Rukous-, raamattupiirit ja solut ovat pienpiiritoimintaa. Kodeissa tai paikallisen seurakunnan tiloissa, kerran viikossa tai harvemmin, kokoontuvissa raamattu-, rukouspiireissä ja soluissa luetaan Raamattua, rukoillaan ja eletään kristityn elämää yhdessä. Jokaiselle osallistujalle yritetään saada kokemus, että häntä rakastetaan ja että häntä tarvitaan evankeliumin eteenpäin viemisessä tavalla tai toisella. Pienpiirien vetäjille pyritään järjestämään koulutusta. Pienpiireistä voi kysellä vastuuryhmien yhdyshenkilöiltä ja/tai piirin työntekijöiltä.

Raamattu- ja rukouspiirejä toimii eri puolilla Pohjois-Savon piiriä. Seurakuntataloilla toimivat piirit yleensä ilmoitetaan seurakuntien omilla ilmoituskanavilla (kotisivut ja paikallislehdet).

Säännölliset viikkokokoontumiset

Lähetyskodilla

  • Keskiviikkoisin klo 12 päivähartaus ja klo 18 nuorten aikuisten 3Kohtaamista.
  • Torstaisin klo 17-18 Lähetyspiiri
  • Perjantaisin klo 18 30up-illat joka toinen viikko (parittomat viikot)
  • Lauantaisin klo 18 OPKOn opiskelijailta.
Kuva: Unsplash/Hannah Busing

 

Share This