ja Lauri Palmu

Kansanlähetys tukee seminaaria taloudellisesti vuosittain 500 000 jenin summalla (noin 5 000 euroa). Haluatko sinä olla mukana mahdollistamassa tulevaisuuden työntekijöiden kouluttamisen japanilaisille kirkoille?

Lähde mukaan tukemaan yhdessä seminaaria, jotta Japanin kirkoissa riittää tulevaisuudessakin evankeliumin julistamiseen koulutettuja työntekijöitä!

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
sähköposti etunimi.sukunimi@sekl.fi

Share This