Heinonen Hannu ja Päivi

Hannu Heinonen on koulutukseltaan koneinsinööri ja Päivi Heinonen askarruttaja. Heillä on kolme aikuista poikaa, Sakari, Johannes ja Samuel.

Heinoset ovat työskennelleet kansainvälisen lähetyslentotyötä tekevän lähetysjärjestön Mission Aviation Fellowshipin (MAF) työyhteydessä Itä-Afrikassa. Mission Aviation Fellowship on yhteiskristillinen lähetyslentojärjestö.

Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteisiinsa syrjäisillä seuduilla asuvien ihmisten pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu ovat osa lähetyslentäjien työtä.

Hannun työpiste on sijainnut MAF:n avioniikkakorjaamossa Kenian Nairobissa. Hannu on toiminut radiopuolen päämekaanikkona, joka vastaa MAF:n Afrikan alueella lentävien lentokoneiden radiolaitteiden huollosta. Korjaamotyö sisältää lentokoneiden erilaisten radiolaitteiden (muun muassa säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot, suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta. Lisäksi Hannu on antanut lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta ja konsultointia monissa eri maissa palveleville MAF:n päämekaanikoille.

Päivi on elänyt mukana yhteisön naisten elämässä ja hoitanut kodissaan kontakteja eri tavoin auttaen. Lisäksi hän on jakanut englannin- ja swahilinkielisiä Raamattuja ja muuta kirjallisuutta asunnon lähiympäristössä.

Koko työuransa ajan Hannulle ja Päiville on ollut tärkeää valmentaa ja rohkaista paikallisia työntekijöitä kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta. MAF-Kenian nuoret ja pätevät kenialaiset työntekijät ovat viime vuosina kasvaneet tässä. Yhteisesti olemme todenneet, että lähetystyöntekijöiden panos ei ole heille enää välttämätön.

Nykyiset tehtävät ja kohdemaa

Heinoset saivat kutsun palvella asiantuntemuksellaan ja lahjoillaan kristillistä mediatyötä asuinpaikkana Kypros. He muuttivat sinne marraskuussa 2020.

Työ suuntautuu laajoille alueille, joista osa on perinteisin menetelmin tehtävän lähetystyön tavoittamattomissa. Hannun taidoista erityisesti lyhytaaltoradiolähetysten asiantuntemus on nykymaailmassa harvinainen ja siksi kutsuvalle mediajärjestölle erityisen arvokas. Päiville on avautunut mahdollisuuksia käyttää käsityötaitojaan hengellisessä työssä.

Kansanlähetyksessä iloitsemme Jumalan avaamasta ovesta ja uskollisuudesta, jolla Heinoset noudattavat hänen kutsuaan!

Tutustu Hannuun ja Päiviin sekä heidän työhönsä Keniassa

 

Tule mukaan

Tule mukaan Heinosten medialähetystyöhön Kyproksella! Hannu ja Päivi tarvitsevat lähettäjiensä esirukouksia ja taloudellista tukea. Voit liittyä Heinosten lähettäjätiimiin, tukea heidän työtään kertaluonteisesti tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi täyttämällä tämän sivun alalaidasta valitsemasi lomakkeen. Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin,  tilinumero on FI83 8000 1501 5451 08 ja viite 20307.

Voit lahjoittaa Hannun ja Päivin työlle Kyproksella tai ryhtyä Heidän kuukausilahjoittajakseen helposti MobilePaylla numerolla 88162 (Heinoset Kyproksella).

Lisätiedot: aluekoordinaattori Anne Tuovinen

Tilaa Heinosten uutiskirje

Tee kertalahjoitus

Voit tukea Hannun ja Päivin työtä netissä painikkeen kautta tai tilisiirrolla sivun alareunassa näkyville tileille viitteellä 20307 (Hannu ja Päivi Heinonen). Kiitos tuestasi!

Lahjoita

Ryhdy Heinosten kuukausilahjoittajaksi

Share This