Heinonen Hannu ja Päivi

Hannu Heinonen on koulutukseltaan koneinsinööri ja Päivi Heinonen askarruttaja. Heillä on kolme aikuista poikaa, Sakari, Johannes ja Samuel.

Heinoset ovat työskennelleet kansainvälisen lähetyslentotyötä tekevän lähetysjärjestön Mission Aviation Fellowshipin (MAF) työyhteydessä Itä-Afrikassa. Mission Aviation Fellowship on yhteiskristillinen lähetyslentojärjestö.

Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteisiinsa syrjäisillä seuduilla asuvien ihmisten pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu  ovat osa lähetyslentäjien työtä. Hannun työpiste on sijainnut MAF:n avioniikkakorjaamossa Kenian Nairobissa.

Hannu on toiminut radiopuolen päämekaanikkona, joka vastaa MAF:n Afrikan alueella
lentävien lentokoneiden radiolaitteiden huollosta. Korjaamotyö sisältää lentokoneiden
erilaisten radiolaitteiden (mm. säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot,
suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta. Lisäksi Hannu on antanut lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta ja konsultointia monissa eri maissa palveleville MAF:n päämekaanikoille.

Päivi on elänyt mukana yhteisön naisten elämässä ja hoitanut kodissaan kontakteja eri tavoin auttaen. Lisäksi hän on jakanut englannin- ja swahilinkielisiä Raamattuja ja muuta kirjallisuutta asunnon lähiympäristössä.

Koko työuransa ajan Hannulle ja Päiville on ollut tärkeää valmentaa ja rohkaista paikallisia työntekijöitä kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta. MAF Kenian nuoret ja pätevät kenialaiset työntekijät ovat viime vuosina kasvaneet tässä, ja yhteisesti olemme todenneet, että lähetystyöntekijöiden panos ei ole heille enää välttämätön. Heinoset tulivat kenialaisten työtoverien kiitosten ja siunausten saattelemana Suomeen kotimaanjaksolle maaliskuussa 2020.

Uudet tehtävät ja kohdemaa

Heinoset ovat saaneet kutsun palvella asiantuntemuksellaan ja lahjoillaan kristillistä mediatyötä asuinpaikkana Kypros. Työ suuntautuu laajoille alueille, joista osa on perinteisin menetelmin tehtävän lähetystyön tavoittamattomissa. Hannun taidoista erityisesti lyhytaaltoradiolähetysten asiantuntemus on nykymaailmassa harvinainen ja siksi kutsuvalle mediajärjestölle erityisen arvokas.

Päiville on avautumassa mahdollisuuksia käyttää käsityötaitojaan hengellisessä työssä. Heinosten lähtöä Kyprokselle suunnittelemme marras-joulukuulle 2020.

Kansanlähetyksessä iloitsemme uudesta Jumalan avaamasta ovesta ja uskollisuudesta, jolla Heinoset noudattavat hänen kutsuaan!

Tutustu Hannuun ja Päiviin sekä heidän työhönsä Keniassa

 

Tule mukaan

Pyydämme Heinosten lähettäjiä – nykyisiä ja uusia – tulemaan mukaan Heinosten medialähetystyöhön näissä uusissa tehtävissä ja uudella työalueella, Kyproksella. Hannu ja Päivi tarvitsevat edelleen lähettäjiensä esirukouksia ja taloudellista tukea. Tilaamalla Hannun ja Päivin uutiskirjeen voit olla Suuressa Mukana!

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL

Tilaa Heinosten uutiskirje

Tee kertalahjoitus

Voit tukea Hannun ja Päivin työtä netissä painikkeen kautta tai tilisiirrolla sivun alareunassa näkyville tileille viitteellä 20307 (Hannu ja Päivi Heinonen). Kiitos tuestasi!

Lahjoita

Ryhdy Heinosten kuukausilahjoittajaksi

Share This