Anna Vähäkangas luo perustaa hyvälle raamatunkäännökselle

9.3.2023

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Anna Vähäkangas työskentelee Suomesta käsin Etiopian Mekane Yesus -kirkon raamatunkäännös- ja kielenkehitystyössä. Hän tutkii Etelä-Etiopiassa puhuttavan alen vähemmistökielen äännejärjestelmää.

Kielentutkimus on ensiarvoisen tärkeää alen kirjakielen luomiseksi ja hyvän raamatunkäännöksen aikaansaamiseksi. Alen kieltä puhuu noin 80 000 ihmistä. Kieltä on tutkittu vain vähän, eikä sitä ole kirjoitettu vielä kovin pitkään, joten kielitieteellisen koulutuksen saaneen Annan tutkimustyölle on todella tarvetta.

Käännökset on otettu vastaan innostuneesti

Raamatunkäännöstyössä varsinaisen käännöstyön tekevät tavallisesti paikalliset kääntäjät, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään.

– Tutkin alen kielestä asioita, jotka ovat raamatunkääntäjille ongelmallisia, ja joihin he siksi kaipaavat apua. Kun Raamattua alettiin kääntää, alen kielellä ei ollut vielä kirjakieltä, Anna kertoo.

Annan tekemä alen kielen äännejärjestelmän tutkimus on tukenut alenkielisten evankeliumien ja Apostolien tekojen käännöstyötä. Käännökset otettiin käyttöön vuonna 2021. Ne on otettu hyvin vastaan ja lukutaitoiset lukevat niitä innokkaasti.

Käännökset ovat saatavilla myös äänitteinä. Lisäksi alen kielelle on käännetty Luukkaan evankeliumiin perustuva Jeesus-elokuva sekä elokuva Apostolien teoista. Näin Jumalan sana tavoittaa nekin alen kielen puhujat, jotka eivät vielä osaa lukea.

Vuoden 2022 aikana kuusi alen kielelle käännettyä Uuden testamentin kirjaa läpäisi konsulttitarkastuksen. Käännöskonsulttina toimi Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Mirjami Uusitalo. Näillekin käännöksille Annan tutkimustyö on luonut pohjan.

Alen kieltä lukevien määrä kasvaa

Raamatunkäännöstyön päästyä vauhtiin myös Etiopian valtion kouluissa aloitettiin äidinkielinen kouluopetus alen kielellä vuonna 2016.

Mahdollisuus oppia lukemaan ja kirjoittamaan omaa kieltään innostaa myös aikuisia ja vahvistaa heidän omanarvontuntoaan.

– Kun ihmiset saavat kuulla ja lukea Jumalan sanaa omalla kielellään, se auttaa heitä ymmärtämään evankeliumin ja ottamaan sen vastaan. Raamatunkäännöstyöhön liittyy kirjakielen laatiminen, lukutaito-opetus ja äidinkielinen kouluopetus. Ne antavat mahdollisuuksia oppia uusia asioita, hankkia tietoa ja päästä elämässä eteenpäin, Anna korostaa.

Toim. Marja Neuvonen
Kuva: Maria Karjalainen

Artikkeli on ilmestynyt Kansanlähetyksen Suuressa mukana -lehdessä 24.2.2023.

***

Anna lahja raamatunkäännöstyölle

Raamatunkäännöstyön keräyskuva 1/2023

Kansanlähetyksen 54 lähetystyöntekijästä 11 toimii raamatunkäännöstyössä. Se on mahdollista yksityisten lahjoittajien ja seurakuntien tuella.

Vie sinäkin evankeliumia eteenpäin lahjoittamalla Raamattu rakkaaksi -keräykseen raamatunkäännöstyölle. Rukouksesi ja lahjoituksesi ovat tärkeitä.

Lahjoituksellasi katetaan:

  • raamatunkäännöstyössä toimivien työntekijöidemme palkka-, asumis- ja matkustuskuluja
  • joissakin projekteissa paikallisten kääntäjien palkka- ja työvälinekuluja
  • Raamattujen ja käännösmateriaalien painatuskuluja.

Voit lahjoittaa tämän sivun alaosassa olevalla lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 70360 tilille:

Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

Voit lahjoittaa myös:

  • soittamalla 0600 180 10 (hinta 10,01 € + pvm/mpm) tai 0600 190 90 (hinta 20,45 € + pvm/mpm)
  • MobilePayllä, 84847.

Lämmin kiitos lahjastasi. Jumalan siunausta sinulle.

Kuva: iStock

Lahjoita Raamattu rakkaaksi -keräykseen

Oheisen painikkeen kautta pääset lahjoittamaan nettipankkisi kautta. Lämmin kiitos lahjastasi.

Lahjoita

Share This