Hallitustehtävä vie evankeliumia eteenpäin

10.10.2023

Kuvassa Hämeen Kansanlähetyksen piirihallituksessa toimivat Jaakko Sadeharju ja Tuulia Taipale. 

 

Tuulia Taipale:
Uudenlainen näkökulma piirin toimintaan

Kolme vuotta sitten päädyin Hämeen Kansanlähetyksen piirihallituksen jäseneksi Kansanlähetyskoulun kautta. Kuluneet vuodet ovat olleet opettavaisia. Kansanlähetys oli ollut järjestönä minulle jo pitkään tuttu ja koin intoa uudessa tehtävässäni.

Piirihallituksen varapuheenjohtajaksi minut valittiin tammikuussa. Tehtävä toi lisää vastuuta ja uudenlaisia näkökulmia piirin toimintaan, mutta hallitustyön raamit ovat pysyneet samoina. Olen oppinut entistä syvemmin arvostamaan vapaaehtoisten yhteiseksi iloksi antamaa työpanosta. Olen kiitollinen kaikista piirimme vastuunkantajista ja työmme tukijoista, joiden varassa piirimme työ on kokonaisuudessaan.

Kansanlähetyksen vapaaehtoistehtävissä on se hieno puoli, että lähetysnäky ilmenee jollain tapaa niissä kaikissa – palvelemalla piirihallituksessa saan siis olla hallinnon tasolla mahdollistamassa evankeliumin viemistä eteenpäin maailmassa. Vaikka tällä hetkellä elämme monin tavoin haasteellista aikaa, näkymme kaikkien kansojen tavoittamisesta evankeliumilla pysyy edelleen vahvana.

Sanoma Jeesuksesta on kaikkein paras perintö seuraaville sukupolville; maailma muuttuu, mutta Jumalan sana pysyy iäti. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta, joka kestää eteen tulevat haasteet.

***

Jaakko Sadeharju:
Omat vahvuudet pääsevät käyttöön

Aloitin Hämeen Kansanlähetyksen piirihallituksen puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Piirihallituksen toiminta oli tuttua, sillä olin aiemmin ollut siinä kymmenisen vuotta jäsenenä.

Puheenjohtajana toimiminen on tuonut uusia haasteita ja vastuuta. Olen kuitenkin voinut olla hyvällä mielellä haastavienkin aiheiden äärellä, sillä kaikki hallituksemme jäsenet ovat hyvin perillä Kansanlähetyksen toiminnasta. Mukana on monenlaisia ammattilaisia, vaikka toimimmekin hallituksessa maallikkoina.

Hallituksessa työskentely on motivoivaa ja antoisaa. Saan olla mukana mahdollistamassa yhdistyksen toimintaa, kuten lähetystyötä, raamattuopetusta, lapsi- ja nuorisotyötä, tapahtumia ja julkaisuja.

Piirin henkilöstössä ja hallituksessa on ammattitaitoisia ja innostuneita ihmisiä, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Jaamme saman näyn ja arvot. Hallituksessa jokainen jäsen pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan haasteissa, joita esimerkiksi yhdistyksen taloustilanne ja ihmisten tavoittaminen tuovat. Hallituksessa toimiminen on opettanut paljon uusia taitoja ja asioita, joita en ehkä muuten olisi oppinut. Olen saanut myös kasvaa uskossani, koska olen huomannut, että Jumala on luotettava.

Minulle on tärkeää olla vaikuttamassa Kansanlähetyksen tulevaisuuteen, jonka näen hyvänä, vaikka haasteita taatusti riittää. Kansanlähetyksen työlle ja evankelioinnille on edelleen tarvetta Suomessa ja maailmalla, ehkä jopa enenevässä määrin. Haluan osaltani olla edistämässä sitä, että ihmiset kuulevat Jumalan sanan ja löytävät hänet elämäänsä.

***

Artikkeli on julkaistu Kansanlähetyksen Suuressa mukana -lehdessä 29.9.2023. Kuva: Ilkka Päiväsaari

***

Tue kotimaassa tehtävää työtä

Jos haluat osallistua Suomi sydämellä -syyskeräykseen Kansanlähetyksen kotimaantyölle, niin lue lisää ja lahjoita >>tästä.

Lämmin kiitos. Jumalan siunausta sinulle.

Share This