Verkkokurssi: Kognitiiviset vinoumat uskonelämässä

7.6. - 15.8.2021

Maanantai 7.6. 00:00

Sunnuntai 15.8. 00:00

”Opi ajattelemaan paremmin”

– Kognitiiviset vinoumat uskonelämässä

Kurssin sisältö

Kaikki inhimillinen toiminta tapahtuu samoilla aivoilla, ja siihen vaikuttavat samat ihmisen tiedonkäsittelyyn eli kognitioon liittyvät ilmiöt. Nämä lainalaisuudet pysyvät olennaisesti samoina uskonnosta riippumatta, ja ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten ihminen tulkitsee yliluonnollista todellisuutta ja omaa elämäänsä uskonsa edustajana. Kyky tasapainoiseen ajatteluun on tärkeää paitsi ihmisen mielenterveydelle, myös tasapainoiselle hengellisyydelle.

Tällä erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnatulla kurssilla tutustutaan yleisesti kognitiivisen psykologian ilmiöihin ja paneudutaan erityisesti kognitiivisiin vinoumiin, jotka vaikeuttavat todellisuuden hahmottamista.

Kurssin opetuksesta vastaa Mikael Elmolhoda

”Olen nuorisotyötaustainen tuleva reaaliaineiden lukio-opettaja (uskonto+psykologia). Kiinnostuksenkohteitani ovat erityisesti kognitiivinen psykologia, sielunhoito ja hengellisen toiminnan etiikkaan liittyvät kysymykset.”

Aikataulu

  • Viikko 23: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan
  • Viikko 24: Yliluottamusharha (Overconfidence effect)
  • Viikko 25: Esiintyvyysharha (Base rate neglect)
  • Viikko 26: Vahvistusharha (Confirmation bias)
  • Viikko 27: Saatavuusheuristiikka (Availability bias)
  • Viikko 28: Forer-efekti (Tunnetaan myös Barnum-efektinä)
  • Viikko 29: Selviytymisharha (Survivorship bias)
  • Viikko 30: Nollasumma-ajattelu (zero sum thinking)
  • Viikko 31: Valetotuusvaikutus (illusory truth effect)
  • Viikko 32: Yhteenveto: kognitiiviset vinjoumat ja tasapainoinen hengellinen elämä

Kaverialennus

Jos kaverisikin tulee mukaan, saavat molemmat kurssista 10 euron alennuksen! Kaveriale onnistuu helposti niin, että kaverisi kirjoittaa ilmoittautuessaan lisätietoihin kutsujan eli sinun nimesi. Alennus huomioidaan automaattisesti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvää kognitiivisen psykologian peruskäsitteistöä ja ihmisen tietojenkäsittelyn piirteitä ja rajoitteita. Opiskelija on tutustunut syvemmin kahdeksaan uskonelämän kannalta tärkeään kognitiiviseen vinoumaan ja osaa tulkita niiden vaikutuksia hengellisyyteen. Opiskelija on myös saanut käytännöllisiä työkaluja vinoumien vaikutusten vähentämiseen ja sitä kautta tasapainoiseen hengelliseen elämään.

Työmuodot

Kurssilla opiskellaan verkossa. Kurssi jaottuu viikoittaisiin jaksoihin. Pitkin kurssia Moodle-sivulle ilmestyy opiskelumateriaalia, luentotallenteet sekä pohdintatehtävät oppimispäiväkirjaa varten. Tahti ei ole liian nopea ja kurssin pystyy suorittamaan myös työelämän keskellä. Kurssin suorittamiseen kuluu arviolta 3-4 tuntia viikossa.

Oppimateriaali

Käytämme opiskelussa Moodle-verkkoalustaa. Kaikki opiskelumateriaali on saatavilla verkossa. Kurssin mittaan opettaja saattaa suositella vapaaehtoista lisälukemista, jota saa useimmista kirjastoista tai kirjakaupoista. Kurssimateriaalia on ladattavissa kurssin jälkeen.

Katso lisää Verkkoraamattukoulusta >>

Hintatiedot

Verkkokurssin hinta: 40e

Peruutusehdot

Tutustu ehtoihin

Kaitainen Mattias

Kansanlähetysopiston verkkokoulutusvastaava & Lähetyskeskuksen jumalanpalvelusyhteisön pastori

mattias.kaitainen@sekl.fi

0440337890

Share This